VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u het antwoord op de meeste van uw vragen. Hebt u toch nog een vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.

ALGEMENE INFORMATIE

Met een groepsaankoop proberen we bij energieleveranciers zeer scherpe prijzen te verkrijgen op basis van verschillende duizenden consumenten en potentiële klanten, via een website zoals bijvoorbeeld https://nl.wikipower.be.

Een groepsaankoop heeft betrekking op groene stroom en aardgas. De keuze valt volledig onafhankelijk op de energieleverancier die de interessantste voorwaarden biedt. De dienstverstrekker is a priori niet op voorhand bekend.

 

Een groepsaankoop verloopt in drie fasen:

 

- Inschrijvingsperiode – 2 maanden

De consumenten schrijven zich via het ter beschikking gestelde formulier gratis en vrijblijvend in en geven daarmee aan belangstelling te hebben voor het initiatief. Ze worden op de hoogte gehouden over het aanbod waarover wordt onderhandeld.

 

- Onderhandelingsperiode – 7 dagen

Eens het aantal consumenten is bereikt, wordt de inschrijvingsfase afgesloten en worden de energieleveranciers die wensen deel te nemen tegen elkaar uitgespeeld. Die laatsten leggen vervolgens een aanbod voor een energiecontract voor. Het scherpste en meest milieuvriendelijke aanbod, dat de beste dienstverlening biedt, zal het uiteindelijk halen.

 

- Inschrijvingsperiode – 1 maand

Het definitieve aanbod en de mogelijke kortingen worden vervolgens aan alle ingeschreven consumenten overgemaakt, die het aanbod dan kunnen aanvaarden of weigeren.

Gratis deelname, open voor elke verbruiker.

 

De deelname is open voor elke elektriciteit- en/of gasverbruiker, particulier of zelfstandig. Wie zijn leverancier ook is of wat zijn type meter ook is (enkelvoudig, tweevoudig, exclusief nacht).

Deelnemen is helemaal gratis en vrjblijvend.

Als huurder bent u vrij om de energieleverancier van uw keuze te kiezen! U kunt dus inderdaad deelnemen, gratis en vrijblijvend.

U kunt natuurlijk het formulier invullen. Het onderhandelde contract aanbod zal toegepast worden aan uw nieuwe adres.

Ja, u kunt het formulier invullen ofwel via internet, ofwel per telefoon  (, normaal tarief).

Ja, we raden u aan om deel te nemen: sinds 13 september 2012 mag u van leverancier veranderen wanneer u wilt, zonder kosten of afbreekvergoedingen. Er is alleen maar een vooropzeg van één maand.

Ja, een groepsaankoop is ook open voor zelfstandigen. Niettemin, als uw elektriciteitsverbruik boven 50MWh is, of boven 100MWh voor gas, stellen we u dan voor om gratis en specifiek voor u een nieuw energiecontract te onderhandelen.
Daarvoor hoeft u enkel een mail te sturen naar het volgende emailadres:  business@wikipower.be.

Ja, we moedigen u aan om deel te nemen voor meerdere redenen. Allereerst, self-sufficient of niet, bent u verplicht om een contract met een leverancier te tekenen. Daarna, wat uw verbruik ook is, moet u altijd een jaarlijks abonnement betalen aan uw leverancier. Dus, vermits u de keuze heeft, kiest u beter een leverancier die de goedkoopste vergoeding (jaarlijks abonnement) voorstelt. Ten slotte, als u niet energie autonoom bent, zou u zeker moeten kiezen voor de meest competitieve leverancier.

MIJN ENERGIEFACTUUR

De prijs van de elektriciteit wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen:

 

- De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk tussen de verschillende leveranciers verschillen. Dat is de reden waarom over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant.

 

- De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en ze moeten door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) worden goedgekeurd. Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om elektriciteit te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.

 

- De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

De prijs van het gas wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen:

 

- De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk verschillen tussen de verschillende leveranciers. Dat is de reden waarom over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant. 

 

- De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en ze moeten worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om gas te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.

 

- De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

VAN LEVERANCIER VERANDEREN

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is van leverancier voor aardgas en elektriciteit veranderen heel eenvoudig en kan ook heel snel! Het neemt slechts vijf minuutjes in beslag en de nieuwe leverancier regelt de hele procedure.

 

Aarzel niet contact met ons op te nemen, we kunnen voor u de verandering gemakkelijker maken. Ziehier de voornaamste stappen:

 

1. Kies een leverancier op basis van uw criteria (prijs, groene elektriciteit, kwalieteit van de klantendienst) of aanvaard een onderhandelend aanbod in het kader van een groepsaankoop.

2. Vul het inschrijvingsformulier "nieuwe klant" van de leverancier in. Om uw inschrijving te voltooien heeft u uw laatste voorschotfactuur of laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dit document staat de informatie die zal worden gevraagd: uw EAN-code en de einddatum van uw huidige contract.

3. Als het formulier naar behoren is ingevuld en bevestigd (duurt minder dan vijf minuten), dan zult u van de leverancier, per e-mail of per post, een bevestiging van uw inschrijving ontvangen. Het is alles, uw nieuwe contract is afgesloten! U krijgt ook een opzegtermijn van 14 dagen om de nieuwe contract te annuleren.

4. Twee weken voor de voorziene begindatum van uw nieuwe contract zult u een aanvraag van meteropname ontvangen van uw distributienetbeheerder met daarin de vraag om de waarde van uw huidige meterstand mee te delen (per e-mail of per post). Dankzij deze informatie kan uw vorige leverancier zijn eindfactuur opmaken. Uw nieuwe leverancier zal deze meterstand gebruiken als vertrekpunt voor zijn toekomstige factuur.

Met de wet die in 2012 van kracht werd, kunt u van leverancier veranderen wanneer u wilt, zonder verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van uw contract. U moet toch de algemene voorwaarden van uw contract respecteren. Neem contact met ons op voor meer details.

Vandaag heeft u geen enkele verplichting tegenover uw vroegere leverancier want het is uw nieuwe leverancier die alle administratieve stappen regelt (contactopname, overdracht van het dossier...).

U kunt op eender welk moment van leverancier veranderen op voorwaarde dat u de termijn respecteert die in uw contract vermeld staat (vaak een maand). Hiervoor moet u contact opnemen met uw nieuwe leverancier en deze zal u dan energie leveren zodra de opzeggingstermijn is verstreken.

Ja, u hebt de vrijheid om verschillende leveranciers te kiezen.

In geval van wijziging zal het gas en/of de elektriciteit niet afgesloten worden. Uw distributienetbeheerder (DNB) zal er immers voor zorgen dat u bevoorraad wordt door uw oude leverancier totdat uw nieuwe leverancier begint met de levering van gas en/of elektriciteit. Uw bevoorrading zal in geen enkel geval worden onderbroken.

Neen, u hoeft niet van meter(s) veranderen. Zelfs als u van leverancier verandert blijft u immers verbonden met hetzelfde distributienetwerk (dat eigendom is van de distributienetwerkbeheerder). U kunt dus van een naar een andere leverancier opstappen zonder de meter(s) te veranderen.

Als u bij uw ouders woonde of als uw verbruik van gas en/of elektriciteit in uw huurprijs zat verrekend, heeft u dus nog nooit een contract in uw naam met een leverancier ondertekend. Daarom moet u een leverancier kiezen en een contract afsluiten voor uw nieuwe adres.

Nee, u hoeft in geval van verhuizing uw contract niet te vernieuwen. Het volstaat om contact met uw leverancier op te nemen en hem uw nieuw adres mee te delen, alsook de datum van de verhuizing.

Nee, u kunt verder gebruikmaken van het contract dat u heeft ondertekend voor uw vorige adres.

WIE DOET WAT?

Op de energiemarkt in België zijn er drie soorten spelers aanwezig:

 

- Transportnetbeheerders (TNB): deze vervoeren de elektriciteit en/of het aardgas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële consumenten. De TNB van elektriciteit heet Elia en van aardgas Fluxys.

 

 

- Distributienetbeheerders (DNB): ze zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en van het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en de bedrijven. Onder de Waalse DNB kunnen we Ores vermelden, waarin acht intercommunales gegroepeerd zitten.

 

 

- De leveranciers: ze hebben als opdracht de elektriciteit en/of het gas die zij kopen van de producenten of die ze zelf produceren, aan de consument te leveren. Ze garanderen ook commerciële diensten aan de klanten (de aangeboden diensten kunnen variëren naargelang de leveranciers) en ze zijn verantwoordelijk voor de facturatie van uw verbruik. Vind hier de lijst van alle actieve energieleveranciers in België.

 

Deze spelers worden gecontroleerd door: 

 

- Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): www.creg.be

 

o In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): www.vreg.be

 

o In Brussel: Bruxelles Gaz Electricité (Brugel) : www.brugel.be

 

o In Wallonië: Commisson wallonne pour l'Energie (CWaPE) : www.cwape.be

OVERIGE

In België heeft de liberalisering van de energiemarkt plaatsgevonden in twee tijden. De Vlaamse regio heeft er als eerste van genoten op 1 juli 2003. Vervolgens werd op 1 januari 2007 de elektriciteits- en gasmarkt in Wallonië en Brussel ook geliberaliseerd. De liberalisering van de energiemarkt bestaat uit het openstellen van het beroep van leverancier van aardgas en elektriciteit aan de vrije concurrentie. Dat betekent dat elk bedrijf dat houder is van een leveringslicentie vanaf nu elektriciteit en gas mag in België leveren.

De liberalisering biedt aan elk gezin het voordeel om de leverancier naar wens te kiezen terwijl dat vroeger niet het geval was. Het huishouden die het initiatief niet neemt een contract met een bepaalde leverancier te ondertekenen word automatisch geleverd door een standaardleverancier. In Vlaanderen, het is ofwel Luminus ofwel Engie-Electrabel, in Wallonië, de standaardleverancier is vaak Engie-Electrabel of Luminus of Essent.be.

De standaardleverancier is de leverancier die u automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB) om te vermijden dat uw levering van gas en/of elektriciteit wordt onderbroken. Ten gevolge van de liberalisering bent u voortaan vrij om de leverancier te kiezen die u wenst en u bent niet langer beperkt tot de standaardleverancier.

Nee, u heeft geen enkele verplichting om een leverancier te kiezen want u zal altijd worden bediend door de leverancier die werd aangeduid door uw distributienetbeheerder (DNB). Weet dat u op elk ogenblik een andere leverancier kunt kiezen dan deze die werd aangeduid door uw DNB en er een contract mee kunt afsluiten. Houdt echter wel rekening met het feit dat u de termijn van een maand moet respecteren, te rekenen vanaf de maand die volgt op de datum van ondertekening van het contract met de gekozen leverancier.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (voornamelijk wind, waterkracht, zonne-energie, biomassa) of afkomstig is van kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling van installaties die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceren en op die manier de CO2 uitstoot verminderen ten opzichte van de klassieke processen.Het huidige systeem van groene contracten is geen weerspiegeling van de markt voor groene stroom. Een leverancier kan u zogenaamd 100% groene elektriciteit verkopen, terwijl hij deze stroom uitsluitend produceert op basis van kernenergie of steenkool. Daarom heeft Greenpeace dit klassement opgesteld, om na te gaan wat de verschillende leveranciers van groene stroom werkelijk produceren en waarin ze uw geld echt investeren.

Klik hier voor meer informatie over het klassement van Greenpeace: Groene elektriciteit.

Zoals dat steeds het geval is geweest, is het de verdeler (distributienetbeheerder of DNB) die verantwoordelijk is voor de opneming en het onderhoud van uw meter. De verdeler stuurt uw verbruiksinformatie naar uw leverancier zodat deze uw factuur kan opmaken. Deze opneming wordt u niet aangerekend want deze is al in uw factuur inbegrepen.

Nee, wie ook uw leverancier is, de kwaliteit van de voorziening van elektriciteit en/of aardgas wordt altijd gegarandeerd door uw distributienetbeheerder (DNB).

U moet contact opnemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting erop. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord.

 

Kent u uw DNB niet, dan vindt u hem gemakkelijk door hier te klikken.

U moet contact opnemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting erop. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord.

 

Kent u uw DNB niet, dan vindt u hem gemakkelijk door hier te klikken.

De EAN-code is een numerieke code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) die enkele gegevens bevat met betrekking tot een leveringspunt voor elektriciteit en een leveringspunt voor aardgas. U hebt dus een EAN-code voor uw elektirciteitsmeter en één voor uw aardgasmeter. Meestal is (zijn) uw EAN-code(s) aanwezig op uw energiefactuur.

Hieronder stellen we een lijst voor van de belangrijke gegevens die op een factuur aanwezig zijn:

  1. Klantnummer;
  2. De factuurperiode;
  3. De EAN-code(s);
  4. Het meternummer;
  5. De distributienetbeheerder (DNB).