groencertificaten voor fotovoltaïsche zonnepanelen in Brussel

Groencertificaten in Brussel: een stand van zaken

Groencertificaten in Brussel: een stand van zaken

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Woon je in het Brusselse Gewest en bezit je een fotovoltaïsche installatie? Dan zal de kwestie van de groencertificaten je ongetwijfeld interesseren. Hoeveel kan je er krijgen? Wat is de verkoopprijs? Wikipower volgt de evolutie van de situatie op de voet.

Goed nieuws voor Brusselaars die fotovoltaïsche zonnepanelen willen installeren! Op dit ogenblik blijft het aantal toegekende groencertificaten voor elke nieuwe installatie ongewijzigd tot in januari 2021. Maar wat zijn die groencertificaten nu precies? En wat houdt de derde investeerder in? Ontdek de mechanismen die je in staat stellen om je zonnepanelen in Brussel te laten renderen.

Wacht niet langer om je zonnepanelen te installeren. Wikipower begeleidt je met een groepsaankoop voor zonnepanelen.

Wat zijn groencertificaten?

Het systeem van groencertificaten is een financieel mechanisme met als doel om de sector van de hernieuwbare energie te ondersteunen. Groencertificaten zijn titels die door de energieregulator worden toegekend voor elke MWh (megawattuur) aan groene stroom die je produceert met zonnepanelen, een windmolen of andere systemen. Ze kunnen zowel aan particulieren als aan ondernemingen worden toegekend, en dat voor een periode van tien jaar.

Eens ze in het bezit zijn van groencertificaten, krijgen energieproducenten vijf jaar de tijd om deze door te verkopen aan de hoogste bieder. Ze krijgen de keuze tussen diverse entiteiten: de netwerkbeheerder Elia, energieleveranciers of via een tussenpersoon. Elia en de leveranciers zijn verplicht om elk jaar een bepaald quotum aan certificaten op te kopen.

>> Meer weten over de energieleveranciers in België

De herverkoopwaarde van een certificaat steunt op het systeem van vraag en aanbod: als de vraag groter is dan het aanbod, zal de prijs hoog zijn en vice versa.

In het laatste trimester van 2019 bedroeg de prijs gemiddeld 94 euro. Elia hanteert echter een gegarandeerde minimumprijs van 65 euro.

certificats verts à bruxelles
Source : Brugel

Groencertificaten dienen dus als financiële incentives voor de producenten van groene energie.

Wie kan er van deze groencertificaten genieten?

Dit systeem bestond oorspronkelijk in heel België maar werd sinds 2014 achtereenvolgens opgegeven door het Vlaamse en Waalse Gewest. Voortaan komen enkel Brusselse installaties nog in aanmerking voor groencertificaten. Belangrijk om te vermelden is dat Waalse en Vlaamse eigenaars die hun panelen voor 2014 hebben geïnstalleerd tot het einde van de toekenningsperiode (tien jaar) recht blijven hebben op de certificaten.

Ben je een Brusselse particulier en wens je groencertificaten te ontvangen? Dan moet je je installatie eerst laten certificeren door een erkend organisme (bijvoorbeeld: BTV). Dat organisme erkent je als officiële producent van groene energie en wijst je een serienummer voor de productievestiging toe.

Zodra je gecertificeerd bent, moet je een dossier indien bij Brugel. Als alles in orde is, ontvang je elk trimester je groencertificaten en kun je ze doorverkopen aan de organisatie die de beste prijs biedt. De toekenning zal worden berekend op basis van de datum van certificering.

Derde investeerders om je fotovoltaïsche installatie te financieren

Het systeem van groencertificaten heeft geleid tot een interessante financieringswijze om zonnepanelen te installeren: de derde investeerder. Concreet leunt dit principe dicht aan bij dat van een investeringsfonds. De derde investeerder draagt namelijk de kosten voor de installatie van de zonnepanelen van kleine elektriciteitsproducenten (particulieren of professionals) en ontvangt in ruil daarvoor de groencertificaten die ermee verbonden zijn.

Deze investering door derden loopt doorgaans over 10 jaar. Gedurende deze periode blijven de zonnepanelen ook wettelijk eigendom van de derde investeerder. Pas na tien jaar wordt de eigendom overgedragen op de klant (zonder kosten of soms voor een symbolische euro).

Een win-winsysteem

Met dit systeem is het administratieve gedeelte – het onderhoud van de panelen en de installatie van de bidirectionele meter door Sibelga – eveneens ten laste van de derde investeerder. Die laatste draagt dus het grootste deel van de risico’s. De klant geniet van zijn kant volop van de voordelen van zijn eigen elektriciteitsproductie, zonder dat hij zich over wat dan ook zorgen hoeft te maken.

Deze oplossing is dan ook bijzonder interessant voor mensen met een beperkt budget, die toch willen overstappen op groene energie. Zo hoeven ze geen krediet af te sluiten.

En welk voordeel heeft dit voor de derde investeerder? Hij krijgt een investeringsrendement dankzij de groencertificaten die hij verdient. Hij kan de verkoop van deze certificaten onderhandelen bij de energieleveranciers, zodat hij de beste prijs krijgt.

Criteria om te kunnen genieten van een derde investeerder

Om je zonnepanelen te laten financieren door een derde investeerder, moet je de volgende voorwaarden respecteren:

  • Je bent eigenaar of mede-eigenaar van het gebouw waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het gebouw heeft een hellend dak van 30 m² of een plat dak van 40 m² dat perfect op het zuiden is gericht, zonder al te veel schaduw.
  • Je engageert je om minimaal veertien panelen te leggen.

Als deze basisvoorwaarden worden gerespecteerd, kun je in principe een beroep doen op een derde investeerder. Toch kunnen er nog andere eisen worden gesteld naargelang de onderneming die je inschakelt voor de derde investering.

Aandachtspunten

In het verleden heeft het systeem van de derde investeerder aanleiding gegeven tot misbruiken in Wallonië, waardoor verscheidene gezinnen in gevaarlijke situaties terechtkwamen.

Brussel heeft lessen kunnen trekken uit deze gebeurtenissen en Brugel, de Brusselse energieregulator, houdt een oogje in het zeil om uitwassen te voorkomen.

Overweeg je deze financieringswijze? Houd dan zeker rekening met de volgende punten:

  • Geef de voorkeur aan een derde investeerder die een volledige en geen gedeeltelijke financiering voorstelt.
  • Controleer je onderhoudsverplichtingen: normaal moeten die minimaal of zelfs onbestaande zijn.
  • Vergelijk de schadeloosstellingen die worden vermeld in het contract met degene die worden gedekt door je verzekering om geen enkel risico te nemen.

Situatie van de groencertificaten in Brussel

Sinds 2018 wil Brugel het aantal toegekende groencertificaten reduceren. Die reductie werkt niet met terugwerkende kracht en heeft geen impact op nieuwe installaties.

In 2019 had de Brusselse regering aangekondigd dat ze voorstander was van dit voorstel en dat het kon worden toegepast vanaf april 2020. De gesprekken hebben echter vertraging opgelopen door de COVID-19-crisis.

Eind april 2020 heeft de regering verklaard dat het huidige aantal certificaten behouden zal blijven tot in januari 2021.

De vermenigvuldigingsfactor blijft dus ongewijzigd:

  • 3 groencertificaten per geproduceerde MWh voor installaties van minder dan 5 kWp (kilowatt-piek)
  • 2,4 groencertificaten per geproduceerde MWh voor installaties van meer dan 5 kWp

Deze beslissing zorgt ervoor dat een nieuwe fotovoltaïsche installatie erg rendabel blijft in het Brusselse Gewest. Een Brussels gezin dat investeert in zonnepanelen, kan zijn investering in een recordtijd terugverdienen (in sommige gevallen slechts vier jaar).

Besluit: dit is het ideale moment om zonnepanelen te installeren

Niemand weet hoe de situatie in Brussel in 2021 zal evolueren. Als je je eigen installatie voor groene elektriciteit overweegt, doe je er dus goed aan om ze voor het einde van het jaar te plaatsen.

Wie niet overhaast te werk wil gaan en de nodige ondersteuning wil genieten, kan uiteraard rekenen op de adviseurs van Wikipower. Wij begeleiden je doorheen het hele project: voor, tijdens en na de installatie van je panelen.

Meer weten? Schrijf je in voor de groepsaankoop fotovoltaïsche panelen om een eerste bestek te ontvangen (gratis en zonder verplichtingen).

Dit is het ideale moment om zonnepanelen te installeren.

Profiteer ervan voor het aantal toegekende groencertificaten wordt ingeperkt. Wikipower begeleidt je.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om uw energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !