facture d'énergie en télétravail

Thuiswerken – wat met mijn energiefactuur?

Thuiswerken – wat met mijn energiefactuur?

Sinds de coronapandemie en de daarmee samenhangende gezondheidsmaatregelen is thuiswerken voor veel Belgen een gewoonte geworden. Dat leidt echter logischerwijs tot een hoger energieverbruik voor huishoudens. Welke gevolgen heeft dit voor jouw energiefactuur? Wikipower telde het voor je uit.

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Tussen 2020 en 2022 zette de gezondheidscrisis werkgevers met hun rug tegen de muur en moesten ze hun teams waar mogelijk op grote schaal laten thuiswerken. Veel werknemers zijn daaraan gewend geraakt: volgens een enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgevoerd in 2022, werkt ongeveer 40 procent van de Belgische werknemers minstens één dag per week vanop afstand. Daarmee ligt het aandeel van telewerken ruim anderhalve keer zo hoog als voor de eerste lockdown. En dat blijft niet zonder gevolgen: enerzijds moet je je manier van werken en je privéleven op een andere manier beheren, maar anderzijds dien je ook je energiebudget te herzien.

Wie thuis werkt, verbruikt thuis inderdaad meer gas en elektriciteit – en dat weegt op je energiefactuur. Dit is in het bijzonder het geval in de winter, wanneer er minder buitenlicht is en we vaak vriestemperaturen doormaken.

Hoe hoog is dit verschil? En hoe kan je jouw verbruik beperken? Heb je recht op een financiële compensatie van je werkgever? Wikipower nam al je vragen onder de loep.

Jouw energiefactuur verandert continu – mis onze expertise niet. Onze nieuwsbrief houdt je het hele jaar door op de hoogte van alle nieuwtjes uit de energiewereld!

Maandelijks tussen 2 en 23 euro meer in Vlaanderen

Veel Vlamingen vragen zich af hoeveel elektriciteit en gas ze bij het thuiswerken verbruiken en vooral, wat de impact van dat verbruik is op hun energierekening.

Voor onze schatting brachten wij drie factoren in rekening in verband met je energieverbruik:

 • de werkpost, een doorsnee laptop, want de FOD Mobiliteit heeft vastgesteld dat het overgrote deel van het telewerk op dit type van toestel gebeurt;
 • de verlichting, het gebruik van 3 LED-lampen; , waarvan een bureaulamp;
 • de verwarming, waarvoor je de chauffage in één ruimte 3°C hoger zou zetten, of 10% van de woning zou verwarmen.

Per gewerkte dag kan men het gemiddelde verbruik van deze drie elementen terugbrengen tot de volgende hoeveelheden:

 • de laptop: 0,3 kWh/dag (4 uur op het lichtnet). Voor een desktopcomputer zou het verbruik over 8 uur dichter bij 2 kWh/dag liggen (cijfers: Energids);
 • de verlichting: 0,2 kWh/dag (8 uur per dag);
 • verwarming: 1,5 kWh/dag (8 uur per dag).

Vervolgens hebben wij deze hoeveelheden vermenigvuldigd met de prijzen van een concurrentieel forward-contract* (in maart 2023) om de thuiswerktoeslag te berekenen. In zijn verslag becijfert de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de meeste telewerkers in de drie gewesten van het land 1 tot 2 dagen per maand thuis werken. Maar ook het percentage telewerkers dat 3 tot 4 dagen of 5 of meer dagen thuis werkt, is niet te verwaarlozen (respectievelijk 32 en 11 procent op nationaal niveau). Deze verschillende thuiswerkfrequenties worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

Enquête BeMob - aantal dagen thuiswerk in België
"Aantal door telewerkers in telewerk gepresteerde dagen per week, in België en per gewest van tewerkstelling" - FOD Mobiliteit en Vervoer. (2022). Enquête BeMob: Telewerk in België in 2022.
Elektriciteitsverbruik + elektrische verwarming 1 dag per week 3 dagen per week 5 dagen per week

Vlaanderen

4,52 euro/maand

13,56 euro/maand

22,60 euro/maand

Brussel

4,98 euro/maand

14,93 euro/maand

24,88 euro/maand

Wallonië

5,34 euro/maand

16,03 euro/maand

26,71 euro/maand

Elektriciteitsverbruik + verwarming op gas 1 dag per week 3 dagen per week 5 dagen per week

Vlaanderen

2,17 euro/maand

6,52 euro/maand

10,87 euro/maand

Brussel

2,31 euro/maand

6,94 euro/maand

11,56 euro/maand

Wallonië

2,43 euro/maand

7,30 euro/maand

12,17 euro/maand

Zo zouden Vlaamse telewerkers die hun woning elektrisch verwarmen 4,52 tot 22,60 euro per maand extra betalen, een stijging met 26,9 procent ten opzichte van maart 2022. Bij verwarming op gas zou dat bedrag tussen 2,17 en 10,87 euro per maand liggen, een stijging met 13,9 procent.

Voor Walen is het meerverbruik voor telewerk het hoogste van de drie gewesten, al lijkt het verschil marginaal. Zo zouden telewerkers in het zuiden van het land tussen 5,34 en 26,71 euro per maand extra betalen als ze met elektriciteit verwarmen, en tussen 2,43 en 12,17 euro per maand als ze met gas verwarmen. Dat komt neer op een stijging met 43,6 respectievelijk 19,9 procent ten opzichte van maart 2022.

Wie in Brussel woont, ten slotte, zit daar tussenin: van 4,98 euro tot 24,88 euro per maand voor telewerkers als ze alleen met elektriciteit verwarmen, en van 2,31 euro tot 11,56 euro per maand als hun verwarmingsketel op gas werkt. In vergelijking met de prijzen van maart 2022 is dit een stijging met 47,6%, en 22,4% voor wie op gas verwarmt.

>> Lees ook: Centrale verwarming: welke energiebron is in België het voordeligst? 

Opgelet: naargelang je persoonlijke situatie kunnen diverse factoren de economische impact van telewerken op je energierekening en je budget in het algemeen beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn:

 • De beperking van verplaatsingen. Als je werkgever het woon-werkverkeer niet vergoedt, kan de benzineprijs het meer of minder voordelig maken om thuis te werken.
 • Het aantal werknemers. Als je met meerdere mensen op dezelfde plaats werkt, moet je meerdere computers van stroom voorzien en mogelijk meerdere kamers in huis verlichten en verwarmen.
 • De warmte-inertie. Wie zijn woning verwarmt tijdens een telewerkdag, dient het ’s avonds minder te verwarmen dan na een dag op kantoor.
 • De energieprestaties van je woning. Het spreekt voor zich dat telewerken een heel andere impact heeft op een passieve woning dan op een woning die dringend aan een energierenovatie toe is. Ook als je elektrisch verwarmt maar over zonnepanelen, een warmtepomp en zelfs een batterij beschikt, kan de prijs die je betaalt sterk afwijken.
 • Het vereiste installatieniveau. Er moet ook rekening worden gehouden met het gebruik van een extra scherm, printer of andere energieverbruiker, hoewel meer dan 40 procent van de telewerkers zegt geen printer, toetsenbord of tweede scherm naast de laptop te hebben. Zo kunnen we ons perfect voorstellen dat een grafisch ontwerper of industrieel ingenieur thuis meer verbruikt dan andere beroepen.
 • Het capaciteitstarief. In Vlaanderen heeft het gelijktijdige gebruik van elektrische toestellen ook een impact op het piekverbruik, en dus op de hoogte van het capaciteitstarief.

*Vaste contracten zijn in maart 2023 nog niet de norm, dus werd een variabel forward-contract gebruikt. De forward-parameter volgt de prijzen van de termijnmarkt waar energie wordt gekocht voor levering in een toekomstige periode (bijvoorbeeld over een maand of een kwartaal). In tegenstelling tot bij de spot-parameter is de prijs per kWh bij forward-contracten vooraf bekend en wordt deze toegepast voor de lopende periode. Het contract Easy van Engie (maart 2023) werd gekozen omdat het aanbod beschikbaar is in de drie gewesten van het land.

Verlaag je factuur door voor een goedkoper energiecontract te kiezen! Een groepsaankoop kan helpen.

 

Zal die situatie blijven duren?

Tien of twintig euro extra per maand, soms zelfs minder: het lijkt geen enorm bedrag. Maar het loopt snel op, en vele kleintjes maken een groot.

Bovendien veranderen bedrijven sinds de coronacrisis – en zelfs daarvoor al – hun gewoonten. De trend naar meer digitalisering was reeds ingezet bij werkgevers, maar werd door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren alleen maar versneld. Dat betekent dat je in de toekomst meer op afstand zou kunnen werken.

Het is dus aan te raden je voorzorgen te nemen om je elektriciteit- en verwarmingsverbruik te beperken. Hoe?

Hoe verlaag je je energieverbruik bij het thuiswerken?

Goede gewoontes houden jouw factuur binnen de perken. Des te belangrijker is dat bij het naderen van de winter, wanneer we vanwege de kou en het donker veel meer energie verbruiken dan tijdens de zomer.

Wat verwarming betreft, bijvoorbeeld, is het belangrijk je woning ’s ochtends goed te verluchten, zodat de lucht niet te vochtig wordt. Warmte verspreidt zich moeilijker in een vochtige omgeving. Om energieverlies te beperken, open je de ramen een kwartiertje voor je begint te werken.

Draai gerust ook de thermostaat overdag een paar graden lager (bijvoorbeeld tot 17°C). Vind je dat toch wat te fris, trek dan wat extra laagjes aan of kruip gezellig onder een dekentje.

Probeer ook zo goed mogelijk van het zonlicht gebruik te maken, door bijvoorbeeld je bureau bij een raam te plaatsen en de gordijnen te openen wanneer ze schijnt. Zo heb je misschien een bureaulamp of brandende radiator minder nodig.

Om energieverspilling te vermijden, trek je tot slot de stekkers van alle apparaten uit die je niet nodig hebt. Dat kunnen er veel zijn: een vergeten oplader die nog niet het stopcontact steekt, een keukenrobot die nog aan staat, de televisie die je enkel ’s avonds gebruikt etc…

Je wilt graag meer tips? Energie-Vergelijker.be schreef een artikel vol niet te missen tips:  8 tips om je energieverbruik als thuiswerker te beperken.

Je huis energie-efficiënter maken, een strategie voor de lange termijn

Nog een efficiënte manier om je energie- en verwarmingfactuur laag te houden, is investeren in energierenovatie werken. Daar kan je al op korte termijn geld mee beginnen verdienen. Je kan bijvoorbeeld de thermische isolatie van je woning verbeteren of zonnepanelen installeren om zo enkel elektriciteit te verbruiken die je zelf hebt opgewekt. Een energetische renovatie is niet alleen een goede manier om de kosten voor het thuiswerken te verlagen, maar geeft jou ook een gunstiger EPC-attest. Dat zal dan de vraagprijs bij een eventuele verkoop kunnen verhogen en jou ook op die manier indirect geld opleveren.

Isolatiewerken of zonnepanelen installeren ?

 Wikipower begeleidt je in elke stap van het proces ! Profiteer van persoonlijke begeleiding en een korting van -10% op je offerte!

Heb je recht op een vergoeding?

Hoewel thuiswerken niet meer verplicht is zoals tijdens de coronacrisis, werken sommige werknemers nog steeds een of enkele dagen per week van thuis uit. Als dit structureel en regelmatig gebeurt, moet je werkgever de nodige apparatuur ter beschikking stellen, installeren en onderhouden. Bovendien moet hij de daarmee samenhangende communicatie- en verbindingdskosten betalen.

In de praktijk kan de werkgever een forfaitaire kantoortoelage van maximaal 145,81 euro per maand toekennen. Die dekt de verschillende kosten die thuiswerk voor de werknemer met zich meebrengt, zoals computerbenodigdheden, kantoorbenodigdheden, energie- en watervoorziening, enz.

Behalve die eerste vergoeding kan de werkgever de werknemer 20 euro per maand storten voor het beroepsgebruik van een private internetaansluiting en -verbinding, evenals 20 euro per maand voor het beroepsgebruik van een privécomputer en randapparatuur, en 10 euro per maand voor het beroepsgebruik van een tweede scherm of private printer/scanner zonder privécomputer.

Kortom

Naargelang het aantal telewerkdagen kan een maandelijkse toeslag van 2 tot 23 euro (in Vlaanderen), 25 euro (in Brussel) of 27 euro per maand (in Wallonië) een verwaarloosbaar bedrag lijken. En hoewel je werkgever je mag vergoeden, is hij niet in alle gevallen verplicht de extra kosten te dragen. Maar dat is uiteraard geen reden om te veel te betalen voor dit bijkomende verbruik van elektriciteit en verwarming. Aangezien de energiemarkt nog niet volledig is hersteld van de geopolitieke onrust, is het bovendien moeilijk te zeggen of deze relatief lage prijzen de norm zullen blijven.

De oplossing? Vermijd energieverspilling zoveel mogelijk en verbeter de energie-efficiëntie van je woning.

Op Wikipower kan je rekenen tijdens elke stap van dat proces. Wij bieden verschillende soorten groepsaankopen energie aan, om je het leven zo aangenaam mogelijk te maken én je factuur te verlagen. Ontdek ze en bespaar significant op je factuur dankzij de kracht van de groep!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!
4.5/5

4,5 van de 1265 Googlereviews

Meer artikels over hetzelfde thema

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Votre newsletter

Pour bien recevoir nos e-mails, nous vous invitons à ajouter “info@wikipower.be” à votre carnet d’adresses.

Votre newsletter

Un problème est survenu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Je nieuwsbrief

Om onze e-mails goed te ontvangen, raden we je aan om “info@wikipower.be” toe te voegen aan uw adressenbestand.

Je nieuwsbrief​

Er was een probleem.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !