sanitair-warm-water-header

Vergelijking van de methodes voor de productie van sanitair warm water

Vergelijking van de methodes voor de productie van sanitair warm water

Het verbruik van sanitair warm water is even belangrijk als je verwarmingsverbruik. Als je met renovatiewerkzaamheden begint of een nieuwe woning bouwt, is het dan ook belangrijk aandacht te besteden aan de verschillende bestaande middelen om sanitair warm water te produceren. De meeste zijn gecombineerd met je centrale verwarming. Er zijn echter uitzonderingen, vooral als je je woning renoveert. In feite is het soms moeilijker om je hele systeem te veranderen en is het scheiden van je warmwaterproductie en je warmteproductie in dit geval economischer en praktischer.

Laten we even kijken naar alle manieren om sanitair warm water te produceren, al dan niet in combinatie met je verwarming.

Verwarming en de productie van sanitair warm water combineren

De installatie van een systeem dat zowel sanitair warm water als warmte produceert is ongetwijfeld de meest praktische en economische oplossing. Maar welke installaties zijn het meest energie-efficiënt?

De warmtepomp

De warmtepomp – WP – is een van de meest ecologische en zuinige oplossingen op de hedendaagse markt. De werking is betrekkelijk eenvoudig, aangezien het systeem warmte onttrekt aan een omgeving met een lage temperatuur en deze overbrengt naar een omgeving met een hoge temperatuur. Met andere woorden, het maakt gebruik van de warmte die opgeslagen is in het water, de lucht of de bodem om een woning te verwarmen. Het produceert dus geen nieuwe warmtebronnen, aangezien het rechtstreeks gebruik maakt van bestaande elementen. Daarom is het een milieuvriendelijke manier van verwarmen.

Bovendien verbruik je veel minder elektriciteit van het openbare net als je het combineert met een fotovoltaïsche installatie. Zo word je onafhankelijker en genereer je zelf je warmte.

Er zijn in totaal vier warmtepompmodellen, maar slechts drie daarvan kunnen je sanitair warm water produceren:

 • De lucht/water-warmtepomp;
 • De water/water-warmtepomp;
 • De aarde/water-warmtepomp (geothermisch).

In de onderstaande tabel vind je de werking van de verschillende warmtepompmodellen en hun gemiddelde prijs.

Warmtepompmodel Werking Gemiddelde prijs
Lucht/water
Het onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert die warmte vervolgens door water. Dit is niet ideaal voor zeer koude regio's, hoewel er goede modellen bestaan die bestand zijn tegen temperaturen tot -25 °C.
Tussen € 7500 en € 12.500
Water/water
Een pompput en een retourput worden geboord op 25 tot 150 meter diepte. Deze putten zullen warmte terugwinnen uit het grondwater. Zodra het water afgekoeld is, wordt het via de retourput weer in het systeem teruggevoerd, enz.
Minimum € 15.000
Aarde/water
Aardcollectoren onttrekken warmte aan de grond. Deze wordt in een warmtegeleidende vloeistof naar de pomp getransporteerd.
Tussen € 10.000 en € 15.000

Hoewel de prijs van dit type installatie hoog kan lijken, is het belangrijk te weten dat de investering binnen de eerste tien jaar terugverdiend kan worden. Bovendien kan de consument, in vergelijking met een conventioneel verwarmings- en/of warmwatersysteem (bv. een stookolieketel), tot 40% besparen.

Ten slotte zijn er regionale subsidies ingeroepen voor dit type installatie:

 • in Vlaanderen krijg je alleen een bonus voor je nieuwe warmtepomp als deze je oude verwarmingsketel vervangt. Het bedrag situeert zich tussen € 300 en € 6.400 ;
 • in Brussel komt de lucht/water-warmtepomp in aanmerking voor een premie tussen € 4.500 en € 5.000, en de water/water- of aarde/water-warmtepomp tussen € 5.800 en €6.500;
 • in Wallonië komen gecombineerde warmtepompen (verwarming en warm water) in aanmerking voor een minimumpremie van € 1.000 (die maximaal tot € 6.000 kan oplopen). 

>> Meer weten over de premies in België

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied? Schrijf je dan nu in voor de Wikipower-nieuwsbrief en volg onze actualiteit op de voet!

De gascondensatieketel

Dankzij het stoomterugwinningssysteem produceert de condensatieketel meer warmte uit de stoom die tijdens de verbranding geproduceerd wordt. Dit type ketel produceert dus 30% meer warmte dan andere gasketels. Bovendien produceert de ketel dankzij dit terugwinningssysteem minder CO₂ en is deze dus ecologischer en minder energieverslindend.

Voor een condensatieketel die warmte en warm water produceert zijn er modellen met en zonder reservoir. Bij modellen zonder reservoir is er sprake van ‘instant water’, d.w.z. dat het sanitaire warme water onmiddellijk beschikbaar is. Deze zijn over het algemeen geschikter voor middelgrote tot kleine woningen omdat ze minder ruimte in beslag nemen. Condensatieketels die uitgerust zijn met een reservoir bieden daarentegen meer gebruikscomfort, een constante temperatuur en gelijktijdig gebruik.

Wat de prijs betreft moet je rekenen op een bedrag tussen € 3.000 en € 5.500 voor je verwarmingsketel. Daarnaast zijn er installatiekosten van ongeveer € 800 excl. btw, waarbij in aanmerking genomen moet worden dat het btw-bedrag verschilt naargelang de ouderdom van je woning (6% als ze meer dan 10 jaar oud is en 21% als ze minder dan 10 jaar oud is). Er bestaat echter ook een subsidiesysteem voor dit type installatie. Dit wordt in de onderstaande tabel toegelicht.

Vlaanderen Brussel Wallonië

€ 1.800 wordt voor de laagste inkomensgroep toegekend als je je butaan- of propaangassysteem vervangt door een gascondensatieketel en € 2.500 bij vervanging van een mazoutketel.

Sinds 1 januari 2023 zijn de premies voor gascondensatieketels afgeschaft in Brussel

 • € 250 wordt toegekend door Resa en Ores voor een nieuwe verwarmingsketel;
 • € 400 wordt toegekend door Resa en Ores als je je stookolieketel vervangt door een gasketel.

Het buffervat

Dit reservoir, ook wel ‘buffervat’ genoemd, wordt aan je centrale verwarmingsinstallatie
toegevoegd en maakt het mogelijk om energie op te slaan en/of meerdere
warmteproductiesystemen te combineren die gebruik maken van verschillende
energiebronnen (warmtepomp, gas- of stookolieketel, fotovoltaïsche installatie, …).

Daarom maakt het reservoir het mogelijk om je warm water tijdelijk op te slaan voordat
het naar je verwarmingssysteem circuleert. Dit systeem maakt een hoger rendement
mogelijk, aangezien het warm water meerdere dagen opgeslagen blijft en dus later gebruikt
kan worden. Het bijzondere ervan is dat het niet alleen water voor verwarming bespaart, maar
ook sanitair warm water behoudt.

De prijs van een buffervat hangt af van de capaciteit ervan, uitgedrukt in liters:

 • tussen 50 en 300 liter: € 700;
 • tussen 300 en 1000 liter: tussen € 500 en € 1.200;
 • tussen 1000 en 5000 liter: max. € 5.000.
sanitair-warm-water-buffervat

Individuele installaties voor de productie van sanitair warm water

Bij renovatie is het soms beter om te kiezen voor een individueel systeem voor je sanitaire warme water. Hetzelfde geldt als je warmwaterverbruik aanzienlijk is en een back-upsysteem vereist. Als je bijvoorbeeld een grote woning hebt, kun je best een onafhankelijk warmwatersysteem installeren zodat iedereen onbeperkt sanitair warm water kan gebruiken zonder aanspraak te hoeven maken op de hoofdvoorziening.

Maar welke sanitaire warmwatersystemen zijn er op de markt?

De zonneboiler

De zonneboiler produceert sanitair warm water door middel van zonnestralen. Hiervoor worden panelen met koperen buizen geplaatst op het dak (plat of hellend). Dankzij hun collectoren absorberen ze zonlicht, dat op zijn beurt de warmteoverdrachtsvloeistof in de buizen verwarmt. Eenmaal warm, circuleert de vloeistof naar een warmwaterreservoir dat voorzien is van een warmtewisselaar, waardoor de warmte van de vloeistof in een buffervat terechtkomt en het water opwarmt.

De zonneboiler is een uitstekend ecologisch en economisch alternatief voor het verwarmen van je sanitair water, aangezien zonne-energie in theorie gratis is en een hernieuwbare energiebron vormt. Er wordt geschat dat in België 1 m² zonnedak het equivalent van 100 liter stookolie bespaart. In geval van slecht weer is echter een extra verwarming nodig. Een zonneboiler kan 50-70% van het warm water produceren dat een gemiddeld huishouden nodig heeft.

>> Energieprijzen: met welke energie verwarm je het best?

De prijs van een zonneboiler is afhankelijk van de capaciteit en het aantal collectoren. Hieronder vind je de gemiddelde prijzen (incl. installatie en btw) van de verschillende zonneboilermodellen.

Type zonneboiler Prijs
150 liter en een collector
Tussen € 2.500 en € 3.000
250 liter en twee collectoren
Tussen € 4.000 en € 6.000
300 liter en drie collectoren
Tussen € 5.000 en € 7.000

In het algemeen wordt het eerste model aanbevolen voor huishoudens van maximaal twee personen, het tweede voor gezinnen van drie tot vier personen en het laatste voor grotere huishoudens van vijf tot zes personen.

Om de Belgen aan te moedigen in hun energietransitie worden premies toegekend door de gewesten als je een zonneboiler laat installeren:

 • in Brussel varieert het tussen € 2.500 en € 3.500, afhankelijk van je inkomenscategorie;
 • in Vlaanderen kan tussen € 550 en € 3.300 worden toegekend voor de installatie van een zonneboiler;
 • in Wallonië wordt een minimumpremie van € 1.500 voor nieuwe woningen toegekend en € 2.500 voor bestaande woningen. Die premies kunnen maximaal tot respectievelijk € 5.000 en € 6.000 oplopen.

Hoeveel zal je fotovoltaïsche installatie kosten? Vraag nu een gratis kostenraming aan! 

De thermodynamische boiler

De thermodynamische boiler is een van de meest populaire oplossingen voor de productie van sanitair warm water in België. Het is simpelweg een boiler gecombineerd met een lucht/water-warmtepomp. Het onttrekt warmte aan de buitenlucht en voert die terug naar de boiler om warm water te produceren.

In vergelijking met een traditionele boiler heeft de thermodynamische boiler vele voordelen, zowel voor het milieu als voor je portemonnee:

 • het rendement kan tot vier keer hoger liggen dan dat van een klassieke boiler;
 • deze boiler kan gecombineerd worden met een condensatieketel (gas of stookolie), thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • dit systeem verhoogt het EPB van je woning, waardoor de waarde ervan stijgt;
 • het rendement op de investering is minder dan vijf jaar;
 • het is een ideale oplossing voor woningen die niet op aardgas aangesloten zijn;
 • het vermindert je koolstofvoetafdruk aanzienlijk omdat 75% van de energie uit de
  lucht komt en dus hernieuwbaar is.

Het is echter belangrijk om op te merken dat een thermodynamische boiler veel ruimte in beslag neemt. Daarom is het bij installatie in een ruimte met een oppervlakte van minder dan 20 m³ absoluut noodzakelijk om ventilatieopeningen te voorzien om de overtollige lucht af te voeren. Voor een optimaal gebruik en rendement is het bovendien sterk aanbevolen om je systeem te combineren met zonnepanelen, omdat een warmtepomp op elektriciteit werkt en dus veel elektriciteit verbruikt. Om zelfconsumptie te bevorderen en geld te besparen op je factuur, is het dus verstandig om je eigen energie te produceren.

>> Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

De prijs van een thermodynamische boiler hangt af van de inhoud van het reservoir. Naar schatting is er voor de warmwaterbehoefte van een gezin van vier, een tank van 200 liter nodig. Voor dit type boiler moet je dus rekenen op een gemiddelde uitgave van € 3.000, incl. installatie.

De doorstromer

De doorstromer wordt alleen gebruikt voor de productie van sanitair warm water. Zoals de naam al zegt, produceert deze instant warm water. Dit betekent dat de energie niet opgeslagen wordt, wat een aanzienlijke energiebesparing garandeert.

De werking is relatief eenvoudig: een verwarmingselement (op gas, elektriciteit of stookolie) is voorzien van een platenwarmtewisselaar waar koud water doorheen circuleert. De brander van de boiler verwarmt het water, dat direct uit de kraan stroomt zodra deze geactiveerd wordt. Daardoor heeft de doorstromer geen reservoir nodig om het water op te slaan. Bovendien is de installatie even eenvoudig, aangezien deze gewoon op je waterleiding en energievoorziening aangesloten moet worden.

Het grote voordeel ervan is dat de consument aanzienlijk energie kan besparen, aangezien het
water tegelijkertijd verwarmd en verbruikt wordt, zodat warmteverlies vermeden wordt. Het systeem is ook zeer eenvoudig te installeren en neemt weinig ruimte in beslag. Ten slotte
is de aantrekkelijke prijs ook een belangrijk voordeel, gemiddeld tussen € 1.000 en € 3.500
naargelang het model.

Conclusie: wat is de beste manier om sanitair warm water te produceren?

Uit economisch en ecologisch oogpunt lijkt de warmtepomp in combinatie met een fotovoltaïsche installatie de meest verstandige optie, omdat deze het mogelijk maakt om je warmwaterproductie af te stemmen op je verwarmingsbehoeften. Dit systeem maakt het ook mogelijk om zelf te produceren en dus ook zelf te verbruiken. Als je een grote behoefte aan sanitair warm water hebt, kun je bovendien altijd een warmwaterreservoir aan je systeem toevoegen.

Het subsidiesysteem dat in België voor warmtepompen opgezet is, is niet te verwaarlozen en kan je aanmoedigen om voor dit systeem te kiezen, je energietransitie te bevorderen en aanzienlijk te besparen.

Ben je van plan om fotovoltaïsche panelen op je woning te installeren? Dankzij onze groepsaankopen kun je een korting van 10% genieten op je nieuwe installatie.

Produceer zelf je groene stroom!

Installeer kwaliteitsvolle zonnepanelen tegen concurrerende prijzen dankzij onze 10 % korting!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!
4.5/5

4,5 van de 1265 Googlereviews

Meer artikels over hetzelfde thema

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Votre newsletter

Pour bien recevoir nos e-mails, nous vous invitons à ajouter “info@wikipower.be” à votre carnet d’adresses.

Votre newsletter

Un problème est survenu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Je nieuwsbrief

Om onze e-mails goed te ontvangen, raden we je aan om “info@wikipower.be” toe te voegen aan uw adressenbestand.

Je nieuwsbrief​

Er was een probleem.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !