facture de gaz en Wallonie

Energieprijzen in Vlaanderen- waarom is gas bij ons goedkoper?

Energieprijzen in Vlaanderen- waarom is gas bij ons goedkoper?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

De jaarlijkse gasfactuur van Belgische huishoudens is sinds eind 2018 in vrije val. De laatste keer dat de gasprijzen zo laag stonden was 10 jaar geleden. Maar opgelet: die prijsdaling beïnvloedt enkel het onderdeel energie van je factuur, d.w.z. de gasmolecule. De transport- en distributiekosten en belastingen en heffingen zijn niet gedaald. Hoewel alle Belgische huishoudens aan het gas zelf dus minder kwijt zijn, ziet je gasfactuur er toch heel wat anders uit afhankelijk van het gewest en zelfs de gemeente waar je woont. Eén land, drie verschillende gasfacturen. Hoe komt het dat niet alle Belgen even veel betalen?

Vlaanderen en Wallonië : eendracht maakt macht?

Eendracht maakt macht, maar de Belgische gasfactuur blijkt bijzonder verdeeld. In maart 2021 waren inwoners van de drie gewesten volgende bedragen kwijt aan hun gasfactuur (berekend voor een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh):

drapeau wallonie

Wallonië

1.304 €

drapeau de région flamande

Vlaanderen

1.032 €

drapeau region de bruxelles capitale

Brussel

1.124 €

Het Belgisch gemiddelde bedraagt 1.153 euro. 

Het valt meteen op dat de Vlaamse gasfactuur de laagste is en de Waalse gasfactuur de hoogste, dat blijkt ook uit bovenstaande grafiek. De Waalse gasfactuur springt duidelijk uit boven die van de andere gewesten en het nationaal gemiddelde.

Hoe komt het dat een Waalse gasfactuur zoveel duurder is dan de onze? Het antwoord ligt bij de samenstelling van een energiefactuur. Even ter herinnering, je gasfactuur bestaat uit volgende elementen:

  • prijs van de energiemolecule;
  • transport- en distributiekosten;
  • belastingen en heffingen.

Wie een factuur analyseert, heeft snel door dat het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië vooral aan verschillende distributiekosten te wijten is.

Distributiekosten niet altijd even hoog

Bekijken we de distributiekosten voor de gemiddelde particuliere consument (verbruik van 23.260 kWh/jaar, oftewel optie T2 in onderstaande tabel), zien we dat de distributiekosten al naargelang woonplaats fluctueren tussen 50 en 100 euro voor een vast tarief. In Wallonië liggen ze hoger, tussen 100 en 130 euro. Dat zorgt al voor een uitgesproken verschil van tussen 30 en 80 euro.

Maar echt groot wordt het verschil pas wanneer we het proportioneel omrekenen. Dat doen we in eurocent per kilowattuur. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is maar een paar eurocent, maar voor een verbruik van 23.260 kWh per jaar tikt het snel aan.

Wie in Wallonië aangesloten is bij ORES Henegouwen is het duurst uit, 629 euro. De laagste distributiekosten betaalt wie aangesloten is bij ORES Luxemburg, 437 euro.

De hoogste distributiekosten zijn in Vlaanderen amper 388 euro (regio die bediend wordt door Fluvius West), Fluvius Antwerpen spant de kroon wat betreft lage distributiekosten met maar 272 euro.

Prijsfiche ENGIE voor mei 2021

« Een kwestie van wetgeving » volgens ORES

Wij contacteerden ORES om de reden voor dit verschil te achterhalen. Volgens Jean-Michel Brebant, woordvoerder van de distributienetbeheerder, is wetgeving de reden dat de distributiekosten in Wallonië zoveel hoger zijn:

"Energievoorziening is in België een gewestelijke zaak. Elk gewest hanteert dus haar eigen wetgeving. In Wallonië bijvoorbeeld bestaan er de zogenoemde OSP (obligations de services publics) (nvdr: openbaredienstverplichtingen) als sociaal vangnet. Dankzij die OSP sluiten Walen zich gratis aan het gasnet aan (tot een afstand van 8 meter) én wordt hun meter gratis geïnstalleerd. Dat is natuurlijk niet gratis, en de kosten moeten op de één of andere manier gedekt worden. Dat gebeurt via de distributiekosten. Daarom bestaan er serieuze verschillen tussen Wallonië en de andere gewesten,maar ook tussen verschillende Waalse regio's onderling afhankelijk van bevolkingsdichtheid."

Jean-Michel Brebant, woordvoerder van ORES

Jean-Michel Brebant benadrukt dat distributnietbeheerders niet zomaar een prijs bepalen:

"De distributiekosten worden niet willekeurig berekend. Ze zijn onderworpen aan de rekenmethodologie van de regulator (nvdr: de CWaPE). Zij zijn ook verantwoordelijk voor het checken van de berekeningen, en het goedkeuren van de tarieven."

Hij voegt nog toe :

"Het is goed mogelijk dat de prijzen in de toekomst weer in de andere richting evolueren. Zo overweegt het Waals parlement de afschaffing van de budgetmeters. Het is kortom allemaal een kwestie van wetgeving."

Volgens Fluvius speelt verstedelijking een grote rol

Oké, sociale kosten beïnvloeden dus de distributiekosten, maar ook de verstedelijking speelt zijn rol. Vlaanderen is meer verstedelijkt en dichter bevolkt, waardoor we de kosten voor het netwerk over meer consumenten kunnen verspreiden.

Isabel Van Cutsem, woordvoerster van Fluvius, preciseert dat de onderhoudskosten per kilometer netwerk over meer huishoudens afgerekend worden in ons deel van België. Een steeds groter aantal Vlaamse huishoudens hebben daardoor toegang tot aardgas, waardoor de distributiekosten beter verdeeld kunnen worden.

Regio's met een lage bevolkingsdichtheid

Nochtans zijn er in Wallonië ook regio’s met een lage bevolkingsdichtheid, zoals Luxemburg, waar de distributiekosten ook laag zijn. Een verklaring vinden we bij de beperkte grootte van het gasnetwerk in de Luxemburgse gemeenten, waardoor ook de onderhoudskosten laag blijven

Hoewel de gasleidingen van ORES in Luxemburg weinig gemeentes met elkaar verbinden, slagen ze er toch in een relatief groot aantal huishoudens aan het netwerk aan te sluiten. Het aantal woningen per kilometer leidingen is hoger in Luxemburg (145) dan in Henegouwen (60). Dat vertaalt zich naar lagere onderhoudskosten per inwoner in de provincie Luxemburg dan in de provincie Henegouwen.

 

Belastingen en heffingen: nog een aandachtspunt

Isabel Van Cutsem van Fluvius wees, naast een hogere bevolkingsdichtheid, op het grotere gewicht van belastingen en heffingen om het verschil tussen de Vlaamse en Waalse factuur te verklaren.

De CREG (de federale regulator) bewijst in zijn studies dat dit deel van de Belgische factuur zwaarder doorweegt in Wallonië dan in Vlaanderen. In feite zitten in dit onderdeel bepaalde elementen vervat die op je factuur via de transport- en distributiekosten verrekend worden. De regulator heeft ze simpelweg apart berekend om een preciezere weergave te krijgen van elk onderdeel.

Verschillende factoren spelen een rol

Antoine Thoreau ten slotte, directeur van de CWaPE (de Waalse regulator), vat de situatie in Wallonië vrij goed samen :

"De verschillen tussen de distributiekosten van de netbeheerders, en zelfs tussen de verschillende tariefsectoren bij distributienetbeheerder ORES, zijn te wijten aan meerdere factoren, de belangrijkste daarvan hoe stedelijk of plattelands het bediende gebied is, het type klant (residentieel of professioneel/industrieel), het volume van de geleverde diensten i.v.m. de openbaredienstverplichtingen, hoe oud het netwerk is en de efficiëntie van de netwerkbeheerder."

Antoine Thoreau, directeur van de CWaPE

Kortom

De Waalse consument draagt kortom de sociale kosten en de kosten voor de lagere bevolkingsdichtheid. Het demografisch profiel is er anders dan in het Vlaams gewest, dat laat natuurlijk ook zijn sporen achter op de facturen.

En dan is er natuurlijk nog Brussel. Het Brussels netwerk is Sibelga, dat zijn eigen bijzonderheden heeft. Die maken een vergelijking tussen de gewesten nog moeilijker.

Volgens Maxime Beguin, CEO van Wikipower, is er op de gasfacturen aan beide kanten van de taalgrens ruimte voor verbetering. Ook wie in Wallonië woont moet dus niet bij de pakken blijven zitten!

"Hoewel we de transport- en distributiekosten niet kunnen beïnvloeden, kan de consument zijn factuur altijd doen zakken door leveranciers te vergelijken. Dankzij het onderdeel energie, dat toch ook 40% van de totale factuur uitmaakt, heeft de consument nog steeds een troef achter de hand. Vanwege de coronacrisis genoot de Belgisch consument tussen september 2019 en september 2020 van een daling 15,8% op zijn gasfactuur. Maar de prijzen stijgen weer. Daar moet u van profiteren: vergelijk uw gascontract en kies er een contract met vaste prijs uit om de huidige tarieven te beschermen tegen eventuele toekomstige prijsstijgingen."

Maxime Beguin, CEO van Wikipower

Een gewaarschuwd consument is er twee waard: de beste manier om je gasfactuur te beïnvloeden is door het element energie zo laag mogelijk te krijgen. Wikipower helpt je daarbij: ga op zoek naar de aantrekkelijkste tarieven via onze samenaankoop en informeer je over andere manieren om te besparen op je energiefactuur.

Mochten er toch nog vragen opduiken, twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. De energiewereld is soms verwarrend, maar onze energieconsulenten staan tot jouw beschikking om verder te helpen – je bereikt hen op het nummer 0800 37 533

Je bent van plan om van leverancier te veranderen? Neem deel aan een groepsaankoop en geniet van exclusieve promoties!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

energie-besparen-lente-voorjaar

Lenteschoonmaak: hoe kan je energie besparen?

Met de komst van de lente worden de dagen langer en zonniger. Het einde van de winter is het
ideale moment om de balans op te maken van je energieverbruik. Wikipower geeft je alle tips
die je nodig hebt om energie te besparen met de komst van het goede weer.

slimme-thermostaat-header

Investeren in een slimme thermostaat: goed of slecht idee?

Nieuwe technologieën zijn vandaag de dag uitermate populair, en dat geldt in het bijzonder voor de slimme thermostaat. Met dit toestel, dat verbinding maakt met je smartphone, kun je de temperatuur in je woning vanop afstand aanpassen en regelen op maat van de verschillende kamers. De slimme thermostaat is een domoticatoestel dat met zijn tijd meegaat, maar bovenal een potentiële besparing tot 20 procent biedt. Wij zetten de modellen en prijzen van de belangrijkste geconnecteerde thermostaten op een rijtje.

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !