groenestroomcertificaten-in-Brussel-voor-zonnepanelen

Groenestroomcertificaten in Brussel: wat is de stand van zaken in 2022?

Groenestroomcertificaten in Brussel: wat is de stand van zaken in 2022?

Als je in het Brussels Gewest woont en van plan bent een fotovoltaïsche installatie aan te schaffen, of als je er al een hebt, dan zal de kwestie van de groenestroomcertificaten je ongetwijfeld interesseren. Hoeveel kan je er krijgen? Wat is de verkoopprijs? Wikipower volgt de evolutie van de situatie op de voet.

Goed nieuws voor Brusselaars die fotovoltaïsche zonnepanelen willen installeren! Momenteel is het nog steeds mogelijk om groenestroomcertificaten in Brussel te krijgen voor elke nieuwe installatie, hoewel het aantal toekenningen sinds januari 2021 afgenomen is.

Maar wat zijn die groenestroomcertificaten nu precies? En wat houdt de derde investeerder in? Ontdek de mechanismen die je in staat stellen om je zonnepanelen in Brussel te laten renderen.

Wacht niet langer om je zonnepanelen te installeren. Wikipower helpt je de regelgeving beter te begrijpen en de kostprijs van de installatie te beperken!

Wat zijn groencertificaten?

Het systeem van groenestroomcertificaten is een financieel mechanisme met als doel om de sector van de hernieuwbare energie te ondersteunen. Het betreft de certificaten die door de regelgever toegekend worden voor elk megawattuur (MWh) geproduceerde groene energie. Deze certificaten kunnen vervolgens verkocht worden aan instellingen die verplicht zijn er jaarlijks een bepaald aantal van te kopen. In Brussel bestrijkt de toekenningsperiode 5 jaar.

Om ervan te kunnen genieten, moet je dus eigenaar zijn van zonnepanelen, een windturbine, een hydraulische installatie, of andere. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Hoe groenestroomcertificaten verkopen?

Eens ze in het bezit zijn van groenestroomcertificaten, krijgen energieproducenten vijf jaar de tijd om deze door te verkopen aan de hoogste bieder. Ze krijgen de keuze tussen diverse entiteiten: de netwerkbeheerder Elia, energieleveranciers of via een tussenpersoon. Elia en de leveranciers zijn verplicht om elk jaar een bepaald quotum aan certificaten op te kopen.

>> Meer weten over de energieleveranciers in België

Wat is hun gemiddelde verkoopwaarde? En wat met de prijsgarantie?

De herverkoopwaarde van een certificaat steunt op het systeem van vraag en aanbod: als de vraag groter is dan het aanbod, zal de prijs hoog zijn en vice versa.

In het laatste trimester van 2019 bedroeg de prijs gemiddeld 94 euro. Elia hanteert echter een gegarandeerde minimumprijs van 65 euro.

GSC Brussel
Bron: Brugel

Groenestroomcertificaten dienen dus als financiële incentives voor de producenten van groene energie.

Wie kan er van deze groenestroomcertificaten genieten?

Dit systeem bestond oorspronkelijk in heel België maar werd sinds 2014 achtereenvolgens opgegeven door het Vlaamse en Waalse Gewest. Voortaan komen enkel Brusselse installaties nog in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Belangrijk om te vermelden is dat Waalse en Vlaamse eigenaars die hun panelen voor 2014 hebben geïnstalleerd tot het einde van de toekenningsperiode (tien jaar) recht blijven hebben op de certificaten.

Ben je een Brusselse particulier en wens je groenestroomcertificaten te ontvangen? Dan moet je je installatie eerst laten certificeren door Brugel.

Zodra je gecertificeerd bent, moet je een dossier indienen bij Brugel, bij de dienst hernieuwbare energie. Dit proces verloopt in drie fasen:

 1. Het invullen van je dossier via een formulier;
 2. Analyse van je dossier en controlebezoek door Brugel;
 3. Afsluiting van je dossier en afgifte van je certificaat als je installatie aan alle eisen voldoet.

Vanaf 1 maart 2022:

De aanvragen voor de certificering van een fotovoltaïsche installatie vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van Brugel, maar moeten door jou ingediend worden bij een erkend certificeringsorganisme. Deze zal je dossier vervolgens doorsturen naar Brugel.

Derde investeerders om je fotovoltaïsche installatie te financieren

Het systeem van groenestroomcertificaten heeft geleid tot een interessante financieringswijze om zonnepanelen te installeren: de derde investeerder. Concreet leunt dit principe dicht aan bij dat van een investeringsfonds. De derde investeerder draagt namelijk de kosten voor de installatie van de zonnepanelen van kleine elektriciteitsproducenten (particulieren of professionals) en ontvangt in ruil daarvoor de groenestroomcertificaten die ermee verbonden zijn.

Deze investering door derden loopt doorgaans over 10 jaar. Gedurende deze periode blijven de zonnepanelen ook wettelijk eigendom van de derde investeerder. Pas na tien jaar wordt de eigendom kosteloos of soms voor een symbolische euro overgedragen op de klant.

Een win-winsysteem

Met dit systeem is het administratieve gedeelte – het onderhoud van de panelen en de installatie van de bidirectionele meter door Sibelga – eveneens ten laste van de derde investeerder. Die laatste draagt dus het grootste deel van de risico’s. De klant geniet van zijn kant volop van de voordelen van zijn eigen elektriciteitsproductie, zonder dat hij zich over wat dan ook zorgen hoeft te maken.

Deze oplossing is dan ook bijzonder interessant voor mensen met een beperkt budget, die toch willen overstappen op groene energie. Zo hoeven ze geen krediet af te sluiten.

En welk voordeel heeft dit voor de derde investeerder? Hij krijgt een investeringsrendement dankzij de groenestroomcertificaten die hij verdient. Hij kan de verkoop van deze certificaten onderhandelen bij de energieleveranciers, zodat hij de beste prijs krijgt.

Criteria om te kunnen genieten van een derde investeerder

Om je zonnepanelen te laten financieren door een derde investeerder, moet je de volgende voorwaarden respecteren:

 • Je bent eigenaar of mede-eigenaar van het gebouw waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
 • Het gebouw heeft een hellend dak van 30 m² of een plat dak van 40 m² dat perfect op het zuiden is gericht, zonder al te veel schaduw.
 • Je engageert je om minimaal veertien panelen te leggen.

Als deze basisvoorwaarden worden gerespecteerd, kun je in principe een beroep doen op een derde investeerder. Toch kunnen er nog andere eisen worden gesteld naargelang de onderneming die je inschakelt voor de derde investering.

Aandachtspunten

Wij willen er echter op wijzen dat het systeem van de derde investeerder in het verleden aanleiding gegeven heeft tot misbruiken in Wallonië, waardoor verscheidene gezinnen in gevaarlijke situaties terechtkwamen. Overweeg je deze financieringswijze? Besteed dan de nodige aandacht aan de volgende punten:

 • Geef de voorkeur aan een derde investeerder die een volledige en geen gedeeltelijke financiering voorstelt.
 • Controleer je onderhoudsverplichtingen: normaal moeten die minimaal of zelfs onbestaande zijn.
 • Neem geen enkel risico en vergelijk de schadeloosstellingen die worden vermeld in het contract met degene die worden gedekt door je verzekering.

>> Lees ook: De financiering van zonnepanelen: dit is de steun die je in België kunt krijgen

Stand van zaken in 2021 en 2022 van de groenestroomcertificaten in Brussel

Sinds 2018 wil Brugel het aantal toegekende groenestroomcertificaten in Brussel reduceren. Die reductie werkt niet met terugwerkende kracht en heeft geen impact op nieuwe installaties.

In 2019 kondigt de Brusselse regering aan dat ze voorstander is van dit voorstel en dat het zal toegepast worden vanaf april 2020. De besprekingen hebben echter vertraging opgelopen door de coronacrisis.

Eind april 2020 heeft de regering verklaard dat het huidige aantal certificaten behouden zal blijven tot in januari 2021. Vanaf begin 2021 werden minder groenestroomcertificaten toegekend. In totaal zullen 17% minder certificaten worden toegekend aan nieuwe installaties. Zoals beloofd heeft dit verlaagde toekenningspercentage geen gevolgen voor installaties die dateren van vóór 1 januari 2021.

Sinds 1 september 2021 heeft Brugel echter alleen het toekenningspercentage van groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties naar boven bijgesteld, van 4% tot 15%.

Sinds  januari 2022 bedraagt het toekenningspercentage voor groenestroomcertificaten in Brussel:

 • 2,7 groenestroomcertificaten (GSC) per geproduceerde MWh voor installaties met een vermogen van minder dan 5 kWp (kilowatt-piek);
 • 2,5 groenestroomcertificaten (GSC) voor installaties waarvan het vermogen zich tussen 5 en 36 kWp situeert;
 • 2,1 GSC per geproduceerde MWh voor installaties waarvan het vermogen schommelt tussen 36 en 100 kWp;
 • 1,8 GSC per geproduceerde MWh voor installaties waarvan het vermogen zich tussen 100 en 250 kWp situeert;
 • En ten slotte 1,5 GSC per geproduceerde MWh voor installaties met een vermogen van meer dan 250 kWp.

(Raadpleeg de website van Brugel voor een overzicht van de toekenningspercentages)

Ondanks alles zorgt deze beslissing ervoor dat een nieuwe fotovoltaïsche installatie erg rendabel blijft in het Brusselse Gewest. Een Brussels gezin dat investeert in zonnepanelen, kan zijn investering in een recordtijd terugverdienen (in sommige gevallen slechts vier jaar!).

Profiteer van groenstroomcertificaten zolang het nog kan !

Installeer zonnepanelen met de samenaankoop van Wikipower en ontvang 10 jaar lang een financieel voordeel!

Conclusie: installeer je zonnepanelen nu je nog aanspraak kunt maken op groenestroomcertificaten!

Het installeren van fotovoltaïsche panelen wordt steeds rendabeler voor particulieren, en net daardoor wordt de regionale steun steeds schaarser. Brussel kan als enige van de drie Belgische gewesten nog groenestroomcertificaten toekennen aan nieuwe installaties, maar het is duidelijk dat ook de hoofdstad de financiële steun terugschroeft. Dus aarzel niet te lang als je erover denkt om je eigen groenestroominstallatie te kopen. Je kunt net zo goed van de resterende steun profiteren nu het nog kan!

Wie niet overhaast te werk wil gaan en de nodige ondersteuning wil genieten, kan uiteraard rekenen op de adviseurs van Wikipower. Wij begeleiden je doorheen het hele project: voor, tijdens en na de installatie van je panelen.

Meer weten ? Bel een van onze adviseurs op het nummer 0800 37 533 of schrijf je in voor de groepsaankoop fotovoltaïsche panelen om een eerste bestek te ontvangen (gratis en zonder verplichtingen).

Dit is het ideale moment om zonnepanelen te installeren.

Profiteer ervan voor het aantal toegekende groencertificaten wordt ingeperkt. Wikipower begeleidt je.

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

kaart-locatie-groepsaankoop-in-je-buurt-wikipower

Vind een groepsaankoop in je buurt!

Wil je besparen dankzij een groepsaankoop? Wikipower helpt je graag! Onze groepsaankopen zijn beschikbaar in heel België, of je nu in
de verste hoeken van West-Vlaanderen of in de heuvels van Luxemburg woont. Er is altijd wel een groepsaankoop in je buurt. Ontdek onze acties in jouw gemeente!

familie - groepsaankoop energie - header

De vier redenen om mee te doen aan een groepsaankoop energie

Hoe kun je je energiefactuur makkelijk verlagen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de groepsaankopen energie. Deze solidaire initiatieven maken het leven van duizenden Belgische huishoudens eenvoudiger en staan hen in staat hun elektriciteis- en gasfacturen fors te verlagen. Ontdek in dit artikel de vier belangrijkste voordelen van groepsaankopen en waarom je eraan zou moeten deelnemen.

consommation-electricite-belgique

Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

Tussen 2020 en 2021 is de elektriciteitsfactuur van de Belgische gezinnen met meer dan € 700 gestegen. De oorzaak? De sterke stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkten, als gevolg van het economische herstel na de lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat in 2022? Is België steeds het land waar de elektriciteitsfactuur het duurst is t.o.v. de buurlanden? Kun je iets doen om je facturen te verlagen? Wikipower onderzoekt het voor je!

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !