ecologische-transitie-duurzame-header

Je energetische en ecologische transitie, maar hoe?

Je energetische en ecologische transitie, maar hoe?

In een tijdperk waarin de opwarming van de aarde een uiterst dringende kwestie aan het worden is, hebben de Europese Commissie en alle EU-lidstaten klimaatwetten ingevoerd om een ecologische transitie en, bijgevolg, een energietransitie op gang te brengen. Maar wat staat er vanuit politiek en sociaal oogpunt op het spel? En hoe kunnen wij, als burgers, onze eigen ecologische transitie dagelijks doorvoeren?

Definitie: wat houdt die ecologische en solidaire transitie juist in?

De ecologische transitie streeft naar een economische en maatschappelijke evolutie van onze samenleving om zo tegemoet te komen aan de milieu-uitdagingen die wereldwijd in het leven geroepen zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. Volgens een rapport van het IPCC is het zelfs niet ondenkbaar dat we binnenkort de kritieke opwarmingsdrempel van 1,5 °C op aarde overschrijden. Deze toename veroorzaakt veel (vaak onomkeerbare) schade aan onze planeet, waaronder: smeltende gletsjers, stijging van het zee- en oceaanpeil, steeds frequentere en intensere natuurrampen (orkanen, overstromingen, branden, …).

>> Opwarming van de aarde: wat zegt het IPCC-rapport en wat staat er op het spel op de klimaattop COP26?

Wat zijn de uitdagingen van de ecologische transitie?

Volgens Oxfam gaat de ecologische transitie gepaard met verschillende andere vormen van transitie, die allemaal een doel dienen:

 • Energietransitie: het doel is om ons verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen om de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie;
 • De transitie in de agrovoedingssector: het doel is een milieu- en mensvriendelijkere landbouw tot stand te brengen, aangezien de huidige agrovoedingssector verantwoordelijk is voor 80% van de ontbossing en 24% van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Bovendien werkt tweederde van de werkende ‘armen’ in de wereld in deze sector;
 • Industriële transitie: verantwoordelijk voor 18% van de wereldwijde broeikasgasemissies, met als doel een ander licht te werpen op de hele werking van deze sector.

De voornaamste uitdaging van de ecologische transitie is dan ook om de wijze waarop we consumeren, produceren, samenleven en werken te herzien. Dit alles in het kader van een duurzame ontwikkeling van een nieuw mondiaal economisch model.

Bijgevolg worden in België en in de rest van de wereld verschillende mondiale kwesties aangepakt, waaronder:

 • de strijd tegen de opwarming van de aarde door het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;
 • onze consumptiegewoonten herzien om de vervuiling te verminderen;
 • de volksgezondheid verbeteren door de uitstoot van broeikasgassen en andere fijne deeltjes te verminderen, aangezien luchtverontreiniging een rechtstreekse invloed heeft op onze longen en hersenen en steeds meer kankers veroorzaakt, vooral bij kwetsbare personen (baby’s en ouderen);
 • ons afval verminderen en/of een deel ervan hergebruiken (zoals biologisch afbreekbaar afval) om elektriciteit en/of warmte op te wekken;
 • een groen economisch model lanceren door meer hernieuwbare energie te produceren, aangezien fossiele brandstoffen steeds verder uitgeput raken. De invoering van een dergelijk systeem zou ook jobs creëren;
 • de bestrijding van brandstofarmoede, aangezien naar schatting meer dan 20% van de bevolking moeite heeft om haar energiefactuur te betalen.

Wat is duurzame ontwikkeling? Het is een manier om onze samenleving op lange termijn in stand te houden door in alle menselijke behoeften te voorzien, zonder toekomstige generaties weg te cijferen of in gevaar te brengen.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied? Schrijf je dan nu in voor de Wikipower-nieuwsbrief en volg onze actualiteit op de voet!

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is een van de onderdelen van de ecologische transitie. Het hoofddoel ervan is, zoals hierboven uitgelegd, om het gebruik van zogenaamde fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) te verminderen en deze geleidelijk aan te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht.

Een van de hoofddoelstellingen van Europa op het gebied van energietransitie is het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050. Om dit doel te bereiken is in 2021 een klimaatwet ingevoerd die bepaalt dat de EU-lidstaten hun emissies met 55% moeten verminderen ten opzichte van 1990.

Wat is koolstofneutraliteit? Dit houdt in dat niet meer broeikasgassen uitgestoten worden dan de aarde zelf kan opnemen.

>> Zijn warmtenetten de toekomst van verwarming? Vijf dingen die je moet weten over warmtenetten!

Naast de doelstellingen om de broeikasgasemissies en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, worden nog andere uitdagingen aangegaan om deze energietransitie in Europa en de rest van de wereld tot een goed einde te brengen:

 • het gebruik van kernenergie verminderen;
 • het energieverbruik verminderen;
 • de afvalproductie verminderen.

Hoe kan jij bijdragen tot de ecologische transitie?

De ecologische transitie is niet alleen een overheidsmaatregel. Ook jij kan je koolstofvoetafdruk verkleinen en maatregelen treffen die hernieuwbare energie bevorderen en je verbruik verminderen. Bovendien zullen deze maatregelen ook helpen om geld te besparen.

We geven je enkele tips over hoe je een nieuwe duurzame en ecologische levensstijl kunt invoeren.

Je woning isoleren

Je woning isoleren is ongetwijfeld het eerste wat je moet doen. Naar schatting is een slecht geïsoleerde woning namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de energieverliezen. Door je woning te renoveren verbruik je niet alleen minder energie, maar verhoog je ook het EPB van je woning, wat de waarde ervan zal verhogen indien je ze verkoopt.

ecologische-transitie-woning-isoleren-EPB

Als je dan toch aan het isoleren bent, denk dan aan:

 • je dak;
 • je muren;
 • je vloer.

Bovendien wil de Europese Commissie, om haar doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te bereiken, isolatiewerkzaamheden verplichten in particuliere gebouwen tegen 2030 en in openbare gebouwen tegen 2027.

>> Lees meer over de isolatieverplichting voor 2030

We zijn ons ervan bewust dat een woning isoleren aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Maar wist je dat de gewesten een subsidiesysteem ingevoerd hebben waarmee je de kosten van je werken kunt beperken? Bovendien organiseren we bij Wikipower groepsaankopen van isolatie, waardoor je een korting van 10% op je werken kunt krijgen. Dit gebeurt in vijf fases:

 1. de inschrijving, gratis en vrijblijvend;
 2. het bezoek van een erkende auditor om een energie-audit van je woning uit te voeren om je subsidies te verkrijgen;
 3. het bezoek van onze partner om je werkkosten te schatten;
 4. ontvangst van de offerte en dus het aanbod;
 5. de aanvang van je isolatiewerken zodra je het aanbod aanvaard hebt.

Tot 10% korting op je isolatiewerken!

Schrijf je nu in bij onze groepsaankoop voor isolatiewerken

Zonnepanelen plaatsen

Eens je woning geïsoleerd is, is het tijd om na te denken over je elektriciteitsverbruik. De meest kosteneffectieve optie op de markt is ongetwijfeld de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dit systeem zorgt ervoor dat je je eigen elektriciteit kunt produceren terwijl je gebruik maakt van een onuitputtelijke en niet-vervuilende energiebron: de zon.

Net als isolatiewerkzaamheden komen fotovoltaïsche installaties in aanmerking voor bepaalde regionale subsidies. En omdat goed nieuws nooit alleen komt, organiseren we ook groepsaankopen voor je zonnepaneelinstallaties, waarop je ook tot 10% kunt besparen. Dit is een aanzienlijk aanbod wanneer men bedenkt dat een fotovoltaïsche installatie gemiddeld tussen € 6000 en € 7000 kost.

Ben je geïnteresseerd in deze groepsaankoop? Dit is hoe het werkt:

 1. gratis inschrijving;
 2. gratis en vrijblijvend bezoek van onze twee partners;
 3. ontvangst van twee gepersonaliseerde offertes met een korting van 10%;
 4. aanvaarding van een van de twee aanbiedingen en aanvang van de werken.
Produceer zelf je groene stroom!

Installeer kwalitatieve zonnepanelen tegen concurrerende prijzen dankzij onze 10 % korting!

Je oude verwarmingssysteem vervangen

Als je gaat renoveren, verdient ook je verwarmingssysteem de nodige aandacht. Is het tegenwoordig nog efficiënt en winstgevend? Kun je beter een nieuw verwarmingssysteem installeren dat energiezuiniger en milieuvriendelijker is?

Als je bijvoorbeeld verwarmt op stookolie, is het de moeite waard te overwegen je systeem te vervangen. Niet alleen omdat stookolie een zeer vervuilende fossiele brandstof is, maar ook omdat het commercialiseren van verwarmingsketels tegen 2030 verboden zal zijn in België.

Als je systeem – of het nu op gas of olie werkt – oud is, is de kans groot dat het minder rendeert. In dat geval is het beter om deze te vervangen, niet alleen omdat een oude ketel meer energie verbruikt, maar ook omdat dit het risico op defecten, en dus op stookkosten, verhoogt.

Kies voor een condensatieketel of lage-temperatuurketel (bij voorkeur op aardgas) als je je verwarmingsketel wilt vervangen. Als je niet op deze energie aangesloten bent, kun je een warmtepomp installeren die elektrisch aangedreven wordt en hernieuwbare energiebronnen (lucht, water en aarde) gebruikt om ze in warmte om te zetten. In combinatie met de fotovoltaïsche panelen is de warmtepomp de meest kosteneffectieve en milieuvriendelijke methode op de markt. Met deze combinatie kun je volledig onafhankelijk zijn van het openbare elektriciteitsnet en je eigen elektriciteitsproductie genereren, zowel voor verwarming als voor sanitair warm water.

>> 9 soorten ecologische verwarming voor je woning

Minder energie verbruiken

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is niet altijd gemakkelijk om in het dagelijkse leven eenvoudige maatregelen te nemen om de energetische en ecologische transitie op gang te brengen. Het vergt tal van nieuwe gewoonten:

 • Stop sluipverbruik door stekkers die je niet gebruikt uit stopcontacten te halen of door je aangesloten toestellen uit te schakelen als je ze niet gebruikt. Deze simpele maatregelen kunnen je jaarlijkse factuur met 10% doen dalen;
 • Verkies ledlampen boven traditionele lampen omdat ze veel minder energie verbruiken en een langere levensduur hebben;
 • koop toestellen met energieklasse A;
 • doe de lichten in huis niet onnodig aan, vooral niet in de lente en de zomer als je langer van natuurlijk daglicht kunt genieten;
 • neem een douche in plaats van een bad;
 • vermijd waar mogelijk het gebruik van de wasdroger;
 • gebruik de ‘eco’-standen op je huishoudelijke apparaten;
 • ontlucht je radiatoren ten minste eenmaal per jaar.

Creëer een slimme woning

De keuze voor domotica kan gezien worden als een trend, maar in werkelijkheid kan een investering in slimme, verbonden systemen je energiefactuur aanzienlijk verlagen.

Als je bijvoorbeeld een slimme thermostaat installeert, kun je gemiddeld 20% energie besparen. Met dit toestel kun je je verwarming altijd en overal regelen. Je kunt er ook je verbruikshistoriek mee analyseren om eventuele problemen op te sporen of je gewoonten te herzien.

Met domotica kun je ook de controle nemen over andere verbonden toestellen zoals je tv, internetrouter of sommige huishoudelijke apparaten. Met deze functies kun je ze vanop afstand beheren en voorkomen dat je stroomverbruik in stand-by-modus toeneemt.

Domotica is ook een uitstekende manier om het verbruik van je verlichting te verminderen. Dankzij bepaalde verbonden afstandsbedieningen kun je de intensiteit ervan regelen, ze programmeren naargelang de tijd dat je in je woning aanwezig bent en zo het verbruik ervan en dus je elektriciteitsfactuur verminderen.

Kiezen voor een leverancier van groene energie

Om je ecologische en energetische transitie te verwezenlijken, is het ten slotte het verstandigst te kiezen voor een groene energieleverancier die, idealiter, in België zijn eigen energie via hernieuwbare energie produceert.

Niet alleen weet je waar de elektriciteit die je verbruikt vandaan komt, maar je neemt ook op je eigen manier deel aan de ontwikkeling van duurzame energie. Bovendien is een leverancier van groene energie niet duurder dan een leverancier van elektriciteit uit kern- of steenkoolcentrales.

Wist je dat Wikipower groepsaankopen van elektriciteit en gas organiseert? Niet alleen besparen duizenden Belgische gezinnen geld, ze profiteren ook van groene en lokale energie, aangezien die in België geproduceerd wordt.

Het concept van groepsaankopen is eenvoudig: dankzij de kracht van de groep kunnen we de beste voorwaarden afdwingen bij de deelnemende leveranciers. Zodra de aanbesteding is verstreken, delen we het winnende aanbod mee aan allen die zich ingeschreven hebben, die het vervolgens kunnen aanvaarden of weigeren. Indien je het aanbod aanvaardt, zullen we alle administratieve procedures voor jou afhandelen, d.w.z. het contract bij je oude leverancier opzeggen en inschrijven op een nieuw contract bij de nieuwe leverancier.

Ben jij van plan om van leverancier te veranderen? Neem deel aan een groepsaankoop om te genieten van exclusieve promoties!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

kaart-locatie-groepsaankoop-in-je-buurt-wikipower

Vind een groepsaankoop in je buurt!

Wil je besparen dankzij een groepsaankoop? Wikipower helpt je graag! Onze groepsaankopen zijn beschikbaar in heel België, of je nu in
de verste hoeken van West-Vlaanderen of in de heuvels van Luxemburg woont. Er is altijd wel een groepsaankoop in je buurt. Ontdek onze acties in jouw gemeente!

familie - groepsaankoop energie - header

De vier redenen om mee te doen aan een groepsaankoop energie

Hoe kun je je energiefactuur makkelijk verlagen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de groepsaankopen energie. Deze solidaire initiatieven maken het leven van duizenden Belgische huishoudens eenvoudiger en staan hen in staat hun elektriciteis- en gasfacturen fors te verlagen. Ontdek in dit artikel de vier belangrijkste voordelen van groepsaankopen en waarom je eraan zou moeten deelnemen.

consommation-electricite-belgique

Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

Tussen 2020 en 2021 is de elektriciteitsfactuur van de Belgische gezinnen met meer dan € 700 gestegen. De oorzaak? De sterke stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkten, als gevolg van het economische herstel na de lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat in 2022? Is België steeds het land waar de elektriciteitsfactuur het duurst is t.o.v. de buurlanden? Kun je iets doen om je facturen te verlagen? Wikipower onderzoekt het voor je!

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !