Wat is groene stroom nu écht? De feiten, de fabeltjes en hoeveel u echt kwijt bent

Wat is groene stroom nu écht? De feiten, de fabeltjes en hoeveel u echt kwijt bent

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Iedereen heeft het over 'groene' stroom, maar hoe groen is die nu echt? En klopt het dat u er elke maand meer voor betaalt?

Wanneer Greta Thunberg weer in het nieuws verschijnt en we ‘s zomers opnieuw een hitterecord verbreken merkt u het zelf: de opwarming van de aarde is een onontkoombaar thema. Steeds meer Belgen overwegen een overstap op groene stroom, om zo hun steentje bij te dragen aan een leefbare planeet. Dat is een zinvolle keuze, want fossiele brandstoffen blijven wereldwijd één van de grootste boosdoeners als het op CO2- uitstoot aankomt.

Maar welke stroom voldoet eigenlijk echt aan de definitie ‘groen’? Kan u zich aan een gepeperde rekening verwachten na uw overstap? En hoe kiest u er een echt betrouwbare leverancier uit?

Waarom niemand écht overstapt op groene energie

Onder groene stroom verstaan we elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. In tegenstelling tot grijze stroom – die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen of kernenergie – kunnen we over groene elektriciteit dus voor onbeperkte tijd beschikken.

Groene stroom wordt voornamelijk opgewekt door zonnepanelen en windenergie; andere vormen van hernieuwbare energie zijn warmtekrachtkoppeling, waterkracht en biomassa.

Wie overschakelt op een groene leverancier, denkt misschien dat hij zijn woning vanaf nu verlicht en verwarmt met energie die van windmolens of zonnepanelen komt. Dat is niet het geval: strikt genomen is de stroom die uit uw stopcontact komt nooit ‘groen’, ook niet wanneer u bij een 100% groene leverancier aangesloten bent. Dat komt omdat het onmogelijk is om stroom te sorteren: er loopt geen kabel direct van de windmolen tot bij uw stopcontact. Omdat niet iedereen voor groene stroom kiest, is de stroom in België altijd een combinatie van grijze en groene stroom.

Kiest u voor een contract met groene stroom, dan hebt u echter wel een milieuvriendelijke keuze gemaakt. U verplicht uw leverancier namelijk een hoeveelheid energie te produceren die even groot is als wat u verbruikt. Een keuze voor hernieuwbare energie is dus een investering in een schonere toekomst. Mocht in België iedereen overschakelen op groene stroom, dan zou de hoeveelheid groene tot grijze stroom er heel wat beter uitzien… en dat is natuurlijk goed nieuws voor ons klimaat!

De kosten van groene stroom

Groene stroom heeft de reputatie duurder te zijn dan grijze stroom. Dat is een begrijpelijk misverstand, maar het klopt niet helemaal. Groene stroom opwekken kost inderdaad meer dan het opwekken van grijze stroom. Die kosten zal uw portemonnee echter nauwelijks voelen. U test het gemakkelijk zelf via een online vergelijkingstool. We checken het verbruik van een koppel dat in Leuven woont (postcode 3000) met een verbruik van 3500 kWh/jaar. Voor de grijze stroom van Engie betaalt dit koppel 802,49 €, voor de 100% groene stroom van Luminus 802,67 €. Een jaarlijks verschil van 18 eurocent – volledig verwaarloosbaar dus.

Dat groene stroom meer kost om op te wekken, maar u er nauwelijks meer voor betaalt, heeft te maken met het vrijmaken van de energiemarkt in 2003 én de tussenkomst van de overheid, die o.a. gebeurt via groenestroomcertificaten.

Het nut van groenestroomcertificaten

Het installeren van zonnepanelen was 20 jaar geleden een pak duurder dan nu. Om particulieren en bedrijven hier toch toe aan te moedigen, voerden de Vlaamse en Waalse regering de groenstroomcertificaten in. Groenstroomcertificaten bevinden zich in een digitale databank, waar ze opgekocht kunnen worden door energieleveranciers en voor de eigenaars van de zonnepanelen voor een mooie compensatie zorgen. Groenestroomcertificaten werden intussen afgelast, maar net vanwege het hogere rendement blijft zonnepanelen plaatsen een financieel zinvolle keuze.

Groene stroom in België - wat als de zon niet schijnt?

Mooi nieuws, want de hoeveelheid in België opgewekte groene stroom stijgt jaar na jaar. In 2018 produceerden we acht keer zoveel groene stroom als in 2005! Toch produceren we verre van genoeg groene stroom in België om in de behoeften van alle inwoners te voorzien.
Bovendien is de hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt nog afhankelijk van hoeveel zon er schijnt of hoe hard de wind waait. Wanneer er minder groene elektriciteit wordt gegenereerd, kunnen we momenteel nog overschakelen op de gascentrales. Om die schommelingen op lange termijn op te vangen, wordt er momenteel aan verschillende oplossingen gewerkt.


Zo willen we de stroomnetten van de verschillende landen zo goed mogelijk met elkaar verbinden. Schijnt in België de zon niet, dan waait het in Nederland of Duitsland wel en omgekeerd. Zo kunnen de verschillende landen de gaten in elkaars stroomvoorziening opvangen.

Een tweede hulpmiddel is het gebruik van slimme meters. Deze worden momenteel gebruikt om meterstanden via het mobiel netwerk automatisch door te sturen aan de energieleverancier en de netbeheerder. Hopelijk zullen slimme meters in de toekomst ook gebruikt worden om de energievraag aan te passen aan het aanbod. Als er veel zon schijnt, kan dan bijvoorbeeld uw wasmachine beginnen draaien.


Stroomopslag is een derde oplossing. De technologie staat momenteel nog in haar kinderschoenen, maar we hebben wel al manieren om stroom op te vangen. Zo kan de opgeladen accu van een elektrische auto zijn stroom teruggeven aan het net, via zogenoemde pompcentrales. Bij een stroomoverschot pompen zij het water op, bij een grote vraag komt het water weer naar beneden en genereert zo hernieuwbare energie.

Kiezen voor groene elektriciteit was nooit makkelijker

We merken dat veel mensen al hebben nagedacht over een overstap op groene stroom, maar dat ze de overstap uitstellen. Sommige mensen denken dat groene stroom duurder is dan grijze stroom, ze twijfelen over de betrouwbaarheid van het label ‘groen’ of ze hebben niet zoveel kennis over groene stroom. Toch wordt groen steeds meer de norm – intussen geeft de helft van de Vlamingen aan te kiezen voor groene i.p.v. voor grijze elektriciteit! 

Wie wilt switchen heeft meerdere opties.

U kan de groene stroom zelf opwekken, wat de meeste mensen doen met zonnepanelen. Dit is initieel een grote investering, die op de lange termijn echter nog steeds financieel interessant is. De kost voor zonnepanelen verdient u doorgaans op 9 jaar tijd terug. U hoeft die zonnepanelen niet alleen aan te kopen, maar kan dit samen met andere huishoudens doen die net als u belang hechten aan schone energie. Zo is uw groene switch meteen heel wat goedkoper. Dit kan bijvoorbeeld via Wikipower, wij organiseren ook voor de aanschaf van zonnepanelen groepsaankopen.

Is zelf produceren geen mogelijkheid, dan kan u overschakelen op een groene energieleverancier

Hoe groen is een ‘groene’ energieleverancier?

Om te weten of uw energieleverancier ook echt bijdraagt aan een meer duurzame toekomst, stelt u zich maar beter niet tevreden met een label ‘100% groen’. Dit is namelijk niet altijd een écht duurzame keuze.

Dankzij de garanties van oorsprong (GO’s) moet een energieleverancier kunnen bewijzen dat er evenveel groene energie opgewekt wordt als hij aan u verkoopt. Het is natuurlijk positief dat de energieleverancier gegarandeerd in groene energie investeert, maar GO’s hebben ook een ‘donker’ kantje. Een leverancier kan namelijk in het buitenland goedkope GO’s opkopen, en zo zijn grijze energie aan u verkopen als ‘100% groen’. Voor u als consument wordt het dan wel erg moeilijk om er de echt groene leveranciers uit te kiezen. 

Twijfelt u aan de betrouwbaarheid van uw leverancier, maak dan gebruik van het klassement van Greenpeace. Zij zetten voor u alle leveranciers op een rijtje, leggen uit hoe groen die leverancier echt is en waarom.

Of kies voor een overstap via de groepsaankoop van Wikipower, dan heeft u ook de garantie te kiezen voor echt duurzame energie. Wij werken alleen samen met leveranciers die hun groene energie volledig in België opwekken.  Wij gaan voor u bovendien op zoek naar de meest voordelige tarieven. Twijfelt u toch nog om de overstap te maken? U kan zich volledig vrijblijvend inschrijven, wij doen u daarna een vrijblijvende offerte. Bent u toch niet onder de indruk, dan kan u ons aanbod volledig vrijblijvend afslaan. Samen met duizenden Belgische huishoudens maken wij de overstap… en hopen dat u er ook bij bent!

U bent van plan om van leverancier te veranderen? Neem deel aan een groepsaankoop en geniet van exclusieve promoties!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om uw energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

facture d'énergie en télétravail

Thuiswerken – wat met mijn energiefactuur?

Je werkt nu al een tijdje van thuis uit, maar heb je al eens nagedacht over de impact daarvan op je energiefactuur? Wij maakten de som en geven tips!

Je energiefactuur controleren

4 initiatieven om weer baas te worden over je energiefactuur

Hoe verlaag je jouw energiefactuur? Het is een vraag die duizenden Belgische huishoudens zich stellen. Maar een antwoord blijft vaak uit. Toch kan je – of het nu gaat om verlichting of verwarming – met enkele eenvoudige gewoonten weer controle krijgen over je energiebudget. Wij bundelden 4 tips die je helpen een verlichte consument te worden.

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !