Colruyt en Fluxys willen een groene waterstoffabriek bouwen in België

Colruyt en Fluxys willen een groene waterstoffabriek bouwen in België

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Goed nieuws voor de energietransitie in België: Colruyt en Fluxys ontsluieren hun plannen voor de bouw van een eerste waterstoffabriek in ons land.

Concreet betekent dit dat het overschot aan elektriciteit van de offshore windmolens in waterstof wordt omgezet.

Éoliennes offshore pour usine à hydrogène

Supermarktgroep Colruyt investeert al langer in duurzame energie, en meer bepaald in projecten die te maken hebben met waterstof. Ze ziet het nu groot met plannen om de eerste groene waterstoffabriek van het land te bouwen. Om dit te realiseren wil Colruyt in zee gaan met Fluxys, de beheerder van het gasnet. Het project zou de komende dagen moeten worden goedgekeurd door de raden van bestuur van beide ondernemingen.

Een waterstoffabriek? Wat is dat?

Een waterstoffabriek maakt … waterstof. Zoveel was misschien al duidelijk. Het grootste voordeel van dit gas is dat het heel energierijk is. Het kan ook gemakkelijk worden opgeslagen.

Wat het pas echt interessant maakt, is dat Colruyt en Fluxys op de windmolenparken in zee rekenen voor de productie van die waterstof. Kortom, de groene stroom van de windmolens zal worden omgezet in gas via het procedé voor de elektrolyse van water (de zuurstof- en waterstofmoleculen van het water worden gescheiden via een elektrische stroom). Die omzetting wordt ‘Power to gas’ genoemd.

Concreet heeft dit meerdere voordelen. Het eerste is dat deze productie geen CO2 of ander broeikasgassen voortbrengt. Waterstof is ook veel gemakkelijker op te slaan dan elektriciteit, waardoor er voorraden kunnen worden aangemaakt voor periodes waarin de energieproductie lager ligt. Hoewel er bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof toch zo’n 30% energie verloren gaat, blijft dit een uitstekende oplossing om het overschot aan elektriciteit dat de windmolens opwekken doeltreffend te gebruiken. Als dit initiatief slaagt, zou dit een grote stap zijn in de energietransitie van het land. België zou op deze manier immers veel minder afhankelijk kunnen worden van fossiele energie.

Een primeur in België

Het is een ambitieus project. De geplande installatie zal een capaciteit van 12 tot 25 megawatt hebben (met een mogelijke uitbreiding), voor een geschatte investering van 25 miljoen euro. Het is de eerste keer in België dat een project voor de productie van groene waterstof zo groots wordt opgevat. Onze Duitse buren hebben al een waterstoffabriek sinds 2013, terwijl Frankrijk vorig jaar aan de bouw van een eigen fabriek begon. Met al die installaties die nu uit de grond schieten, zou Europa zijn koolstofvoetafdruk opmerkelijk kunnen verkleinen. Rest ons alleen het proces rendabeler te maken dan het nu is.

De fabrieksterreinen voor het Belgische project zouden in Zeebrugge en Antwerpen liggen. De logistiek in Zeebrugge is immers al geschikt dankzij de windmolens in de buurt en het al bestaande gasnet, terwijl Antwerpen het voordeel biedt dicht bij potentiële grote industriële klanten te liggen.

In afwachting onderzoeken Colruyt en Fluxys of het project van subsidies zou kunnen genieten.


Bronnen: L’Echo, Colruyt – Jaarverslag 2018/19GRTgazEuractivUniperProject Jupiter 1000

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

consommation-electricite-belgique

Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

Tussen 2020 en 2021 zal de elektriciteitsfactuur van de Belgische gezinnen met meer dan € 450 stijgen. De oorzaak? De sterke stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten houdt verband met het hervatten van de economische activiteiten na de lockdown. Bovendien is België een van de landen waar de elektriciteitsfactuur het hoogst oploopt, in vergelijking met de gemiddelden van onze buurlanden. Maar hoe valt dit fenomeen te verklaren en wat kun je doen om je facturen te verlagen? Wikipower onderzoekt het voor je!

isolation

Verplichte isolatie van woningen vanaf 2030?

De Europese Commissie wil energierenovatiewerken voor alle lidstaten verplicht maken tegen 2030. Dat betekent dat tegen het einde van dit decennium meer dan 35 miljoen woningen gerenoveerd moeten worden. De nadruk wordt daarbij gelegd op isolatiewerkzaamheden om zo de energieprestaties van alle private en publieke eigendommen te verhogen, maar ook om de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn te bereiken.

Trends Gazellen 2020: Wikipower is nationale Gazelle!

Wikipower werd in 2019 al genomineerd en werdgekroond tot Gazelle van Luik en nationale Gazelle door Trends Gazellen 2020, in de categorie ‘Kleine bedrijven’. Deze erkenning onderstreept de aanzienlijke groei die in 2016 begon, en het enthousiasme van de Belgen om hun energiefactuur te verlagen. Deze groei heeft zich intussen doorgezet, waardoor het bedrijf opnieuw genomineerd werd voor de Trends Gazelle 2022, in de categorie ‘Middelgrote bedrijven’.

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !