Header-Groepsaankoopaanbod-groepsaankoop-Wikipower-Groepsaanbod

Welke impact heeft de groep op het aanbod van een groepsaankoop?

Welke impact heeft de groep op het aanbod van een groepsaankoop?

Het is zover! Ons voorjaarsaanbod van de groepsaankoop van 2023 is gelanceerd! Hoeveel zou jij kunnen besparen en hoe hebben wij de potentiële korting op jouw facturen berekend? En heeft de kracht van de groep een impact op dit alles? Wikipower geeft tekst en uitleg.
Dagen
Uur
Minuten

Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes en besparingsmogelijkheden in de energiemarkt? Abonneer je op onze nieuwsbrief om het belangrijkste nieuws direct in je inbox te ontvangen.

Contracten met variabele prijzen vergelijken: een heuse challenge

Energiecontracten met vaste tarieven vergelijken, is makkelijk. Aanbiedingen met variabele tarieven vergelijken, is delicater. 

Daar waar een vast tarief gebaseerd is op een prijs per kWh die gedurende de volledige looptijd van het contract ongewijzigd blijft, worden variabele tarieven regelmatig geïndexeerd in functie van de energieprijzen in de groothandelsmarkten. Die evolutie hangt niet af van de willekeur van de leverancier, maar wel van een indexatieformule die stoelt op twee elementen:

  1. De referentie-index;
  2. De marge van de leverancier.

De moeilijkheid bestaat erin dat er tal van indexen bestaan waarop variabele contracten kunnen gebaseerd zijn. Bovendien is de waarde van die referentie-indexen soms op voorhand gekend (forward) en soms pas achteraf (spot), nadat een bepaalde periode van verbruik achter de rug is. Ten slotte, worden sommige indexen per kwartaal en andere maandelijks geïndexeerd. 

Van de ene op de andere maand, kan een welbepaald aanbod dus interessanter zijn dan een ander en omgekeerd. In het verleden kon een betrouwbare vergelijking tussen twee variabele aanbiedingen enkel op voorhand plaatsvinden als de referentie-indexen van beide tarieven dezelfde waren. Aangezien niemand kan voorspellen wat de evolutie in de groothandelsmarkten is, was het moeilijk met precisie variabele tarieven te vergelijken die samengesteld zijn uit verschillende indexen. Nog moeilijker was het om ze te vergelijken met vaste tarieven, al zijn grote tendenzen meestal algemeen gangbaar.

En hoewel een leverancier zelf kiest welke referentie-index hij volgt, is hij niet vrij om zelf de waarde ervan te bepalen. Het is dus op de door leverancier berekende marge dat de kracht van de groep een impact zal hebben, namelijk het zoveel mogelijk verlagen van de marge.

>> Prijsstijging: verander je het best van energiecontract?

VREG-prijzen: een oplossing?

Tot november 2022 werden variabele contracten volgens aanbevelingen van de CREG, de federale energieregulator, vergeleken op basis van de laatst gekende indexwaarden. In een periode van instabiliteit bleek echter dat deze methode zijn beperkingen had. In de maanden na de vergelijking konden de prijzen namelijk al enorm veranderd zijn als gevolg van de evolutie van de verschillende indexen. 

Om dat probleem te verhelpen, introduceerde de VREG, de Vlaamse energieregulator, een nieuwe berekeningsmethode. Deze methode houdt beter rekening met de evolutie van de marktprijzen en maakt een vergelijking mogelijk die minder afhankelijk is van de referentie-indexen van de veschillende contracten. 

Aangezien we vandaag de dag nog steeds uitgaan van geschatte prijzen, is de vergelijking natuurlijk niet perfect. De nieuwe methode geeft echter wel een beter idee van de leveranciersmarges bij de verschillende contracten.  

Je bent van plan om van leverancier te veranderen? Doe mee aan een groepsaankoop en profiteer van exclusieve promoties!

Is het aanbod van de groepsaankoop van Wikipower echt voordeliger?

Dankzij de VREG-methode kunnen we toch uitgaan van een objectievere manier om prijzen te vergelijken en te bepalen of een bepaald contract voordeliger is dan een ander. Laten we samen kijken of het aanbod van de groepsaankoop van Wikipower interessanter is dan vergelijkbare aanbiedingen van andere leveranciers. Het gaat dan om aanbiedingen van groene elektriciteit en gas, waarbij de klant de facturatiemethode kan kiezen (domiciliëring of overschrijving) alsook de manier waarop hij zijn facturen ontvangt (per post of per mail). 

>> Meer weten over het winnende aanbod van de groepsaankoop van Wikipower

Ons laatste groepsaanbod energie vs vergelijkbare aanbiedingen in 2023

Gezien de prijzen van mei 2023, kan een gemiddelde klant* met het aanbod van onze groepsaankoop in totaal jaarlijks om en bij de € 278 besparen** in vergelijking met het goedkoopste gelijkaardige contract in de markt, namelijk dat van Pixel Blue. Ten opzichte van andere contracten zijn de besparingen nog groter. 

Ter verduidelijking: deze maand bedragen de ‘VREG-tarieven’ die TotalEnergies voorstelt €c 18,38/kWh voor elektriciteit en €c 6,74/kWh voor aardgas. Daarbij komen nog de kosten voor het gebruik van het netwerk, alsook heffingen en een vergoeding van € 80 voor elektriciteit en € 80 voor aardgas. Met de groepsaankoop daarentegen zit je aan €c 16,64/kWh voor elektriciteit en €c 6,03/kWh voor aardgas, en een vergoeding van € 30,74 per type energie.

Tabel vergelijking van beschikbare energiecontracten in Vlaanderen in mei 2023

Deze tarieven, die onder de marktprijzen zitten, tonen aan dat de belofte van een groot aantal geïnteresseerden leveranciers stimuleert om lagere marges te hanteren, wat leidt tot lagere energietarieven. Deze besparingen en dit engagement van de leveranciers illustreren dus perfect het groepseffect van onze actie en de reikwijdte ervan!

*Volgens de CREG, de federale energieregulator, verbruikt een Belgisch huishouden gemiddeld 17.000 kWh gas en 3500 kWh elektriciteit per jaar. Voor bovenstaande vergelijking gingen we uit van een enkelvoudige elektriciteitsmeter. 

**Deze besparingen worden geraamd volgens de methodologie van de VREG en op basis van de tariefkaarten van mei 2023.

Goed om weten: de referentie-indexen voor het voorjaarsaanbod van de groepsaankoop van 2023 zijn de Belpex_M_RLP voor elektriciteit en de TTF1 voor gas.

Een groepsaankoop van elektriciteit en gas, hoe werkt dat ook al weer?

Met de groepsaankopen willen we zoveel mogelijk burgers samenbrengen om hen te helpen besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur. De voorwaarde is dat de huishoudens zich, gratis en zonder enige verbintenis, inschrijven voor de actie.

Als de inschrijvingen afgesloten zijn, start Wikipower een aanbesteding bij de energieleveranciers. Deze zullen een heel voordelig aanbod moeten voorstellen. De winnende leverancier is degene met wiens aanbod de deelnemers het meest kunnen besparen. De volledige procedure verloopt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Zodra Wikipower de voordeligste tariefformule heeft gekozen, wordt al wie zich inschreef op de hoogte gebracht. Ieder is vrij om het aanbod te aanvaarden of te weigeren.

Om je te helpen de beste beslissing te nemen, informeren we je via onze website. Daarnaast staat een team van experts voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Als je ons groepsaanbod aanvaardt, zorgen we bovendien ook voor alle administratie als je van contract verandert. 

>> Zo bespaar je met een groepsaankoop

Inschrijving

Eenvoudig, snel en gratis! Verlenging: schrijf je vrijblijvend in voor de lopende groepsaankoop van elektriciteit en gas.

31 mei 2023

Aanbesteding

We brengen de leveranciers in concurrentie om de beste tarieven te bekomen. We zorgen voor alles!

31 maart 2023

Ontvangst

Ontdek in enkele muisklikken het aanbod dat we voor jou verkregen hebben en hoeveel je ermee kunt besparen.

Half april 2023

Bevestiging

Bevalt het aanbod je? Dan hoef je het enkel nog te aanvaarden. We regelen alle administratieve stappen voor je.

31 mei 2023

Overtuigd? Je kan je nog steeds inschrijven voor onze groepsaankoop!

FAQ

Contracten met vaste tarieven werden niet interessant genoeg bevonden nu de prijzen de laatste maanden in dalende trend zijn. Daarom hebben we de voorkeur gegeven aan een variabel aanbod

Weet bijvoorbeeld dat je bij de vier in de markt bestaande formules met vaste tarieven meer dan 20 c€/kWh voor elektriciteit betaalt terwijl wij voor de maand april aan 16.27 c€/kWh zitten.

De term ‘vast’ is dus geen synoniem van ‘voordelig’ en staat dus niet garant voor ‘besparingen’. Sterker nog, daar waar de variabele tarieven de trend van de dalende prijzen volgen, blijven de vaste tarieven hoger. Een leverancier die vaste tarieven aanbiedt, wil zich immers indekken voor het geval er in de toekomst weer een prijsstijging komt. Momenteel stelt een variabel tarief je in staat elke maand maximaal te profiteren van de dalende energieprijzen. 

Heb je echter een vast contract dat dateert van vóór de crisis in 2022, dan raden we je ten stelligste aan om dat contract te behouden tot het vervalt! Je kunt het aanbod van onze groepsaankoop aanvaarden en vragen om het contract pas te laten ingaan op de dag nadat je oude contract is beëindigd (tot 31 mei 2024).

Het winnende aanbod van de groepsaankoop is het meest interessante van de vijf voorstellen die we hebben ontvangen tijdens de aanbesteding. Het aanbod blijft competitief voor prosumenten ondanks de opgelegde vergoeding.  

Het gaat slechts om € 110/jaar voor een gemiddelde installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen van 4kVA. Een zeer groot percentage prosumenten zal dus toch kunnen besparen, ongeacht de te betalen vergoeding. Het is zelfs zo dat de onderhandelde vergoeding voor de groepsaankoop € 2.3/kVA/maand incl. btw bedraagt gedurende de 12 maanden van het contract. Enkel eigenaars van zonnepanelen die zelfvoorzienend zijn of minder verbruiken dan ze produceren zullen niet kunnen besparen.

Komt het weergegeven contract bij de vergelijking niet overeen met je huidige contract? Dat kan verschillende redenen hebben. We volgen de methode van de federale regulator (CREG), die aanbeveelt om de aanbiedingen te vergelijken met producten die maandelijks worden ‘geactualiseerd’. 

  • Wordt jouw product niet meer aangeboden door je leverancier? Wikipower vergelijkt jouw aanbod binnen de groepsaankoop met een product met gelijkaardige kenmerken als dat van je huidige leverancier. 
  • Wordt jouw product nog steeds aangeboden door je leverancier? Wikipower vergelijkt jouw aanbod binnen de groepsaankoop met de geactualiseerde tariefkaart van jouw product, m.a.w. de tarieven van de lopende maand. 

Selecteerde je “huidig product onbekend” in het formulier? Wikipower vergelijkt jouw aanbod binnen de groepsaankoop met het meest courante aanbod van je huidige leverancier.

Het aanbod van de groepsaankoop hanteert tarieven per kWh die voordeliger zijn dan de algemene tarieven van je Mega en TotalEnergies. Je hebt er dus alle belang bij om in te gaan op ons aanbod en zo betere tarieven te genieten zonder van leverancier te veranderen. 

Wij nemen alle administratie op ons wanneer je van tarief verandert en je kan je contract laten ingaan tussen 1 juli 2023 en 31 mei 2024.

Het sociaal tarief overtreft alle concurrentie en stelt de rechthebbenden in staat te profiteren van prijzen die ver onder de marktprijzen liggen. Niettemin, kan het nog steeds voordelig zijn in te tekenen op het aanbod van de groepsaankoop, met name in volgende gevallen: 

  • Geniet je het ‘standaard’ sociale tarief gedurende een bepaalde tijd die niet nader te specificeren valt (herstel na blessure,…)? Dan raden we je aan in te gaan op ons aanbod en 1 januari 2024 op te geven als startdatum van energielevering. Mocht je op dat moment nog altijd het sociaal tarief genieten, dan zal het contract van de groepsaankoop automatisch vervallen. Indien je al vóór 1 januari 2024 geen recht meer hebt op het sociaal tarief, kun je aan de leverancier vragen om de aanvangsdatum van je energielevering te vervroegen.
  • Geniet je het uitgebreid sociaal tarief als gevolg van de huidige crisis? Dan raden we je aan in te gaan op het aanbod van onze groepsaankoop. Het uitgebreid sociaal tarief vervalt immers op 30 juni 2023. Met onze groepsaankoop profiteer je vanaf 1 juli 2023 van een voordelig aanbod. Als de energieprijzen komende winter opnieuw sterk de hoogte in gaan, zal de regering de invoer van het uitgebreid sociaal tarief of andere beschermende maatregelen opnieuw bekijken.

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!
4.5/5

4,5 van de 1265 Googlereviews

Meer artikels over hetzelfde thema

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Votre newsletter

Pour bien recevoir nos e-mails, nous vous invitons à ajouter “info@wikipower.be” à votre carnet d’adresses.

Votre newsletter

Un problème est survenu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Je nieuwsbrief

Om onze e-mails goed te ontvangen, raden we je aan om “info@wikipower.be” toe te voegen aan uw adressenbestand.

Je nieuwsbrief​

Er was een probleem.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !