budget energie en 2020

Top 10 van maatregelen met een impact op het energiebudget van gezinnen in 2021

Top 10 van maatregelen met een impact op het energiebudget van gezinnen in 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Wat heeft de energiesector voor ons in petto in 2020 en wat zal de impact zijn op de gas- en elektriciteitsfactuur van Belgische gezinnen? Ontdek de top 10 van energiemaatregelen en -gebeurtenissen waarover gepraat zal worden!

2020 was een jaar om niet snel te vergeten. Van onze gezondheid tot ons sociaal leven maar ook onze financiën en zelfs de energieprijzen: de impact van de coronacrisis was enorm. Financieel kregen sommige huishoudens zware klappen door aanhoudende werkloosheid, terwijl anderen net veel konden sparen door het vele binnenblijven en de lagere energieprijzen. Wordt 2021 een even bewogen jaar? Op energievlak staan er in ieder geval een aantal veranderingen op het programma, met name wat de installatie van zonnepanelen betreft. Wat kunnen we precies verwachten? Wat is de impact op onze portemonnee? U leest het in dit artikel over de top 10 met maatregelen die uw energiebudget kunnen beïnvloeden gedurende dit nieuwe jaar.

Prijsstijgingen, nieuwe premies… : blijf op de hoogte van het energienieuws via de nieuwsbrief van Wikipower!

De energieprijs in al haar facetten

1. Gaan de gas- en stroomprijzen weer stijgen?

Met de langverwachte komst van een vaccin tegen COVID-19, zullen economische activiteiten hopelijk langzaamaan weer terugkeren naar hun oorspronkelijke ritme. Dat zou de olieprijzen weer moeten doen stijgen, wat op zijn beurt de stroom- en gasprijzen in de lucht zal doen schieten. Ter herinnering: de energieprijzen bereikten vorige april een dieptepunt vanwege de eerste lockdown.

Het Sociaal mazoutfonds plant voor mensen in energiearmoede de verwarmingsfactuur te betalen. Op hoeveel geld u recht hebt, hangt af van uw inkomen, leeftijd en aantal personen ter laste. Voor meer info neemt u contact op met het Sociaal Mazoutfonds.

>> Voor meer info : De prijs van elektriciteit per kWh in België | De gasprijs per m3 in België

Vergeet echter niet dat eventuele prijsstijgingen pure speculatie blijven. De energiemarkten staan onder invloed van talrijke factoren waarvan niemand de toekomst kan voorspellen. Het enige wat we weten is dat, buiten als er een nieuwe crisis opduitk, de prijzen niet snel opnieuw hun huidige lage niveau zullen bereiken. In de laatste drie maanden van 2020 begonnen ze trouwens weer te stijgen.

Maar ondanks die lichte stijging zijn de huidige tarieven nog bijzonder interessant. Wanneer u de afgelopen maanden nog niet van energiecontract veranderd bent, is dit misschien uw laatste kans om te profiteren van de lage gas- en stroomprijzen voor ze weer hun oude niveau bereiken!

2. Een stijging van het sociaal tarief, maar een versoepeling van de voorwaarden

Het sociaal tarief voor elektriciteit en gas is hoger sinds 1 januari 2021. Voor elektriciteit gaat het om een stijging van 10%, voor aardgas van 15%. 

Maar goed nieuws voor huishoudens die het financieel moeilijk hebben: vanaf februari 2021 komen meer mensen in aanmerking voor het sociaal tarief. Zo zullen 447.000 meer mensen er van kunnen profiteren vanaf 2021. Volgende mensen komen o.a. in aanmerking:

 • gepensioneerden;
 • éénoudergezinnen met financiële moelijkheden;
 • mensen die minder dan of ongeveer 20.000 euro bruto per jaar verdienen.

De gewesten hadden de toelatingsvoorwaarden voor het sociaal tarief in 2020 al versoepeld, in afwachting van het eind van de pandemie. De Waalse regering bijvoorbeeld heeft een nieuw statuut van beschermd cliënt gecreëerd, die van het sociaal tarief kunnen profiteren gedurende één jaar. De Brusselse regulator, Brugel, heeft hetzelfde gedaan door in de hoofdstad het sociaal statuut uit te breiden naar huishoudens die getroffen werden door de coronacrisis. 

3. De federale bijdrage daalt én stijgt

In december publiceerde de CREG het bedrag van de federale bijdragen voor elektriciteit en aardgas. Die van gas kende een lichte dalingvoor 2021, van 0,7416 EUR per MWh naar 0,6482 EUR

De federale bijdrage voor elektriciteit daarentegen stijgt. Die stijgt van 3,1428 EUR per verbruikte MWh naar 3,4700 EUR.

Ter info, deze bijdragen zijn “een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt” (bron: CREG). Met andere woorden, ze dekken de werkingskosten van de CREG, ondersteunen de kernuitstap en de inspanningen om broeikasgassen tegen te gaan en financieren sociale maatregelen ten gunste van minderbedeelden.4716

eoliennes offshore

4. Verhoging van de federale toeslag voor de productie van groene elektriciteit

Om de energietransitie (en meer bepaald de productie van groene elektriciteit door offshore windmolens), te financieren, kent de federale staat groenestroomcertificaten toe. De transportnetbeheerders (TNB) moeten deze groene certificaten kopen voor een vaste prijs die hoger ligt dan hun werkelijke marktwaarde. Om dat verschil te compenseren, rekent de federale staat de consument elk jaar een toeslag aan ten gunste van de TNB’s, Elia in ons geval.

In 2020 bedroeg de federale toeslag 9,0141 EUR per MWh. In 2021 stijgt die naar 11,6852 EUR. De woordvoerder van het kabinet van de federale minister van Energie Marie Christine Marghem wil echter geruststellen. Hij beklemtoont dat ondanks een absolute stijging van de toeslag de bijdrage van de consument in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in werkelijkheid is gedaald.

Zonne-energie: elk gewest zijn eigen regels

Zonne-energie is in België geen simpele materie vanweg het gebrek aan uniformiteit. Elk gewest hanteert zijn eigen regels m.b.t. de regels die ze ‘prosumenten’ oplegt. Om orde te scheppen in die chaos, geven we hieronder een overzicht van alles wat er in op 1 januari 2021 verandert.

5. In Brussel: eind van het systeem van de derde betaler en minder groene certificaten

Eén ding staat vast: in de hoofdstad beweegt het. In 2020 zagen eigenaars van Brusselse zonnepanelen het compensatiesysteem verdwijnen. In 2021 wordt uit het systeem van derde investering de stekker getrokkken.

Ter herinnering: bij dit systeem zorgde een derde partij voor de volledige financiering van uw zonnepanelen, en in ruil kreeg zij tien jaar lang uw groencertificaten. Na afloop van deze periode kon u die pannelen voor een symbolisch bedrag van 1 euro terugkopen.

Maar dat is in 2021 dus voorbij. Nieuwe installaties kunnen zo niet meer gefinancierd worden. Oude financieringscontracten daarentegen worden door die maatregelen niet geraakt.

Ook het aantal uitgereikte groencertificaten is gedaald. Een nieuwe installatie krijgt dus 17% minder groencertificaten dan een installatie van voor 1 januari 2021. Die daling was al begonnen in april 2020, maar haar ingang werd uitgesteld naar het nieuwe jaar.

>> Ook lezen: Groencertificaten in Brussel: wat is de situatie in 2021? 

reseau de distribution

6. In Wallonië : het prosumentarief gaat eindelijk in

Technisch gezien zou het prosumententarief in Wallonië uw financiën niet door elkaar mogen schudden. De reden daarvoor is simpel: de Waalse regering voorziet een compensatie die het tarief 100% dekt in 2020 en in 2021

Het is nochtans mogelijk dat u een voorschot moet terugbetalen terwijl u nog op uw premie wacht. Informeer u dus bij uw leverancier om te weten of dat het geval is, en pas uw maandelijkse budgetten eventueel aan.

 

7. In Vlaanderen komen de premies terug

Als reactie op het nieuwe tariefsysteem voor de prosumenten heeft de Vlaamse regering besloten de premies voor het installeren van zonnepanelen terug in te voeren.

De nieuwe tarieven betekenen een einde van het systeem van de terugdraaiende teller. In concreto wil dat zeggen dat ongebruikte elektriciteit die terug in het systeem geïnjecteerd wordt, terugbetaald zal worden. Dat compenseert de elektriciteit nog niet die van het systeem afgenomen werd. Om ervoor te zorgen dat installaties van huishoudens met een lage autoconsumptie ook rendabel blijven, heeft de Vlaamse regering een nieuwe premie van maximaal 1.500 euro ingevoerd met een plafond van 40% van de totale kostprijs van de installatie.

Zonnepanelen zijn nog altijd rendabel!

U denkt na over zonnepanelen? We staan u hier heel graag in bij!

isolation

Op weg naar minder energieverspilling

Dit jaar vat België de koe bij de horens betreffende warmteverlies in gebouwen. Talrijke nieuwe regels en premies steken de kop op om particulieren en bedrijven aan te moedigen energierenovatiewerken uit te voeren.

8. Brussel: premies om ketels te vervangen en werken aan te moedigen

In 2021 trekt Brussel een budget van 30 miljoen euro uit voor energiepremies. Brusselaars: het is dus het perfecte moment om uw isolatiewerken uit te voeren!

Die boost is onderdeel van de milieudoelstellingen van het gewest (de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 40% naar beneden krijgen t.o.v. het niveau in 2030). Concreet staan de Brusselaars volgende veranderingen te wachten:

 

 • Een bonus voor de energiepremies : al van toepassing sinds september 2020, wil deze bijkomende premie de bouwsector steunen, die bijzonder hard getroffen werd door de coronacrisis, door huishoudens aan te moedigen isolatiewerken uit te voeren. Hij is geldig tot december 2021 en biedt de mogelijkheid om tot 70% van de werken terugbetaald te krijgen. Aan auditpremies zal bovendien een bonus van 25% vasthangen.
 • Een verwaringsbonus voor wie de ketel vervangt: die moet huishoudens ertoe aansporen hun mazoutketel door bijvoorbeeld een zonneboiler of warmtepomp te vervangen
 • Een 
 • déjà d’application depuis septembre 2020, ce complément de prime a pour but de soutenir le secteur de la construction, touché par la crise sanitaire, en incitant les ménages à entreprendre des travaux d’isolation. Il est valable jusqu’en décembre 2021 et permet de rembourser jusqu’à 70 % de vos travaux. De plus, les primes pour audit font également l’objet d’un bonus de 25 %.
 • Un bonus « chauffage » pour le remplacement de chaudière : celle-ci vise à inciter les ménages à remplacer leur chaudière à mazout par un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur, par exemple.
 • Une prime « étude de conception » via l’outil « TOTEM » : cette prime rend les études plus accessibles, afin d’optimiser le choix de matériaux et éléments de construction en termes d’impact environnemental.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site de la Région bruxelloise.

 

 

Wie had kunnen denken dat de coronacrisis de wereld zo’n rake klappen zou toedienen in 2020? De Belgische regering moest plots dringende maatregelen treffen, zoals de lockdown in maart 2020.

Het gevolg was helaas dat meer dan één miljoen Belgen tijdelijk werkloos werd! De Gewesten namen dus ook maatregelen om de huishoudens te beschermen

 • In Vlaanderen besloot de Vlaamse regering de energiefactuur van één maand te betalen voor personen die plots werkloos waren. De precieze som is een gemiddelde en bedraagt 202,68 euro.
 • In Wallonië kunnen eigenaars van een budgetmeter 100 euro krijgen voor hun elektriciteitsfactuur en 75 euro voor hun gasfactuur (bedragen die worden afgetrokken van hun regularisatiefacturen).
 • In Brussel werd er geen financiële steunmaatregel ingevoerd die direct met de betaling van de energiefactuur heeft te maken. Wel heeft Brugel (Brusselse regulator) aangekondigd dat het statuut van beschermde klant werd uitgebreid naar nieuwe categorieën van huishoudens. Dankzij die beslissing kunnen mensen die door de coronacrisis in financiële problemen kwamen de druk op hun energiefacturen wat verlichten.

Najaar 2020 en acties voor het klimaat

cop

7. COP26 in Glasgow: nieuwe hoop?

Nee nee, we hebben het hier niet over de nieuwe Star Wars-film. Toch kan het er voor de klimaatuitdagingen van de COP26 wel eens even benard uitzien als voor de beroemde franchise.

Na de mislukte COP25 in 2019 zijn alle blikken nu gericht op de 26ste Conferentie van de Verenigde Naties in november in Glasgow. Die heeft de zware taak om de deelnemende naties akkoord te laten gaan met een ambitieus actieplan om de klimaatopwarming een halt toe te roepen. Bovendien zullen de staten in hun gesprekken rekening moeten houden met de onvoorziene gevolgen van de wereldwijde coronacrisis, wat de debatten nog complexer dreigt te maken.

Zullen er na afloop van COP26 nieuwe, sterke politieke maatregelen worden genomen? En zullen die een invloed hebben op de manier waarop huishoudens hun energie zullen gebruiken?

Wat we in 2020 moeten volgen om ons beter voor te bereiden op de komende jaren

énergie verte

8. Nationaal Energie- en Klimaatplan en Europese Green Deal

Los van de onderhandelingen tijdens COP26 heeft elk land al een aantal nationale initiatieven genomen. Met de Green Deal aangenomen tijdens COP25 maakt Europa een goede indruk. Dankzij dit ‘groene pact’ moet het oude continent erin slagen koolstofvrij te zijn tegen 2050. En dat kan alleen als de lidstaten bereid zijn maatregelen te nemen.

België van zijn kant overhandigde in december 2019 zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) om zijn engagement tegenover het Akkoord van Parijs na te leven. Wallonië en Brussel stelden als doelstelling voorop om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 respectievelijk te verminderen met 50% en 40%. Met een beperking van slechts 32,6% is Vlaanderen de slechte leerling van de klas. In 2020 worden er waarschijnlijk concrete acties op touw gezet om deze doelstellingen te behalen.

centrale nucleaire

9. Kerndebat

In België is de kernuitstap voorzien voor 2025. Maar de experts blijven perplex. Hebben we over 5 jaar echt de middelen om onze kerncentrales te sluiten zonder dat de vooropgestelde klimaatdoelstellingen in het gedrang komen? Als de centrales openblijven, kunnen we onszelf beschermen tegen een ramp als die van Fukushima of Tsjernobyl? En wat met het risico op een black-out en de elektriciteitsprijzen als de stroom op een andere manier geproduceerd moet worden?

Met de naderende einddatum en de weinige alternatieven in België op dit moment bestaat er geen twijfel over dat het kerndebat in alle hevigheid zal losbarsten in 2020. Het kan trouwens niet los gezien worden van de getroffen maatregelen om de koolstofneutraliteit te bereiken. Wordt vervolgd …

10. Welke ontwikkeling voor biogas?

biogas

Onder de alternatieven voor aardgas laat groen gas (of biogas) steeds vaker van zich horen. België overweegt steeds meer om een kader te voorzien dat gunstig is voor de productie van biomethaan, groene waterstof en andere hernieuwbare synthetische gassen. De ontwikkeling van deze aardgasalternatieven kan wel eens een cruciale factor worden om de doelstellingen voor koolstofneutraliteit te behalen die ons land vooropstelde.

Het Belgische potentieel is bovendien ver van verwaarloosbaar. Volgens ValBiom kan de Belgische bron 50% van de Belgische gezinnen van gas voorzien. Toch moeten we rekening houden met hogere kosten dan voor aardgas, wat zich zal laten voelen op de eindfactuur van de gezinnen.

Wat er ook van zij, het is goed mogelijk dat er in 2020 maatregelen worden geformuleerd om de productie van biogas in België te bevorderen. Niet onbelangrijk voor de energietransitiedoelstellingen van ons land.

Hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor uw energiebudget in 2020 besproken? Wilt u graag ook andere belangrijke maatregelen op het lijstje zien? Laat een opmerking achter!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om uw energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

chauffage écologique

De 8 beste types duurzame verwarming

Uw ecologische voetafdruk verlagen is een werk van lange adem – en onze klassieke verwarmingssystemen maken dit nog moeilijker. Het ontginnen en verbranden van mazout

wedstrijd oali

Wedstrijd: win een cadeaupakket van Oali

Als kerstcadeautje organiseren we bij Wikipower een wedstrijd om een cadeaupakket van Oali te winnen, vol heerlijke bioproducten – ethisch en lokaal. De winnaar krijgt

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !