Renovatiepremie-header

Welke renovatiepremies bestaan er in België en hoe werken ze?

Welke renovatiepremies bestaan er in België en hoe werken ze?

Wil je je huis renoveren? Dan hebben we goed nieuws: je komt mogelijk in aanmerking voor een premie. Die premies worden toegekend naargelang het Gewest en het type van renovatie. Wij leggen uit voor welke werken je een renovatiepremie kunt krijgen in België, en geven tevens een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om ervan te kunnen profiteren, alsook van alle stappen die je moet ondernemen.

Welke renovatiepremies bestaan er in het Vlaamse Gewest?

In Vlaanderen zijn er vier categorieën van werken die in aanmerking komen voor renovatiepremies:

 1. De structuurelementen van de woning
 2. Het dak
 3. Het buitenschrijnwerk
 4. De technische installaties

Het bedrag van de premies verschilt van dat in het Waalse en het Brusselse Gewest, aangezien het voor de meeste werken om een quotum gaat dat overeenstemt met het totale bedrag van de werken, met uitzondering van de technische installaties waarvoor een vaste maximumprijs geldt. Algemeen gesproken bedraagt de premie maximaal 20% tot 30% van het totaalbedrag van de werken.

>> Alle informatie over de bedragen van renovatiepremies in Vlaanderen vind je hier

De structuurelementen van de woning

Deze categorie omvat de funderingen en (niet-)dragende muren van je woning, dragende vloeren en vaste binnentrappen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende werken:

 • Afbraak van binnen- en buitenmuren, bouw van nieuwe muren en alle ondersteunende elementen zoals balken en kolommen
 • Muurafwerking zoals gevelbekleding of pleisterwerk
 • Behandeling van vocht en huiszwam in muren, evenals behandeling van ondergrondse muren om waterinfiltratie tegen te gaan
 • Het gevelvoegsysteem
 • Sloop en constructie van dragende vloeren en trappen
 • Isolatie van de gevel en de zoldervloer

Plafonds, wand- en vloertegels en binnenafwerkingen vallen echter niet onder de renovatiepremie.

Dak

groendak-renovatiepremie

Bij de volgende dakwerken kun je een renovatiepremie krijgen:

 • De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van je dak en/of de structuur ervan
 • De reparatie of vernieuwing van het onderdak
 • Behandeling van dakconstructies tegen schimmels en insecten
 • Installatie of vervanging van dakgoten en hemelwaterafvoersystemen
 • De installatie of vervanging van dakopeningen zoals ramen, dakkapellen, koepels, schoorstenen of lichtstraten
 • De isolatie van je dak of zoldervloer, steeds uit te voeren in combinatie met het vervangen van de dakconstructies

Buitenschrijnwerk

Deze categorie omvat:

 • Het slopen en plaatsen van de elementen die het buitenschrijnwerk vormen (ramen en buitendeuren), waarvan het glas een warmtegeleidingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m²K moet hebben
 • Luiken en binnen- of buitenafwerking, op voorwaarde dat er nieuwe ramen of buitendeuren worden geplaatst

Werken aan garagedeuren, serres, buitenschilderwerk en de vernieuwing van enkel glas zijn echter niet in de premie begrepen.

Technische installaties

De technische installaties omvatten je centrale verwarming, sanitair en elektrische installatie.

Voor de centrale verwarming kun je een premie krijgen bij de installatie van een nieuwe hoogrendementsketel of een pellet- of houtketel.

Je elektrische installatie kun je geheel of gedeeltelijk vernieuwen. Ook de kosten voor de aansluiting en installatie van een meter komen in aanmerking. Je installatie moet echter wel een conformiteitscontrole ondergaan om geldig te zijn en in aanmerking te komen voor de premie.

Fotovoltaïsche installaties, elektrische toestellen, verlichting en domotica zijn echter niet in dit premiesysteem inbegrepen.

Wat je sanitaire voorzieningen betreft, kun je tot slot:

 • Je bestaande toestellen vernieuwen, met inbegrip van accessoires zoals kranen en leidingen
 • Maximaal een douche, een badkuip, twee wastafels en een toilet installeren, als je huis daar nog niet mee is uitgerust

Welke renovatiepremies bestaan er in Brussel?

De renovatiepremies van het Brusselse Gewest zijn complexer en uitgebreider dan die van het Waalse Gewest, met een totaal van ongeveer twaalf premies.

Sinds 1 januari 2022 zijn de premies voor energie, gevelverbetering en renovatie bovendien samengevoegd tot de ‘Renolutions-premies’. Het bedrag varieert naargelang van je inkomenscategorie (I, II of III).

>> Meer informatie over de inkomenscategorieën vind je op de website van Leefmilieu Brussel

Werken voor de stabiliteit van het gebouw

Er worden subsidies verleend voor de versterking, bouw of vervanging van funderingen, staalconstructies, structuurelementen in hout of gewapend beton of dragend metselwerk. Het openen en sluiten van openingen in dragende muren is eveneens in deze premie begrepen. Andere werken aan de structuur van je woning (vloeren in hout of gewapend beton) komen ook in aanmerking.

Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van een percentage van het totale bedrag van de factuur, per inkomenscategorie: 

 • 30% van de factuur voor categorie I
 • 50% van de factuur voor categorie II 
 • 70% van de factuur voor categorie III

Werken aan je dak

Werken aan je dak worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën:

 1. De dakbedekking
 2. Het dakgebint
 3. De accessoires

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werken die kunnen worden uitgevoerd en de basisbedragen van de premies.

Soort werkenDetails vande werkenMaximumbedrag van de werken
Dakbedekking
  Waterdicht maken van een plat of hellend dak
  Recuperatie of vervanging van dakpannen
  Dakbedekking in houten dakspanten, keramische dakpannen, natuurleien of andere materialen
  € 60/m² voor categorie I
  € 70/m² voor categorie II
  € 80/m² voor categorie III
Dakgebint
  Plaatsing of vervanging van structuren ter ondersteuning van de dakbedekking, met inbegrip van versterking van de structuren die groendaken of tanks ondersteunen
  € 30/m² voor categorie I
  € 40/m² voor categorie II
  € 50/m² voor categorie III
Dakaccessoires
  Alle toebehoren van een plat of hellend dak, zoals kroonlijsten, regenpijpen, structuur en waterdichtheid van dakkapellen, torentjes, dakramen en dakgoten
  Het slopen en heropbouwen van uitwendige schoorstenen, met uitzondering van het cementeren ervan
  € 30/m² voor categorie I
  € 40/m² voor categorie II
  € 50/m² voor categorie III

Tot 10% korting op je isolatiewerken!

Schrijf je nu in op onze groepsaankoop voor isolatiewerken

Werken om huiszwam, vocht en ventilatie te behandelen

Wat  vochtwering betreft, komen de volgende werken in aanmerking voor de premie

 • Verdelen en drogen van muren
 • Injecteren van waterafstotende producten
 • Inbrengen van een waterdicht membraan in het metselwerk
 • Vrijmaken van begraven muren
 • Cuvelage, d.w.z. de bekleding van een put om deze waterdicht te maken of te verstevigen

Het bedrag van de premie stemt overeen met een percentage van de totale factuur voor de werken: 

 • maximaal 30% voor categorie I
 • maximaal 50% voor categorie II
 • maximaal 80% voor categorie III

Voor de behandeling tegen schimmels, zwammen en insecten kunnen de volgende werken worden uitgevoerd:

 • Strippen en vernietigen van verontreinigd pleisterwerk en aangetaste plafonds
 • Houtbehandeling
 • Verwijderen van beschadigd en aangetast houtwerk
 • Injecteren en/of verstuiven van schimmelwerende grond, boren en plaatsen van schimmelpatronen

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet een voorafgaande analyse worden uitgevoerd door een bevoegd laboratorium. Het bedrag van de premie is ook een percentage van de totale kosten van de werken:

 • maximaal 30% voor categorie I
 • maximaal 50% voor categorie II
 • maximaal 80% voor categorie III

Wat de ventilatie van uw woning betreft tot slot, komen alle ventilatietoestellen die aan de EPB-voorschriften voldoen, in aanmerking voor de premie. Het maximumbedrag van de werken situeert zich tussen:

 • € 1.550 en € 2.230 per woning, naargelang je inkomenscategorie, voor een mechanisch gestuurd ventilatiesysteem met enkele stroom
 • € 3.000 en € 4.300 per woning, naargelang je inkomenscategorie, voor een mechanisch gestuurd ventilatiesysteem met enkele stroom

>> Lees ook: Wat is een EPC-attest en hoe kan je het aanvragen?

Renovatiepremie voor je elektriciteits- en/of gasinstallatie

Je komt alleen in aanmerking voor een renovatiepremie voor de vervanging van (een deel van) je elektrische installatie als je deze laat keuren door een erkende instantie. De premie komt overeen met een percentage van het totale factuurbedrag:

 • maximaal 30% voor categorie I
 • maximaal 50% voor categorie II
 • maximaal 70% voor categorie III

Voor je gasinstallatie kom je in aanmerking voor de bonus als je gasleidingen installeert of vervangt. De meter is echter niet in deze premie opgenomen. Ook is het verplicht om je installatie na de voltooiing van de werken te laten keuren. Het bedrag van de premie stemt overeen met een percentage van het factuurbedrag voor de werken:

 • maximaal 30% voor categorie I
 • maximaal 50% voor categorie II
 • maximaal 70% voor categorie III

Nog niet ingeschreven voor onze groepsaankoop van elektriciteit en aardgas?

Sluit je snel aan bij ons om jaarlijks gemiddeld € 245 te besparen op je energiefactuur!

Thermische en akoestische isolatie van je woning

Deze premie heeft betrekking op de volgende werken:

 • Voor thermische isolatie: het dak, de vloer of de muren die een verwarmde ruimte scheiden van een andere, niet verwarmde ruimte of van buiten
 • Voor geluidsisolatie: de wanden en/of de vloer die twee woningen van elkaar scheiden.

De warmteweerstandscoëfficiënt van het isolatiemateriaal moet ten minste 4m²K/W bedragen voor het dak en ten minste 2m²K/W voor de vloeren en muren.

Het bedrag van de premie wordt per m² berekend en varieert naargelang je inkomenscategorie:

 • € 35/m² voor categorie I
 • € 45/m² voor categorie II
 • € 55/m² voor categorie III

>> De financiering van zonnepanelen: dit is de steun die je in België in 2022 kunt krijgen

Premies voor de gevels

Onder ‘gevels’ verstaan we gevelbekleding, pleisterwerk, ramen en deuren. Details over deze premies vind je hieronder.

Soort werkenDetails van de werkenMaximumbedrag van de werken
Gevelbekleding
  Van binnenuit
   
  Van buitenaf
   
  Spouwen
  € 35/m² voor categorie I
  € 40/m² voor categorie II
  € 45/m² voor categorie III
  € 50/m² voor categorie I
  € 70/m² voor categorie II
  € 90/m² voor categorie III
  € 20/m² voor categorie I
  € 25/m² voor categorie II
  € 30/m² voor categorie III
Gevelpleister
  Volledig of gedeeltelijk cementeren van de buitenmuren of van thermische isolatie
  Verbinding of uitsparing van verbindingen
Dakaccessoires
  Alle toebehoren van een plat of hellend dak, zoals kroonlijsten, regenpijpen, structuur en waterdichtheid van dakkapellen, torentjes, dakramen en dakgoten
  Het slopen en heropbouwen van uitwendige schoorstenen, met uitzondering van het cementeren ervan
  30% van het factuurbedrag voor categorie I
  40% van het factuurbedrag voor categorie II
  50% van het factuurbedrag voor categorie III
Ramen en deuren
  Herstelling van ramen en plaatsing van dubbel of driedubbel glas
  PInstallatie van nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-certificaat en dubbel of driedubbel glas
  Plaatsing van nieuwe ramen in ongelabeld hout met dubbel of driedubbel glas
  Herstelling van buitendeuren in de voorgevel
  Tussen € 40 en € 140/m² naargelang het materiaal (hout, pvc of metaal) en de inkomenscategorie
  Tussen 130 en 260 €/m²
  Tussen 60 en 90 €/m² naargelang je inkomenscategorie

Renovatiepremies voor je verwarming en sanitair

Soort werkenDetails van de werkenBedrag van de premie
GasketelVervanging van de verwarmingsinstallatie door een gasketel met energielabel A en een vermogen van 100 kW of minder
  Voor installaties van 40 kW: tussen € 700 en € 1.200 per installatie
  Voor installaties met een vermogen tussen 40 en 100 kW: € 5/bespaarde kW
Warmtepomp
  Enkel voor verwarming
  Gecombineerd met sanitair warm water
  Tussen € 4.250 en € 4.750 per woning
  Tussen € 1.400 en € 1.600 per woning
Radiator met lage temperatuur Als de installatie compatibel isTussen € 75 en € 200 per stuk
Gasboilers Waterverwarmer zonder heetwaterreservoir en zonder waakvlamTussen € 500 en € 600 per installatie

Premies voor regenwatertanks

Bij reparatie, vervanging of plaatsing van een regenwatertank met een maximale inhoud van 1.000 liter per woning, alsmede de installatie van een pomp, die minimaal is aangesloten op een toilet, bedraagt de premie ten hoogste:

 • € 60/m² voor inkomenscategorie I
 • € 75/m² voor inkomenscategorie II
 • € 90/m² voor inkomenscategorie III

Welke renovatiepremies bestaan er in het Waalse Gewest?

Sinds 1 juni 2019 zijn de Waalse renovatiepremies samengevoegd met de energiepremies. Deze subsidies zijn cumuleerbaar en zijn voornamelijk gericht op energieaudits, renovatie- en isolatiewerken en de installatie van nieuwe ecologische toestellen.

Hieronder vind je een lijst van de verschillende types van werken die in aanmerking komen voor een Waalse renovatiepremie, alsook de bedragen ervan.

Subsidie voor renovatie: dakwerken

Er zijn drie soorten dakwerken die in aanmerking komen voor renovatiepremies:

 1. Vervanging van je dakbedekking (ten minste een kant van het dak). Het basisbedrag van de premie is € 6/m² voor een maximumoppervlakte van 150 m²
 2. De aanpassing van het dakgebint, om het geschikt te maken voor isolatie Het basisbedrag van de premie is € 250
 3. De vervanging van een systeem voor het opvangen en afvoeren van regenwater, met een basisbedrag van € 100

Om premies voor de dakbedekking en/of het gebint te ontvangen, zijn isolatiewerken verplicht voor het dak en/of de dakconstructie. Deze moeten gemaakt zijn van een materiaal met een warmteweerstandscoëfficiënt van minimaal 4,5 m²K/W (Kelvin per Watt). Bovendien kun je de renovatiepremies combineren met isolatietoeslagen.

Wat is de warmteweerstandscoëfficiënt R? Dit is een gegeven dat informatie geeft over de koude- en/of hittebestendigheid van een materiaal. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker het materiaal zou moeten zijn.

Muur- en vloerwerken

In de onderstaande tabel vind je alle renovatiepremies voor muren en vloeren in je woning.

Soort werkenDetails van de werkenBasisbedrag van de premie
Drogen van muren om waterdichtheidsproblemen tegen te gaan
  Infiltratie door buitenmuren
  Opstijgend vocht vanaf de voet van de muur
  € 5/m² met een maximum van 150 m² voor infiltratie via de buitenmurens
  € 6/strekkende meter met een maximum van 75 strekkende meter voor opstijgend vocht
Versteviging, afbraak of wederopbouw van onstabiele muren
  De werken mogen maximaal betrekking hebben op 30% van de oppervlakte van de buitenmuren, met inbegrip van openingen en tussenmuren
  € 8/m² met een maximum van 150 m²
Vervanging van steunen voor circulatiezones in een of meer lokalen
  De vervanging van de circulatiezones zelf, evenals hun onderlaag en plinten, is inbegrepen
  € 5/m² met een maximum van 150 m²
Vervanging of behandeling van onderdelen van een gebouw die door huiszwam zijn aangetast
  /
  € 250
Werken om radon (radioactief gas) te elimineren
  Installatie van ventilatie met vrije luchtstroom voor kelders en/of geventileerde lege ruimten
  Afdichten van keldermembranen of kelderdeuren
  Alle werken die worden aanbevolen in de verslagen van de SAMI (Service d'Analyse des Milieux Intérieurs)
  € 250

Wie heeft recht op de renovatiepremie in België?

Energiepremies zijn doorgaans een regionale bevoegdheid. De toekenningsvoorwaarden worden dus door de gewesten bepaald, hoewel ze vrij gelijklopend zijn in het hele land.

In Vlaanderen moet je eigenaar (of mede-eigenaar of vruchtgebruiker) zijn om een premie aan te vragen, maar je mag geen eigenaar zijn van een andere woning. Elke bewoner van het huis moet een belastbaar inkomen hebben en de aanvraag voor de premie mede ondertekend hebben, met uitzondering van kinderen en kleinkinderen. De woning moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn en moet minstens dertig jaar bewoond zijn geweest.

In Brussel eist de regering dat de eigenaars zich ertoe verbinden hun woning te betrekken nadat de renovatiewerken zijn voltooid, voor een periode van minimaal vijf jaar, en dat zij er vanaf het begin van de procedure gedomicilieerd zijn. Het is de eigenaar verboden het goed te verkopen, te verhuren of in een vennootschap onder te brengen. De woning moet in het Brusselse Gewest gelegen zijn en moet ten minste 30 jaar voor het jaar waarin de premie wordt ingevoerd, gebouwd zijn.

In Wallonië tot slot, gelden de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van een renovatiepremie:

 • Meerderjarig zijn
 • (Mede-)eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar zijn
 • Een belastbaar jaarinkomen van maximaal € 97.700 hebben in 2020 als je in 2022 een aanvraag indient
 • Je verbindt je ertoe binnen de twaalf maanden na de datum van betaling van de premie gedurende ten minste vijf jaar in de woning te wonen als hoofdverblijfplaats OF deze gedurende ten minste zes jaar ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij OF ze gedurende ten minste een jaar gratis ter beschikking te stellen van een bloedverwant tot in de tweede graad

Wat de woning betreft, eist het Waalse Gewest dat deze zich op Waals grondgebied moet bevinden, dat ze bij een voorafgaand bezoek door een overheidsschatter als verbeterbaar wordt erkend en dat ze ten minste twintig jaar geleden voor het eerst als woning bewoond moet zijn geweest.

Hoe ontvang je je renovatiepremies?

In Vlaanderen kan de premie voor bepaalde categorieën worden aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd en gefactureerd. Je kunt je aanvraag nu digitaal indienen via een specifiek formulier.

In Brusselmoet je een premieaanvraagformulier versturen. Je bent verplicht de werken uit te voeren zodra je aanvraag is gevalideerd, anders worden de premies geannuleerd. Zodra je je aanvraag hebt voltooid:

 • zal een overheidsafgevaardigde je woning bezoeken om de staat ervan te inspecteren
 • ontvang je een ontvangstbewijs waarin wordt meegedeeld dat de werken zijn aanvaard, een raming van het totale premiebedrag en de toestemming om met de werken te beginnen
 • vervolgens krijg je twee jaar de tijd om alle werken uit te voeren en moet je de overheid daarvan via een formulier informeren
 • Zodra je formulier is gevalideerd, ontvang je binnen twee weken een ontvangstbevestiging met de datum van het bezoek van de overheid voor een controle na de bouw
 • Binnen 30 dagen na het bezoek ontvang je een brief waarin de toekenning en het bedrag van de te ontvangen premies worden bevestigd. De premie wordt binnen 30 dagen na verzending van de brief aan je betaald.

In Wallonië zijn er vijf verschillende stappen om de renovatiepremie te verkrijgen:

 1. Een voorafgaande kennisgeving verzenden aan de Dienst Huisvesting met vermelding van de aard van de werken die je wenst uit te voeren
 2. Bezoek van een overheidsschatter in opdracht van de overheid
 3. Voltooiing van de werken binnen twee jaar na inzending van de audit van de overheidsschatter
 4. Indiening van de premieaanvraag binnen vier maanden na de eindfactuur van de werken
 5. Betaling van de premie, op voorwaarde dat je dossier volledig is. Indien dat niet het geval is, krijg je 70 dagen de tijd om het in orde te brengen en terug te sturen

>> Hier vind je het formulier om renovatiepremies aan te vragen.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied? Schrijf je dan nu in voor de Wikipower-nieuwsbrief en volg onze actualiteit op de voet!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!
4.5/5

4,5 van de 1265 Googlereviews

Meer artikels over hetzelfde thema

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Votre newsletter

Pour bien recevoir nos e-mails, nous vous invitons à ajouter “info@wikipower.be” à votre carnet d’adresses.

Votre newsletter

Un problème est survenu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Je nieuwsbrief

Om onze e-mails goed te ontvangen, raden we je aan om “info@wikipower.be” toe te voegen aan uw adressenbestand.

Je nieuwsbrief​

Er was een probleem.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !