Relevé compteur / index

7 dingen die je zeker moet weten over de opname van de meterstanden

7 dingen die je zeker moet weten over de opname van de meterstanden

De opname van de meterstanden, wat is dat precies? Als er eentje op de planning staat, dan is dit wat je moet weten.

Minstens één keer per jaar is dit een verplichting: de opname van de stand van je meter voor elektriciteit en/of gas. Het is gelukkig pakken eenvoudiger dan een belastingaangifte invullen. Maar toch kan het zijn dat je met vragen zit hierover … Hoe neem je de meterstand correct op? Wanneer moet je dat doen? Waar moet je op letten? En wat verandert er met de komst van de digitale meter? Wikipower maakte voor jou een complete gids hierover, zodat de opname van de meterstanden geen geheimen meer voor je heeft!

Inhoud

1. Wat is de opname van de meterstanden?

Zoals je weet, zijn je elektriciteitsinstallatie en je gastoevoer beide verbonden aan een teller of meter die je verbruik bijhoudt. Het cijfer dat je op die meters kunt aflezen, wordt de meterstand genoemd.

Ieder jaar stuurt je distributienetbeheerder (of DNB) een technicus naar je woning om die meterstand te controleren. Ofwel vraagt hij je om hem die informatie via andere kanalen te bezorgen. Dit noemen we de opname van de meterstand.

De twee grootste DNB’s in Wallonië zijn ORES en Resa. In Vlaanderen is dat Fluvius. Brusselaars vallen tot slot onder Sibelga.

>> Wie is mijn netbeheerder?

2. Waarom is de opname van de meterstanden zo belangrijk?

De opname van de meterstanden is essentieel om je jaarlijks verbruik van elektriciteit en gas te meten en dus je facturen te kunnen opstellen.

Zodra je DNB je meterstanden ontvangt, deelt hij die op zijn beurt mee aan je energieleverancier. Die kan je jaarlijks verbruik dan bepalen op basis van de ontvangen cijfers. Zo kan hij je afrekeningsfactuur (of regularisatiefactuur) voor de lopende periode opstellen en het bedrag van je voorschotten voor het volgende jaar aanpassen.

>> Lees ook: Waarvoor dient een voorschot?

De berekening van je jaarlijks verbruik

Om je jaarlijks elektriciteits- of gasverbruik te kennen, trekt je energieleverancier de vorige meterstand af van de huidige meterstand.

Twee voorbeelden om dit wat duidelijker te maken.

 • Voor elektriciteit: neem nu dat in juni 2021 de meterstand van je elektriciteitsmeter 45.400 kilowattuur (kWh) aangaf, en dat die in juni 2021, bij de nieuwe opname van de meterstand, 48.000 kWh weergaf. Dat betekent dat je werkelijke elektriciteitsverbruik voor het afgelopen jaar 2600 kWh bedraagt.
 • Voor aardgas: het principe is hetzelfde, maar hier moet wel een kleine omzetting worden uitgevoerd. Je gasmeter geeft je immers het gasvolume dat bij jou werd afgeleverd, uitgedrukt in kubieke meter (m³). Weet trouwens dat de afgeleverde hoeveelheid niet precies overeenkomt met je werkelijke verbruik. Zodra hij de meterstand heeft ontvangen, zet de leverancier de m³ om in kWh. En het is op dat cijfer dat hij zich zal baseren om je gasfactuur op te stellen.

3. Hoe verloopt de meteropname door een technicus?

Op het aangewezen moment zal je netbeheerder een technicus sturen naar jouw woning. Die zal je elektriciteits- en gasmeters dan voor jou aflezen en noteren. Je moet hem gewoon vertellen waar hij die meters kan vinden.

Je bent dus het best thuis op het moment dat de technicus langskomt. Als je niet thuis bent, steekt hij een kaartje in je brievenbus met daarop de datum van zijn volgende bezoek.

Als je ook die dag niet aanwezig kunt zijn, kun je de meterstanden zelf opnemen (zie verderop) en die cijfers op de kaart noteren. Je kleeft die dan op je raam of op een ander plekje dat de technicus gemakkelijk kan zien vanop de straat.

Ben je de kaart verloren of vergat je ze uit te hangen? Maak je geen zorgen. Je kunt je meterstanden nog altijd aan je DNB doorgeven via de telefoon, via zijn website of zelfs via de post.

4. Hoe neem je zelf de meterstanden op?

Als de technicus niet bij jou langskomt, zul je de meterstanden zelf moeten opnemen . Maar hoe doe je dat? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Je zult wel rekening moeten houden met enkele nuances, afhankelijk van de meter die jij hebt.

Zodra je je meterstand hebt genoteerd, heb je verschillende mogelijkheden om die door te geven aan je netbeheerder:

 • je noteert hem op de kaart die je ontving
 • telefonisch
 • via de website van de DNB
 • via de post
BeheerderAdresTelefoonnr.Online opname

Sibelga

 

Sibelga – Opname van de meterstand

PB 1340 – 1000 Brussel Brouckère

02 549 41 00

Online opname

Fluvius

(geen specifieke postbus voor de meterstandopname)

078 35 35 34

Online opname

ORES

(geen specifieke postbus voor de meterstandopname)

078 15 70 01

Online opname

RESA

(geen specifieke postbus voor de meterstandopname)

04 220 12 11

Online opname

Hou in ieder geval ook je EAN-code bij de hand. Dat is de code die je aansluitingspunt identificeert.

Verwar de meterstand echter niet met het nummer van je meter. Die verwarring kan immers rampzalige gevolgen hebben voor het bedrag op je regularisatiefactuur. Voorkom dit door te onthouden dat het nummer van je meter altijd bestaat uit 8 tot 10 cijfers, terwijl de meterstand 5 cijfers vóór de komma heeft.

Het geval van de enkelvoudige meter of de meter voor uitsluitend de nacht

Zowel de enkelvoudige elektriciteitsmeter als de meter voor uitsluitend de nacht hebben één cijfervenstertje. Het is in beide gevallen dus heel gemakkelijk om de meterstand af te lezen. Je volgt hiervoor gewoon de volgende stappen.

 • Controleer eerst of de vier laatste cijfers van het nummer van de meter (2) overeenkomen met het nummer dat je op de kaart ziet staan. Op de afbeelding hieronder zijn dat de cijfers ‘ 9527’. Zo voorkom je dat je de gasstand bijvoorbeeld op de kaart van je elektriciteitsstand noteert.
 • Kijk dan naar het cijfervenstertje van je meter (1) en noteer op je kaart enkel de cijfers vóór de komma. Op de afbeelding hieronder is dat dus 5419 kWh.
enkelvoudige meter
© Sibelga

Twee cijfervenstertjes met de tweevoudige elektriciteitsmeter

Als je koos voor een tweevoudige meter (of dag/nachtmeter) zul je gewoon moeten opletten dat je het dag- en nachtverbruik niet met elkaar verwart. Je vindt die op twee afzonderlijke cijfervenstertjes. De volgende stappen zijn heel gelijkaardig als die voor de enkelvoudige meter.

Wist je dit al? De piek- en daluren worden door je DNB bepaald. Ze kunnen dus van plaats tot plaats verschillen. Neem contact op met je netbeheerder als je precies wilt weten welke uren in jouw gemeente van toepassing zijn op je dagtarief en welke op je nachttarief.

 • Controleer net als bij een gewone meter eerst de vier laatste cijfers van het nummer van de meter (2). Dit nummer moet overeenkomen met het nummer op je kaart. Op de afbeelding hieronder zijn dat de cijfers ‘ 6945’.
 • Noteer de meterstanden (1) vervolgens op je kaart, maar noteer enkel de cijfers vóór de komma. Haal de meterstanden voor dag en nacht niet door elkaar! De dagstand is aangeduid met een zonnetje, terwijl de nachtstand is te herkennen aan het maantje. In het voorbeeld is de dagstand 2180 kWh en de nachtstand 7543 kWh.
tweevoudige elektriciteitsmeter
© Sibelga

Speciaal geval: de budgetmeter voor elektriciteit

Ter herinnering: de budgetmeter is vaak voorbehouden aan huishoudens die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen. Dit systeem werkt met een prepaidkaart. De kaart moet worden geladen met het bedrag dat je denkt te zullen verbruiken.

De meterstand van de budgetmeter wordt op de volgende manier opgenomen.

 • Controleer voor de andere meters eerst of de vier laatste cijfers van je meternummer overeenkomen met die op je kaart.
 • Ga dan op je elektronische meter op zoek naar je meterstand.
  • Als je een enkelvoudig tarief betaalt, zul je in principe 4 keer op de blauwe knop moeten drukken om de totale meterstand te zien.
  • In het geval van een tweevoudig tarief druk je 6 keer op de knop. Om een onderscheid te maken tussen de piek- en daluren kun je met behulp van dezelfde blauwe knop bladeren door de informatie op het schermpje.
  • Neem de meterstand van de teller dan op dezelfde manier op als bij een klassieke meter.

De opname van een klassieke gasmeter

De gasmeter heeft maar één schermpje. Dat geeft de hoeveelheid gas in m³ die de leverancier je bezorgde. De meterstand neem je op dezelfde manier op als bij een klassieke elektriciteitsmeter.

 • Controleer eerst of de vier laatste cijfers van het nummer van de gasmeter (2) overeenkomen met het nummer dat je op de kaart ziet staan. Op de afbeelding hieronder zijn dat de cijfers ‘ 5486’.
 • Noteer de meterstand dan op de kaart (enkel de cijfers vóór de komma). Op de afbeelding bedraagt die meterstand 2862 m³.
gasmeter
© Sibelga

Speciaal geval: de budgetmeter voor aardgas

Het principe van de budgetmeter voor gas is hetzelfde als dat voor elektriciteit. Met dit type van meter gebruik je een herlaadkaart om gas te kunnen verbruiken. De meterstand wordt op nagenoeg dezelfde manier opgenomen.

 • Controleer of de vier laatste cijfers van je meternummer overeenkomen met die op je kaart.
 • Ga dan op je elektronische meter op zoek naar je meterstand door 6 keer op de grijze pijl te drukken. Noteer de meterstand dan op je kaart, net als bij de andere meters.

5. Wanneer moet je de meterstanden van je elektriciteits- of gasmeter opnemen?

Zoals we eerder al schreven, ontfermt je DNB zich ieder jaar over de opname van je meterstanden. Dit gebeurt op een vaste datum en hangt enkel af van de kalender van de netbeheerder. Dat betekent dus dat die opname niet noodzakelijk gebeurt aan het begin van het kalenderjaar.

Er zijn echter situaties die noodzaken tot een uitzonderlijke opname van de meterstand buiten die periode van 12 maanden.

Dit kan gebeuren in de volgende bijzondere situaties.

Een verhuizing of betrekking van een woning

De opname van de meterstanden is een belangrijke stap wanneer je verhuist. Je moet dit doen voor de woning die je verlaat en je moet verzekeren dat er ook een gebeurt voor de woning waar je intrekt. 

Enkel zo kun je het respectieve verbruik van iedere partij bepalen:

 • Jij,
 • de persoon die naar jouw oude woning verhuist,
 • en de vorige bewoner van je nieuwe woning.

Zo vermijd je dat je het verbruik van iemand anders betaalt en vice versa.

Vul dus zeker het energieovernamedocument (PDF) in. Dit moeten alle partijen doen. Hierop staat de meterstand van de persoon die de woning verlaat, zoals die is op het moment van de verhuizing. Zo kan de leverancier ook een correcte afsluitfactuur opstellen voor de persoon die verhuist.

Verhuis je? Profiteer ervan om je energiefacturen te verlagen dankzij de groepsaankoop van energie van Wikipower!

Van leverancier veranderen

Vond je voordeliger tarieven bij een andere leverancier of neem je deel aan onze groepsaankoop van energie? Dan sta je waarschijnlijk op het punt om van leverancier te veranderen.

In dat geval zal je netbeheerder je vragen een nieuwe meterstandopname uit te voeren, en dat ongeveer twee weken vóór aanvang van je nieuwe energiecontract.  

Die stap is essentieel om te verzekeren dat je oude leverancier je afsluitfactuur kan opstellen en dat je nieuwe leverancier weet op basis van welke meterstand hij je binnenkort moet factureren.

Verander van leverancier met een groepsaankoop van Wikipower

Dankzij de kracht van een groep onderhandelen wij voor jou over voordelige tarieven voor je elektriciteits- en gascontracten!

Een fout tijdens de vorige meteropname of eenvoudigweg een aanpassing

Het is niet ondenkbaar dat er een fout gebeurde tijdens de vorige opname van de meterstand of dat er belangrijke gegevens ontbreken. In dat geval zal je DNB het nodige doen om een nieuwe opname te doen om de situatie recht te zetten.

Het gebeurt ook dat die vraag van de leverancier komt, als die twijfels heeft over jouw verbruik, of van jou als je bijvoorbeeld denkt dat je meterstand veel te hoog is.

Hoe dan ook moet een uitzonderlijke meterstandopname niet voortvloeien uit twijfel. Je kunt namelijk ook beslissen om je meterstanden ieder trimester te noteren omdat je dit graag weet, of om het bedrag op je voorschotfacturen te laten aanpassen. Het voordeel van een meterstandopname meerdere keren per jaar is dat je facturen zo je werkelijke verbruik beter benaderen. Zo beperk je ook geschillen tussen leveranciers en consumenten.

Weet tot slot ook dat de jaarlijkse opname van de meterstanden op de kalender van de DNB noodzakelijk blijven, ongeacht het aantal opnames dat jij in de loop van het jaar uitvoert.

6. Wat met de digitale meter?

De digitale meter verovert langzaamaan de Vlaamse huishoudens. Moeten we daar dan ook de meterstand van opnemen? En dreigt dat niet erg ingewikkeld te worden?

Kort antwoord: neen. De komst van de digitale meter maakt een einde aan de manuele meteropname zoals we die kennen. De meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar je distributienetbeheerder en er hoeft ook niemand meer langs te komen om de meterstand af te lezen.

7. Wat gebeurt er als je je meterstanden niet doorgeeft?

Als je beheerder je meterstanden niet ontvangt, zal hij je verbruik schatten op basis van je vorige meterstanden. Dat kan in jouw nadeel zijn als je onlangs bijvoorbeeld huishoudtoestellen kocht die veel minder stroom verbruiken. Geef je meterstanden dus tijdig door.

Je DNB kan je verbruik ook schatten in de volgende gevallen:

 • als je naar een nieuwe woning verhuist en nog geen historiek hebt;
 • als de meterstand die je doorgaf niet realistisch lijkt en je DNB dit cijfer niet kon controleren.

Besluit: je hebt alles te winnen bij een opname van je meterstanden

Je ziet het: bij het opnemen van de meterstanden komt geen tovenarij kijken. Het is een eenvoudige en snelle procedure die je meerdere keren per jaar kunt uitvoeren.

Als je intekende op de groepsaankoop van energie van Wikipower of binnenkort verhuist, is dit trouwens iets dat je moet doen voor je nieuwe energiecontract in werking treedt.

Bij twijfel kun je altijd een kijkje nemen in deze gids. Zo ben je zeker dat je het juiste doet. Aarzel dus niet om de gids op te slaan in je favorieten!

Zit je nog met vragen die in deze gids niet aan bod kwamen? Maak je je toch nog zorgen over de opname van je meterstanden? Bezorg ons dan zeker je vragen via de opmerkingen, via e-mail of telefonisch op 0800 37 533. Een van onze adviseurs zal je met veel plezier helpen!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

kaart-locatie-groepsaankoop-in-je-buurt-wikipower

Vind een groepsaankoop in je buurt!

Wil je besparen dankzij een groepsaankoop? Wikipower helpt je graag! Onze groepsaankopen zijn beschikbaar in heel België, of je nu in
de verste hoeken van West-Vlaanderen of in de heuvels van Luxemburg woont. Er is altijd wel een groepsaankoop in je buurt. Ontdek onze acties in jouw gemeente!

familie - groepsaankoop energie - header

De vier redenen om mee te doen aan een groepsaankoop energie

Hoe kun je je energiefactuur makkelijk verlagen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de groepsaankopen energie. Deze solidaire initiatieven maken het leven van duizenden Belgische huishoudens eenvoudiger en staan hen in staat hun elektriciteis- en gasfacturen fors te verlagen. Ontdek in dit artikel de vier belangrijkste voordelen van groepsaankopen en waarom je eraan zou moeten deelnemen.

consommation-electricite-belgique

Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

Tussen 2020 en 2021 is de elektriciteitsfactuur van de Belgische gezinnen met meer dan € 700 gestegen. De oorzaak? De sterke stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkten, als gevolg van het economische herstel na de lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat in 2022? Is België steeds het land waar de elektriciteitsfactuur het duurst is t.o.v. de buurlanden? Kun je iets doen om je facturen te verlagen? Wikipower onderzoekt het voor je!

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !