Wikipower-Header-privacy-policy

PRIVACY- EN VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

PRIVACY- EN VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

INLEIDING 

Voor WIKIPOWER is de bescherming van de persoonsgegevens die het moet verwerken altijd belangrijk geweest. Daarom verbindt WIKIPOWER zich ertoe de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens volledig na te leven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of GDPR genoemd) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze verklaring inzake het Privacybeleid beschrijft hoe WIKIPOWER jouw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, ongeacht of dit gebeurt in verband met een antwoord op eventuele vragen, de via onze websites beschikbare diensten, jouw bezoek aan onze websites of blogs, de levering van een dienst door jou, je sollicitatie op een baan, of gewoon in het kader van onze samenwerking.

Dit privacybeleid is dus van toepassing op de persoonsgegevens van gebruikers van al onze websites of blogs en specifiek onze diensten, van sollicitanten, werknemers, klanten, leveranciers, publieke of private partners, en andere personen met wie wij contact kunnen opnemen in het kader van de ontwikkeling van onze activiteiten.

Wij wijzen je erop dat wij dit Privacy- en Vertrouwelijkheidsbeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Gelieve onze website te raadplegen om te zien of wij wijzigingen publiceerden.

_________________

1. Welk type van persoonsgegevens verzamelen wij?

1.1. De bezoekers van onze websites

Het is mogelijk onze websites te bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij echter automatisch bepaalde informatie verzamelen, ongeacht of je al dan niet kiest om van onze diensten gebruik te maken. Dit omvat je IP-adres en de data, tijdstippen en frequentie waarop je toegang hebt tot een van onze websites en de manier waarop je door de inhoud surft.

Wij verzamelen jouw gegevens automatisch met behulp van cookies, afhankelijk van de instellingen van je browser voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zoals hoe wij ze gebruiken en welke keuzes je hebt, verwijzen wij naar ons bericht ‘Cookiebeleid’ op onze homepage.

Wij verzamelen ook gegevens van jou wanneer je contact met ons opneemt via een van onze websites/blogs, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ‘chatfunctie’, de knop ‘bel mij’ of wanneer je ons een vraag stelt via een contactformulier. De gegevens die wij naar aanleiding van jouw verzoek verzamelen, zijn beperkt tot de volgende gegevens, die variëren naargelang het gebruikte communicatiemiddel:

 • Je naam en voornaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer/gsm-nummer
 • Alle andere persoonlijke gegevens die je vrijwillig in je bericht verstrekt

1.2. De gebruikers van onze diensten

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van WIKIPOWER die op een van onze websites worden aangeboden (bijv. gebruik van onze prijsvergelijkers), kunnen wij persoonsgegevens verzamelen. Deze persoonsgegevens variëren naargelang de gevraagde dienst.

1.2.1. Gebruik van onze vergelijkers

WIKIPOWER heeft persoonsgegevens nodig om de gevraagde vergelijkingen uit te voeren. Sommige van deze gegevens zijn facultatief, maar de nauwkeurigheid van de vergelijkingsresultaten kan afhangen van de hoeveelheid verstrekte informatie. Het type en de hoeveelheid gevraagde gegevens varieert naargelang de vergelijker.

Informatie die wordt gevraagd bij een energievergelijking
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
Naam en voornaamNee
E-mailadresNee
Telefoon/gsm-nummerNee
PostcodeJa
PlaatsJa
Huis of appartementJa
Huurder/eigenaarJa
Verhuizing/verandering van leverancierJa
Grootte van het huishouden (indien particulier)Ja
Soort meterJa
Uitsluitend nachtmeterJa
Open of gesloten meter(s)Ja
Zonnepanelen of nietJa
Het vermogen van de installatie of de injectie (afhankelijk van het Gewest) voor zonnepanelenNee
VerbruikNee
Huidige leverancier(s)Nee
Huidig aanbodNee
Wordt de woning verwarmd met gas (voor mensen die gas hebben)Ja
Informatie die wordt gevraagd bij een telecomvergelijking
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
Naam en voornaamJa
PlaatsJa
Vast (en/of) mobiel telefoonnummerJa
PostcodeJa
Type van producten waarin de klant geïnteresseerd is (mobiel-internet-televisie-vaste lijn)Ja
Huidige provider voor elk van de producten waarop de aanvraag van de klant betrekking heeftJa
Gebruikskenmerken van de producten waarop de aanvraag van de klant betrekking heeft (bijv. basis, medium, intensief, internationale oproepen)Ja
Aantal tv’s (indien van toepassing)Ja
Aantal mobiele telefoons (indien van toepassing)Ja

De ingevoerde gegevens kunnen door alle prijsvergelijkers van WIKIPOWER opnieuw worden gebruikt wanneer de gebruiker onze vergelijkers gebruikt binnen een periode van 30 maanden vanaf de datum van zijn laatste gebruik van een van onze vergelijkers.

1.2.2. Advies- en aanbevelingsdiensten:

Indien je contact opneemt met een WIKIPOWER-adviseur voor advies en aanbevelingen inzake een optimaal verbruik kan WIKIPOWER de onder het punt ‘Gebruik van onze vergelijkers’ vermelde gegevens, of andere gegevens die je ons vrijwillig hebt verstrekt, verwerken, afhankelijk van je verzoek en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.1.2.3. Intekenen op een dienstverlening via een van onze vergelijkers

Indien je beslist in te tekenen op een dienstenaanbod naar aanleiding van het gebruik van een van onze vergelijkers, via onze website of via een van onze adviseurs, moeten wij de volgende gegevens verwerken. Hun aantal kan variëren naargelang het soort gevraagde dienst:

Informatie die wordt gevraagd bij intekening op een energieaanbod
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
PlaatsJa
GeboortedatumJa
Naam en voornaamJa
E-mailadresJa
Telefoon/gsm-nummerJa
Ondernemingsnummer + status (voor zakelijke klanten)Ja
PostcodeJa
PlaatsJa
AdresJa
Huurder/eigenaarJa
Verhuizing/verandering van leverancierJa
Grootte van het huishouden (indien particulier)Ja (indien particulier)
Soort meterJa
Uitsluitend nachtmeterJa
Open of gesloten meter(s)Ja
Zonnepanelen of nietJa
Het vermogen van de installatie of de injectie (afhankelijk van het Gewest) voor zonnepanelenNee
VerbruikNee
Huidige leverancier(s)Nee
Huidig aanbodNee
EAN-code(s)Ja
Gewenste datum van aanvang van het contractJa
Maand van de meteropnameNee
Meterstand indien verhuizingJa (afhankelijk van leverancier)
Meternummer indien verhuizingNeen (afhankelijk van leverancier)
Verwarmt de persoon zijn woning met gas?Ja (indien verwarming op gas)
Ontvangst van facturen (e-mail of papier)Ja
Betaling (overschrijving of domiciliëring)Ja
Factuuradres indien verschillend van leveringsadresJa
Rekeningnummer en rekeninghouder indien domiciliëringJa (afhankelijk van leverancier)
Informatie die wordt gevraagd bij intekening op een telecomaanbod
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
PlaatsJa
GeboortedatumJa
Naam en voornaamJa
TaalJa
AdresJa
GeboortedatumJa
Nummer identiteitskaartJa (enkel voor Orange)
RijksregisternummerJa (enkel voor Orange)
Datum van afgifte van de identiteitskaartJa (enkel voor Orange)
Vervaldatum van de identiteitskaartJa (enkel voor Orange)
Huis/appartementJa
InstallatieadresJa
Datum van afspraakNee
Tel. nr. en e-mailadres contactpersoon (eerste)Ja
Tel. nr. en e-mailadres contactpersoon (tweede)Nee
Plaats van de modem en box in de woningNee
Aan te sluiten alarmNee
Vorige providerNee
Over te dragen gsm-nummer(s)Nee
Over te dragen vaste nummer(s)Nee
Manuele opzegging of via Easy SwitchJa
Easy Switch IDNee
Klantnummer (vorige provider)Ja
Betaling (overschrijving of domiciliëring)Ja
BankrekeningnummerNee
Houder van de rekeningNee
Ontvangst van facturen (e-mail of papier)Ja
FactuuradresJa
Gekozen dienstenJa
Gekozen optiesNee
Aantal decodersNee

1.2.4. Deelname aan een groepsaankoop van leveringen of diensten (elektriciteit & gas, stookolie, isolatie, telecom enz.):

WIKIPOWER heeft de volgende gegevens nodig om in het kader van je deelname aan een groepsaankoop in jouw voordeel te kunnen onderhandelen over een contract. Het aantal en de aard van de gegevens kunnen variëren naargelang het soort levering of dienst die wordt gevraagd:

Informatie die wordt gevraagd voor de deelname aan een groepsaankoop van leveringen of diensten
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
b2b (bedrijfsnaam)Ja
b2b (ondernemingsnummer)Ja
b2b (type van onderneming)Ja
b2b (btw-nummer)Ja
PlaatsJa
Naam/voornaamJa
AdresJa
Geboortedatum (indien particulier)Ja
E-mailadresNee
TaalJa
Vaste of mobiele telefoonJa
Aantal personen in het huishoudenJa (indien particulier)
Huidige leverancier(s)Nee
Huidig(e) product(en)Nee
Soort elektriciteitsmeterJa
Aanwezigheid van een uitsluitend nachtmeterNee
Jaarlijks verbruikNee
EAN-nummer(s)Ja
Aanwezigheid van zonnepanelenNee
Het vermogen van de installatie of de injectie (afhankelijk van het Gewest) voor zonnepanelenNee
Wordt de woning verwarmd met gasJa
Gsm-operator (indien mobiel aangevinkt)Ja – Telecom
Gebruiksintensiteit gsm (indien mobiel aangevinkt)Ja – Telecom
Internetprovider (indien internet aangevinkt)Ja – Telecom
Gebruiksintensiteit internet (indien internet aangevinkt)Ja – Telecom
Tv-provider (indien tv aangevinkt)Ja – Telecom
Provider vaste lijn (indien vaste lijn aangevinkt)Ja – Telecom

1.2.5. Intekening op een groepsaankoop van leveringen of diensten (elektriciteit & gas, stookolie, isolatie, telecom enz.):

Na jouw deelname aan een groepsaankoop via Wikipower, en in het geval je beslist in te tekenen op een door Wikipower onderhandeld leveringsaanbod, zullen wij de volgende gegevens moeten verzamelen. Het aantal en de aard van de gegevens kan variëren naargelang het type van gevraagde levering (elektriciteit & gas, stookolie, isolatie, telecom enz.):

Informatie die wordt gevraagd bij intekening op een aanbod
Soort gegevensVerplicht?
Particulier/zakelijkJa
b2b (bedrijfsnaam)Ja
b2b (ondernemingsnummer)Ja
b2b (type van onderneming)Ja
b2b (btw-nummer)Ja
PlaatsJa
Naam/voornaamJa
AdresJa
Geboortedatum (indien particulier)Ja
E-mailadresNee
TaalJa
Vaste of mobiele telefoonJa
Aantal personen in het huishoudenJa (indien particulier)
Huidige leverancier(s)Nee
Huidig(e) product(en)Nee
Soort elektriciteitsmeterJa – elektriciteit
Aanwezigheid van een uitsluitend nachtmeterNee
Jaarlijks verbruikNee
EAN-nummer(s) (elektriciteit/gas)         Ja – elektriciteit/gas
Aanwezigheid van zonnepanelenNee
Factuuradres (indien verschillend van leveringsadres)Nee
Gewenste datum van aanvang van het contractJa
Gewenste manier van ontvangst van facturenJa
Gewenste manier van betaling van facturenJa
Gewenste frequentie van voorschottenJa
IBAN-rekeningnummer indien betaling via domiciliëringJa
Naam en voornaam van de houder van de rekeningJa
Woonsituatie van de klant (verhuizing? Opening meters?)Ja
Indien verhuizing of opening meter: opname van de metersJa
Gewenste hoeveelheid stookolieJa – Stookolie
Gewest aantal palletten pelletsJa – Stookolie
Gewenste categorie stookolie (standaard vs. extra)Ja – Stookolie
Gewenst type van pellet (mrqp vs. hdg)Ja – Stookolie
Gewenste maand van leveringJa – Stookolie
Vraag om toevoeging van een antivries-additiefJa – Stookolie
Vraag om toevoeging van een additief voor hoog rendementJa – Stookolie
Toegang tot de woningJa – Stookolie
Aanwezigheid van een overloopbeveiligingssysteemJa – Stookolie
Plaats van de vuldop voor de stookolieJa – Stookolie
Type van stookolietankJa – Stookolie
Dringendheid van de leveringJa – Stookolie
Configuratie van de voorkant van het huis
(grind, oprit, gazon, …) voor de pellets
Ja – Stookolie
Gewenste hoeveelheid stookolieJa – Stookolie
Type dak (hellend of plat)Ja – Zonnepanelen
Oriëntatie van het dakJa – Zonnepanelen
Bekleding van het dakJa – Zonnepanelen
Beschikbaar dakoppervlakJa – Zonnepanelen
Leeftijd van het dakJa – Zonnepanelen
Situatie van de klant (eigenaar vs. huurder)Ja – Zonnepanelen
Voorziene termijn voor installatieJa – Zonnepanelen
Jaarlijks elektriciteitsverbruikJa – Zonnepanelen
Type dak (hellend of plat)Ja – Zonnepanelen
Oriëntatie van het dakJa – Zonnepanelen
Gewenste isolatie (muren, dak, ramen, …)Ja – isolatie
Percentage van de betreffende oppervlakteJa – isolatie
Indien wens om muren te isoleren:Ja – isolatie
  – Spouwmuren?Ja – isolatie
  – Aan de straatkant?Ja – isolatie
 – Plannen om de gevel binnenkort te vernieuwen?Ja – isolatie
– BouwjaarJa – isolatie
 – Indien bakstenen muren, geschilderde bakstenen?Ja – isolatie
  – Binnenwand met houten frame?Ja – isolatie
Voorziene termijn voor de werkenJa – isolatie
Indien wens om het dak te isoleren:Ja – isolatie
– Aard van het dak (hellend of plat)Ja – isolatie
– Bekleding van het dakJa – isolatie
– Leeftijd van het dakJa – isolatie
– Oppervlakte van het dakJa – isolatie
Indien wens om een kruipruimte te isoleren:Ja – isolatie
 – Geschatte hoogte van de kruipruimteJa – isolatie

1.2.6. Aanmaak van een gebruikersaccount

Wanneer je op een van onze websites een gebruikersaccount aanmaakt, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres

Indien de aanmaak van een gebruikersaccount gepaard gaat met een hostingdienst, bewaren wij de gegevens met betrekking tot je intekening op leveringen, de geschiedenis van het gebruik van onze vergelijkers en alle andere gegevens met betrekking tot jouw persoonlijk verbruik die je invoerde.

1.2.7. Inschrijving voor de nieuwsbrief

Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij enkel deze gegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres

In het geval van gepersonaliseerde nieuwsbrieven kan WIKIPOWER de geschiedenis van je gebruik van zijn vergelijkers en de ingevoerde gegevens gebruiken om je gerichte nieuwsbrieven te sturen.

1.3. De medewerkers/partners van Wikipower

Indien je een medewerker of partner van WIKIPOWER bent, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen, zij het in beperkte mate. WIKIPOWER heeft in principe enkel de contactgegevens nodig van de personen binnen jouw bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking tussen je bedrijf en WIKIPOWER, met het oog op het beheer en de opvolging van de verwerkte opdrachten of dossiers. Daarom zullen wij de volgende gegevens opvragen:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (gsm)

1.4. Leveranciers/onderaannemers

Indien je een leverancier of onderaannemer van WIKIPOWER bent, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen, zij het in beperkte mate. WIKIPOWER heeft in principe enkel de contactgegevens nodig van de personen binnen je bedrijf die verantwoordelijk zijn voor het onderaannemingscontract tussen jouw bedrijf en WIKIPOWER, met het oog op het beheer en de opvolging van de gevraagde diensten. Daarom zullen wij de volgende gegevens opvragen:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (gsm)

In sommige gevallen kunnen wij je bankgegevens nodig hebben om je te betalen indien jouw rekening niet op naam van je bedrijf staat. Wij kunnen ook aanvullende informatie bewaren die iemand in je bedrijf met ons besloot te delen. Indien wij, om welke reden dan ook, aanvullende persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

1.5. Publieke/private partners

Indien je een publieke of private partner van WIKIPOWER bent, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen, zij het in beperkte mate. WIKIPOWER heeft in principe enkel de contactgegevens nodig van de personen binnen jouw instelling/bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de betrekkingen tussen jouw instelling/bedrijf en WIKIPOWER, met het oog op het beheer en de opvolging van de gevraagde diensten. Daarom verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (gsm)

Wij kunnen ook aanvullende informatie bewaren die iemand in je  instelling/bedrijf met ons besloot te delen. Indien wij, om welke reden dan ook, aanvullende persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

1.6. Sollicitanten, stagiairs, uitzendkrachten, werknemers of freelancers.

In het kader van een werkaanbieding, stage, uitzendopdracht of freelance werk voor WIKIPOWER, kan het nodig zijn dat wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam en voornaam;
 • Leeftijd/geboortedatum;
 • Rijksregisternummer;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Contactgegevens;
 • Opleiding;
 • Professionele ervaring;
 • Immigratiestatus (al dan niet een werkvergunning nodig);
 • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
 • Een kopie van je rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart;
 • Socialezekerheidsnummer en andere fiscale gegevens;
 • Informatie over een handicap;
 • Informatie over eventuele strafrechtelijke veroordelingen, indien vereist voor de functie waarop je solliciteert;
 • Informatie over je huidige loon, je pensioenregeling en sociale voordelen;
 • Informatie over je interesses en noden met betrekking tot jouw toekomstige baan;
 • Aanvullende informatie die je wenst te verstrekken;
 • Aanvullende informatie over jou die onze klanten/partners aan ons kunnen verstrekken, of die wij verkrijgen van derden;
 • IP-adres.

Opgelet: de bovenstaande lijst van categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, is niet uitputtend.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst te kunnen afsluiten of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

1.7. De bezoekers aan onze lokalen en gebouwen

Als je ons bezoekt in onze gebouwen en lokalen, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Gsm-nummer
 • Alle andere gegevens die nodig zijn om de naleving van de veiligheidsprocedures van onze faciliteiten te waarborgen.

2. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

2.1. Bezoek en gebruik van onze websites/blog

Wij verzamelen bepaalde gegevens automatisch of verzamelen gegevens die jij ons vrijwillig verstrekt via een van onze websites, via e-mail of telefonisch (intekening op een groepsaankoop, gebruik van een prijsvergelijker) om jou te kunnen antwoorden of om jou de gevraagde dienst te kunnen leveren.

 2.2. Medewerkers/partners/leveranciers

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van jou op de volgende manieren:

 • Wanneer je proactief contact met ons opneemt, meestal telefonisch of via e-mail;
 • Wanneer je een van onze websites bezoekt;
 • Via onze werknemers/medewerkers bij de uitvoering van hun opdracht.

Waar nodig, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen wij nadere informatie over jou verkrijgen via:

 • Marktonderzoek door derden en online en offline media-analyses (die wij zelf of via andere bedrijven uitvoeren);
 • Openbare databases.

2.3. Sollicitanten, werknemers, stagiairs, uitzendkrachten of freelancers

Wij verzamelen persoonsgegevens van de kandidaten op drie manieren:

 • Jij deelt je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons mee via e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel;
 • Je gegevens worden ons meegedeeld door andere bronnen, zoals onze klanten, een uitzendbureau, een derde partij, een dienst/website die jobs aanbiedt;
 • Wanneer je een van onze websites bezoekt (zie hierboven).

2.4. Bezoekers aan onze gebouwen

Bij jouw bezoek noteren wij je persoonsgegevens in het bezoekersregister.

3. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

In het algemeen worden persoonsgegevens enkel gebruikt om ons in staat te stellen jou de gevraagde diensten te leveren, te reageren op een vraag om diensten bij een energieleverancier, telecomprovider of andere dienstverlener waarmee je via ons platform een contract afsluit, om met jou te communiceren, om onze diensten of producten te verbeteren of te ontwikkelen, om jou gerichte advertenties en diensten aan te bieden, om ons en onze klanten of partners te beschermen, of om te genieten van een dienst of product dat wij van jou hebben gekocht.

Meer specifiek gebruiken wij jouw persoonsgegevens om:

 • Ons in staat te stellen jouw gebruik van onze websites te verbeteren, met als rechtsgrond jouw toestemming voor het gebruik van onze cookies en ons gerechtvaardigd belang om jou een optimale website te kunnen bieden (artikel 6, 1a en artikel 6, 1f van de GDPR);
 • Met jou te communiceren om op jouw vragen of verzoeken te antwoorden, met jouw uitdrukkelijke toestemming. De rechtsgrond is jouw toestemming (artikel 6, 1a van de RGPD);
 • Jou in staat te stellen gebruik te maken van de diensten van een prijsvergelijker op een van onze websites, na invoer van jouw gegevens in de vergelijker en de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. De rechtsgrond is het gevraagde contract voor vergelijkingsdiensten (artikel 6, 1b van de GDPR) bij de aanvaarding van onze algemene gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid;
 • De opdrachten uit te voeren die ons worden toevertrouwd wanneer jij ons bijvoorbeeld een mandaat geeft voor de onderhandeling van een groepsaankoop van leveringen of diensten, wanneer je onze tussenkomst vraagt bij het beheer van een verhuizing of wanneer je intekent op een leverings- of dienstencontract via ons platform of met de hulp van een van onze adviseurs. De rechtsgrond is het contract dat ons bindt (artikel 6, 1b van de GDPR) wanneer je ons dienstenaanbod aanvaardt via een van onze websites of via een ander communicatiemiddel. Wanneer je intekent op bepaalde diensten is het mogelijk dat wij je rijksregisternummer opvragen. Dit gebeurt altijd in het kader van een samenwerking met een onderaannemer die de toestemming heeft om jouw rijksregisternummer te verwerken;
 • Een contract uit te voeren (voor verkoop, onderaanneming of samenwerking) of om contact met jou te kunnen opnemen over onze overeenkomsten. De rechtsgrond is het contract dat ons bindt en ons gerechtvaardigd belang om een dienst te kunnen verlenen die perfect is afgestemd op jouw verzoek of om van jou een dienst te verkrijgen die overeenstemt met onze wensen (artikel 6, 1b van de RGPD);
 • De geschiktheid van onze werkaanbiedingen in verhouding tot jouw profiel te beoordelen. Dit zijn precontractuele maatregelen vóór de aanwerving van een kandidaat die aan onze vereisten voldoet (artikel 6, 1b van de GDPR);
 • Ons in het kader van de tewerkstelling in staat te stellen de lonen, commissies en verwerkingen te beheren; ons in staat te stellen de wettelijke bepalingen na te leven inzake sociale zekerheid, bedrijfsgeneeskunde, pensioenregeling, verzekeringsstelsel en fiscale verplichtingen; de uitoefening en het genot van de rechten en voordelen die verbonden zijn aan de tewerkstelling te verzekeren, individueel of collectief; jou toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van geïnformatiseerde werkinstrumenten (intranet, tablets, computers, toegang tot e-learning, …); een e-mailadres aan te maken; en de arbeidsrelatie te verbreken. De rechtsgrond voor deze verwerking is het contract dat ons bindt (artikel 6, 1b van de GDPR);
 • Te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, met als rechtsgrond artikel 6, 1c van de RGPD;
 • Jou uitnodigingen, promoties, aanbiedingen, voor evenementen zoals netwerkevenementen, alsook algemene informatie over de activiteitensectoren die je zouden kunnen interesseren, toe te sturen. De rechtsgrond van deze communicatie is jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, 1a van de RGPD);
 • Jou aanbiedingen en diensten van WIKIPOWER mee te delen die verband houden met de diensten die je hebt gebruikt. Deze communicatie kan gebeuren via e-mail of telefonisch, behalve voor nummers op een lijst van het type ‘bel-me-niet-meer’. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, 1f van de RGPD) om jou diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de diensten die je reeds bij WIKIPOWER hebt gebruikt. Je kunt je echter te allen tijde afmelden voor dergelijke direct-marketingcommunicatie door ons daarvan op de hoogte te brengen of via de afmeldlink in onze e-mails.
 • Behoudens jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, kunnen wij je  persoonsgegevens delen met derde partners, die jou  marketingcommunicatie kunnen sturen in verband met hun producten en diensten. Je kunt je echter te allen tijde afmelden voor dergelijke direct-marketingcommunicatie door ons daarvan op de hoogte te brengen of via de afmeldlink in onze e-mails. De rechtsgrond van deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, 1a van de RGPD);
 • Tevredenheidsonderzoeken of enquêtes uit te voeren om onze diensten of producten aan te passen en te verbeteren. De rechtsgrond is jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, 1a van de RGPD);
 • Ons te helpen bij de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Dit kan onder meer het geval zijn in situaties waarin wij juridisch advies moeten inwinnen in verband met een gerechtelijke procedure en wij bij wet verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren of openbaar te maken als onderdeel van het juridische proces. De rechtsgrond voor onze verwerking is ons gerechtvaardigd belang en de naleving van wettelijke verplichtingen (artikel 6, 1f en artikel 6, 1c van de GDPR);.
 • De veiligheid van onze diensten en websites/blog te verzekeren. In dit geval gebruiken wij jouw persoonsgegevens om ons te helpen de activiteiten van gebruikers van onze diensten, websites of blogs te controleren, de veiligheid te bevorderen en activiteiten te voorkomen die illegaal of in strijd kunnen zijn met onze voorwaarden of ons beleid. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om bij te dragen tot de veiligheid van onze diensten en eigendommen (artikel 6, 1f van de GDPR);
 • De veiligheid van onze lokalen en gebouwen te verzekeren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze faciliteiten, de vertrouwelijkheid van onze bedrijfsgeheimen en de veiligheid van de personen binnen onze faciliteiten te waarborgen (artikel 6, 1f van de GDPR).

Indien de rechtsgrond voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang is, zorgt WIKIPOWER ervoor dat de gevolgen van de verwerking voor de bescherming van jouw privacy zo beperkt mogelijk zijn en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van WIKIPOWER en zijn partners en de mogelijke gevolgen voor de bescherming van uw privacy niet worden verstoord. Indien jij ondanks alles bezwaren hebt tegen deze verwerking, kun je hieronder gebruikmaken van je uitdrukkelijk recht om bezwaar te maken.

WIKIPOWER zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden, tenzij je daartoe toestemming hebt gegeven.

4. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door WIKIPOWER, en met wie kun je contact opnemen?

Je hebt rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Indien WIKIPOWER jouw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor een bepaalde verwerking van je gegevens, kun jij je toestemming nadien te allen tijde intrekken.

De voornaamste rechten die je hebt, zijn de volgende:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens

Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde raadplegen. Neem gewoon contact met ons op via het onderstaande adres (verantwoordelijke voor de verwerking). Je krijgt dan een zo volledig mogelijk overzicht van je gegevens, de doeleinden, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijnen en het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces.

 • Recht op correctie van je gegevens

Het is mogelijk dat de gegevens waarover wij beschikken, niet meer actueel of correct zijn. Je kunt te allen tijde verzoeken om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Het is echter aan jou om aan te geven welke gegevens je wilt laten corrigeren of aanvullen.

 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens

Je hebt het recht ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken, namelijk:

 • Wanneer je de juistheid van deze gegevens betwist;
 • Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en wij ons in een periode bevinden waarin wordt nagegaan of de legitieme gronden die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft zwaarder wegen dan die van de betrokkene;
 • Wanneer je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onwettig zou zijn, maar je geen gebruik wenst te maken van je recht om je gegevens te laten wissen;
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden, maar jij ze nodig hebt voor wettelijke doeleinden.
 • Recht van bezwaar

Indien je van mening bent dat je persoonsgegevens niet op passende wijze worden gebruikt, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mits de verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen of op jouw uitdrukkelijke toestemming en het bezwaar gebaseerd is op redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, dien je aan te geven tegen welke specifieke verwerking je bezwaar maakt en om welke specifieke redenen je dat doet. Deze informatie is nodig om het evenwicht tussen de belangen te waarborgen.

Hou er rekening mee dat wij niet aan je bezwaar kunnen voldoen indien:

 • Wij kunnen aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om jouw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan jouw belangen of een andere reden die de voortgezette verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigt (bijv. wettelijke verplichting); of
 • Wij jouw gegevens verwerken met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.
 • Recht van meeneembaarheid

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van contractuele verplichtingen of met jouw uitdrukkelijke toestemming en met gebruikmaking van geautomatiseerde processen, heb je het recht te verzoeken dat je persoonsgegevens in een algemeen gebruikt gestructureerd formaat aan jou worden overgedragen of worden overgedragen aan een andere, door jou aangewezen verwerkingsverantwoordelijke. De privacywetgeving stelt echter een aantal beperkingen aan dit recht, dat daardoor niet op alle gegevens van toepassing is.

 • Recht op het wissen van persoonsgegevens

Je kunt ons in de door de GDPR toegestane gevallen verzoeken om jouw persoonsgegevens op je eenvoudig verzoek te wissen. Dit recht is echter niet absoluut. Het kan enkel in de volgende gevallen worden uitgeoefend:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking met het oog op prospectie;
 • De persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving;
 • De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het dienstenaanbod van de informatiemaatschappij.
 • Het recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om tegen elke schending van je rechten een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (contactgegevens hieronder) indien je van mening bent dat ons bedrijf niet heeft gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit onder het artikel ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’).

Je kunt je rechten uitoefenen, ons vragen stellen of opmerkingen maken over deze verklaring op het adres vermeld onder het artikel ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’. Wij zullen ons best doen jouw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand te behandelen (behoudens bij de wet toegestane verlengingen).

5. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens


In overeenstemming met Verordening 2016/679 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

WIKIPOWER S.P.R.L

Rue Natalis, 2
B – 4020 Luik
BE 0840 194 796

Om contact met ons op te nemen, kun jij je verzoeken rechtstreeks richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres of op het hierboven vermelde postadres:


DPO:

De heer Jean-François Dusariez
E-mail: dpo@wikipower.be

Dit e-mailadres kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy.

Voor elk verzoek zullen wij jou, indien nodig, vragen je identiteit te bewijzen door ons een kopie van je identiteitskaart te bezorgen. Wij kunnen ook alle aanvullende informatie vragen die wij nodig achten met betrekking tot je verzoek. Indien je toegang wenst tot de informatie die wij over jou bewaren, zullen wij je daarvoor geen kosten aanrekenen, tenzij je verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is.  In dat geval kunnen wij je een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen, voor zover de wet dat toestaat.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in België kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch: (+32) (0)2 274 48 00
 • Fax: +32 (0)2 274 48 35
 • E-mail: contact(at)apd-gba.be
 • Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

6. Veiligheid

WIKIPOWER trof talloze technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens van de personen waarmee WIKIPOWER in contact komt, te waarborgen.

WIKIPOWER heeft met name beveiligingstechnieken ingevoerd om de in computerservers opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of accidentele vernietiging en accidenteel verlies.

WIKIPOWER streeft naar een proces van voortdurende controle en verbetering van zijn beveiligingsprocedures, om rekening te houden met nieuwe technologieën of nieuwe risico’s.

WIKIPOWER heeft ook contracten afgesloten en specifieke verplichtingen opgelegd aan haar onderaannemers, partners of personeel om ervoor te zorgen dat de manuele en elektronische verwerking van persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en met passende veiligheidsmaatregelen gebeurt, om misbruik van dergelijke gegevens te voorkomen.

Vermoed je misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens? Gelieve ons dat onmiddellijk te melden via een e-mail naar dpo@wikipower.be

7. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van personen indien zij een dwingende reden hebben om je persoonsgegevens te kennen voor het doel waarvoor zij worden gevraagd of op een ‘need-to-know’ basis:

 • Onze medewerkers die je dossier zullen behandelen (werknemers, freelancers, partners);
 • Werknemers van belastingdiensten, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, banken of overheidsinstanties wanneer de wet of een andere regeling vereist dat je persoonsgegevens worden meegedeeld;
 • De op ons platform vertegenwoordigde leveranciers van goederen of diensten waarmee jij een contract/abonnement hebt afgesloten via ons platform;
 • Externe dienstverleners die namens ons optreden, waaronder GROUPAGO voor bijstand bij verzekeringsproducten, advocaten, deurwaarders, externe consultants, auditors, IT-dienstverleners, communicatiebedrijven, schoonmaak- en onderhoudspersoneel van gebouwen en personeel belast met de beveiliging van goederen en personen.
 • Gemeentebesturen die ons hebben verzocht een groepsaankoop van producten of diensten te doen voor hun inwoners.
 • Klanten die ons vragen een groepsaankoop te doen van producten of diensten die zijn voorbehouden aan een categorie waartoe je behoort.


8.       Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven       buiten de Europese Unie?

Voor de uitvoering van zijn opdracht werkt WIKIPOWER met bedrijven die gevestigd zijn op het grondgebied van België. De servers van zijn websites bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie. In principe worden geen persoonsgegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie opgeslagen.

Indien WIKIPOWER je persoonsgegevens moet doorgeven aan dienstverleners, partners, joint ventures of dochterondernemingen met een hoofdkantoor buiten de Europese Economische Ruimte, worden door de Europese Commissie vastgestelde standaard contractuele bepalingen aan de ontvanger opgelegd indien de bescherming van persoonsgegevens in het land van bestemming niet voldoende is gewaarborgd.

9.       Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?      

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

In principe zullen wij je persoonsgegevens uit onze systemen wissen indien je geen contact met ons opneemt naar aanleiding van een vraag of indien je na een ononderbroken periode van 30 maanden geen gebruik maakt van onze vergelijkers.

Indien je een persoonlijk account hebt aangemaakt op een van onze websites, worden de persoonsgegevens die in jouw account en in onze vergelijkers zijn ingevoerd, bewaard voor de duur van je account en voor een periode van 30 maanden na de afsluiting ervan.

In het kader van de deelname aan een ander dienstenaanbod met WIKIPOWER zullen wij je persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van vijf jaar na de beëindiging van het contract met ons. Wij kunnen je persoonsgegevens echter langer bewaren indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens van werknemers van onze partners of klanten worden gewist na een periode van 2 jaar nadat wij door onze partner of klant op de hoogte zijn gebracht dat je niet langer voor hen werkt.

In het geval van kandidaten voor een vacature bij WIKIPOWER worden de persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van maximaal 2 jaar na de selectie van de kandidaat.

Wij kunnen je factuurgegevens, contractuele of andere gegevens ook bewaren gedurende de periodes die door de toepasselijke wet- of regelgeving worden voorgeschreven.

10.  Wijzigingen en aanpassingen

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacy- en Vertrouwelijkheidsverklaring, voornamelijk om ons aan te passen aan nieuwe wettelijke vereisten. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van de bijgewerkte Privacy- en Vertrouwelijkheidsverklaring. In geval van een belangrijke wijziging zal een kennisgeving worden gedaan alvorens die van kracht wordt, of zal zij jou rechtstreeks worden toegezonden. Wanneer je na de ingangsdatum van de gewijzigde Privacy- en Vertrouwelijkheidsverklaring gebruik blijft maken van onze diensten, word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !