Centrale verwarming: welke energiebron is in Vlaanderen het voordeligst?

Centrale verwarming: welke energiebron is in Vlaanderen het voordeligst?

Je wilt je graag verwarmen maar weet niet welk type van energie je moet kiezen? Wij vergelijken voor jou de kostprijs van je jaarlijkse verwarmingsfactuur voor verschillende energiebronnen. (Update voor oktober 2021)

In een notendop:

·         Gas is sinds oktober 2021 weer de duurste brandstof (€ 624,99 meer dan de jaarlijkse factuur voor stookolie) 

·         Hout is, net als in 2020, de meest interessante brandstof (€ 598 minder dan aardgas op de jaarlijkse factuur van september 2021)

·         De factuur voor verwarming op gas is € 245,93 duurder in Wallonië dan in Vlaanderen (oorzaak: de nettarieven)

·         In 2021 ligt de inflatie van de energieprijzen in België boven de gemiddelde inflatie van de buurlanden (2,4% tegenover 2%)

Het is niet altijd vanzelfsprekend om een nieuw verwarmingssysteem te kiezen. En gezien de verschillen in kosten per Gewest is niet elke brandstof gelijkwaardig. Een voorbeeld: in oktober 2021 betaalden Vlamingen die met gas verwarmden 245,93 euro per jaar minder dan Walen met hetzelfde type van verwarmingssysteem.

Welke verwarmingsoplossing is bij jou dus voordeliger? Om je te helpen door de bomen het bos te zien, vergelijkt Wikipower elk trimester de prijs van je jaarlijkse verwarmingsfactuur volgens de gebruikte energiebron: elektriciteit, gas, stookolie, pellets en hout.

Overzicht

Evolutie van de verwarmingsprijs in België per energiebron

Dit is sinds 2013 de evolutie van de jaarlijkse verwarmingsfactuur van een Belgisch huishouden (per energiebron):

jaarlijkse-verwarmingfactuur-oktober21
(aan het eind van het artikel zie je de gebruikte methodologie)

We doen nu een vergelijking over 12 maanden om een beter zicht te hebben op de evolutie van de prijzen voor elke energiebron:

EnergieOckober 2020Oktober 2021
Elekriciteit5.276,28  €7.482,2  €
Aardgas910,74  €2.246,26  €
Stookolie888,59  €1.621,27  €
Pellets1.220,10 1.188,60  €
Houts1.035,3  €972,30  €

De prijzen van pellets en hout in oktober 2021 komen overeen met die in september 2021 (laatste tarieven gepubliceerd door APERe)

Nadat haar prijs op jaarbasis in mei 2020 met 49% naar beneden dook, laat stookolie een jaar later een spectaculaire stijging zien. De jaarlijkse factuur voor verwarming op stookolie maakt in oktober 2021 immers een sprong van 82,45% op jaarbasis. 

Ook de prijzen voor gas en elektriciteit maakten een opmerkelijke stijging door in vergelijking met eind 2020. Elektriciteit ondergaat zo een variatie van + 41,8% tussen oktober 2020 en oktober 2021, terwijl aardgas sinds diezelfde oktober 2020 met 146,64% is gestegen. Ter herinnering: in mei 2020, in volle lockdown door de coronacrisis, was de jaarlijkse factuur voor verwarming met gas en elektriciteit op jaarbasis gedaald met respectievelijk 28% en 14%.

Pellets en hout worden nog steeds beschouwd als de goedkoopste brandstoffen op de markt.

Analyse per brandstof

Laten we ons nu specifiek focussen op de brandstoffen (stookolie, gas, pellets en hout):

jaarlijkse-verwarmingfactuur-brandstof-oktober21

De evolutie van de prijs van stookolie (of mazout) in België

 • Tussen april 2019 en februari 2020 was stookolie de duurste brandstof.
 • Maar de coronacrisis bracht daar plots verandering in. De lockdown bracht de aardolieprijs rake klappen toe. Het gevolg was dat aardolie meermaals weer de goedkoopste brandstof bleek te zijn. Ze was in april-mei 2020 zelfs goedkoper dan in 2016.
 • Maar sinds september 2020, toen de vraag weer toenam, is de prijs weer beginnen te klimmen. Stookolie wordt zo een van de duurste brandstoffen, samen met aardgas, hoewel de prijs onder die van 2019 blijft.

In oktober 2021 zag haar situatie er in vergelijking met de voorgaande jaren als volgt uit:

Oktober 20191.426,48 €
Oktober 2020888,59 €
Oktober 20211.621,27 €

 

Deze fossiele brandstof kent een grote volatiliteit. Nadat ze in mei 2020 een historisch laag niveau had bereikt (€ 769 voor de jaarlijkse verwarmingsfactuur), maakte stookolie wereldwijd een nieuwe stijging door, in 2021 nog eens aangewakkerd door de crisis in het Suezkanaal.

Hoe zit het met dit eindejaar? De wereldwijde stijging van de energieprijzen heeft helaas ook stookolie niet gespaard. Deze brandstof bekleedt nu de derde plaats op het podium met duurste verwarmingsbrandstoffen, na elektriciteit en gas.

De prijs van aardgas op nationaal niveau

De volatiliteit van de gasprijzen is gewoonlijk iets minder uitgesproken omdat de kostprijs van het gas zelf maar ongeveer de helft van de totale gasprijs uitmaakt. Het transport, de distributie en de belastingen en taksen zijn goed voor de rest. En dan hadden we het nog niet over de spectaculaire gascrisis waaronder Europa sinds september 2021 gebukt gaat.

 • Zo maakte gas in België tussen 2016 en eind 2018 een gematigde maar regelmatige prijsstijging door (de jaarlijkse factuur bedroeg € 1387 in december 2018).
 • Op dat moment namen de zaken een heel andere wending. De gasprijs was toen al ruim 18 maanden aan het dalen. Een van de voornaamste redenen van die daling zijn de zachte winters van 2018 en 2019. De vraag naar gas om te verwarmen daalde dus, en zijn prijs op de markt volgde. Toen kwam de coronacrisis, die deze dalende trend gedurende het eerste trimester van 2020 versterkte.
 • De gasprijs bereikte zijn laagste punt in augustus 2020 (slechts € 745 voor de jaarlijkse verwarmingsfactuur).
 • Sindsdien klom de gasprijs spectaculair, goed voor een stijging met 146,64% tussen oktober 2020 en oktober 2021. Daar zijn verschillende redenen voor: de wereldwijde hervatting van de activiteiten na de lockdowns, de grote vraag uit Europa en Azië, de stijgende prijs per ton CO2, weinig wind in Europa, …

 

Om te kunnen vergelijken, zie je hier hoeveel de jaarlijkse factuur voor verwarming op gas bedroeg in oktober 2019, 2020 en 2021:

Oktober 2019968,22 €
Oktober 2020910,74 €
Oktober 20212.246,26 €

Gas genoot lang de voorkeur, want concurrentieel scherp en handig. Maar de gasfactuur begint zwaar door te wegen bij huishoudens die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun voorschotten zouden wel eens 2 tot 3 keer hoger kunnen worden als de markten zich niet herstellen. De alternatieven met hout en pellets zijn actueler dan ooit.

Dit geldt althans voor het nationale gemiddelde, want de Gewesten vertonen enkele subtiele verschillen, zoals we later zullen zien.

Laat de stijging van de gasprijs niet aan je koopkracht raken! Compenseer deels de stijging en kies vandaag nog voor een groepsaankoop gas!

Houtblokken en pellets in België

Verwarmingshout (pellets en blokken) is een slimme keuze voor consumenten die niet van onaangename verrassingen houden. Want houtblokken en houtkorrels hebben heel stabiele prijzen. Ze volgen simpelweg de wereldwijde inflatie.

Bovendien kan de consument zo – naargelang de onderneming waar hij zijn bestelling plaatst – actief bijdragen tot de bescherming van het milieu en de lokale tewerkstelling.

Houtblokken vormen een betaalbare en ecologische manier om op lange termijn te verwarmen. Afgezien van het kappen, moet het geen enkele bewerking  ondergaan.

Pellets zijn op het vlak van warmteafgifte dan weer interessanter dan blokken. Ze zijn wel duurder, omdat het hout moet worden verwerkt tot korrels.

Om een globaal beeld te scheppen van de evolutie van het bedrag van de jaarlijkse factuur voor pellets en houtblokken vind je in de onderstaande tabel de prijzen van 2019, 2020 en 2021:

MaandPelletsHoutblokken
September 2019
1.209,60  € 
980,70  €
September 2020
1.220,10  € 
984,90  €
September 2021
1.188,60  € 
972,30  €

Kortom, in september 2021 konden consumenten genieten van een daling van 2,58% voor pellets en 1,27% voor houtblokken in vergelijking met september 2020.

Over de prijs van elektrisch verwarmen

Verwarmen op elektriciteit lijkt onbetaalbaar in vergelijking met de klassieke brandstoffen. Het is nu 5 tot 6 keer duurder dan verwarmen met gas of stookolie. Gebruik dus liever geen elektrisch verwarmingstoestel als voornaamste warmtebron.

Deze analyse gaat echter niet op voor een woning met zonnepanelen. In zo’n geval gaat de factuur voor elektrische verwarming er compleet anders uitzien en zou die warmtebron zelfs interessant kunnen zijn, afhankelijk van de situatie.

>> Lees ook: Zonnepanelen installeren: hoe gaat dat?

De analyse houdt tot slot ook geen rekening met een verwarmingspomp, die werkt op elektriciteit.

Om te profiteren van de aanzienlijke kortingen die voor onze groepsaankopen worden bedongen, kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven!

De verschillen tussen Gewesten en het nationale gemiddelde

Laten we nu eens kijken naar de verschillen tussen de Gewesten en ten aanzien van het nationale gemiddelde. Aangezien de prijzen voor stookolie en hout in het hele grondgebied gelijk zijn, focussen we hier vooral op de gasprijs.

jaarlijkse-verwarmingfactuur-regio-national-oktober21

Wallonië en Vlaanderen: een opmerkelijk verschil voor de factuur van verwarming op gas

In oktober 2021 zag de factuur voor verwarming op gas van de consumenten in elk Gewest er zo uit:

België2.246,26 €
Wallonië2.382,59 €
Vlanderen2.136,66 €
Brussels2.219,53 €

We zien dat het verschil tussen de jaarlijkse verwarmingsfactuur van een Waals huishouden en die van een Vlaams huishouden 245,93 euro bedraagt. Waalse huishoudens betalen dus veel meer om zich met gas te verwarmen dan hun landgenoten in het noorden. Wallonië en Brussel zijn dus de enige twee Gewesten waar aardgas de duurste brandstof voor verwarming is.

Maar waarom betalen de Walen meer voor gas? Het antwoord schuilt in de samenstelling van de energiefactuur. Ze bestaat namelijk uit de volgende elementen:

 • de prijs per energiemolecule
 • transmissie- en distributiekosten
 • belastingen en toeslagen

Als we de factuur analyseren, blijkt dat de distributiekosten dat verschil tussen Wallonië en Vlaanderen veroorzaken. 

Ongelijke nettarieven

Kijk in het onderdeel ‘nettarieven’ van uw factuur eens naar de distributiekosten voor het type standaard huishoudelijke klant (verbruik van 23.260 kWh/jaar, oftewel klant T2). Het verschil tussen Wallonië en Vlaanderen is op het eerste gezicht niet erg groot. Maar een klein rekensommetje volstaat om het werkelijke prijsverschil vast te stellen.

De vaste term is, zoals de naam al verklapt, een vaste som, in tegenstelling tot de variabele term, waarbij de prijs varieert naargelang je verbruik. Als je weet dat je ongeveer 21.000 kWh per jaar verbruikt om je te verwarmen, kun je met de regel van drie berekenen hoeveel het onderhoud van het distributienet je kost.

In Wallonië zal dit bedrag schommelen tussen € 304 (ORES Luxemburg) en € 460 (ORES Henegouwen). In Vlaanderen zullen de distributietarieven eerder liggen tussen € 142 (Fluvius Antwerpen, ex-IMEA) en € 257 (Fluvius West). Met zulke resultaten wordt het gemakkelijker om het verschil tussen de twee Gewesten te zien.

Waarom dit verschil tussen de Gewesten?

Die kloof tussen de distributietarieven in de verschillende Gewesten zou te wijten zijn aan verschillende factoren:

Welke keuze u ook maakt – wie zich inschrijft voor onze groepsaankopen geniet het hele jaar door van de laagste tarieven

 • De openbaredienstverplichtingen (ODV’s) die van gebied tot gebied restrictiever zouden zijn;
 • De bevolkingsdichtheid in een zone die op het gasnet is aangesloten;
 • De omvang van het net;
 • Verschillende toeslagniveaus;
 • Enz.

Wallonië zou op die verschillende niveaus minder goed af zijn dan de andere Gewesten. Vergeet bovendien niet dat de tariefmethodologie van de netbeheerders door de regionale regulatoren wordt opgelegd en gecontroleerd.

>> Lees ook: Gasfactuur: waarom betalen de Walen meer?

Verwarmen op elektriciteit: de Brusselaars zijn beter af

Verwarmen op elektriciteit is af te raden. Maar het kan wel interessant zijn om de prijsverschillen tussen de Gewesten te zien.

jaarlijkse-elektriciteitverwarming-oktober2021

Jaarlijkse prijs van elektrische verwarming in oktober 2021:

Belgique7.489,2 €
Wallonie7.837,92 €
Flandre7.552,2 €
Bruxelles7.077,48 €

We stellen vast dat de Brusselaars minder voor elektriciteit betalen dan de rest van het land. In 2019 en 2020 daarentegen vertonen de kosten voor Walen en Vlamingen een meer uniforme tendens, maar ze wijken wel licht af van het nationale gemiddelde. Sinds begin 2021 leunen de prijzen in Vlaanderen weer meer aan tegen het nationale gemiddelde, terwijl ze in Wallonië blijven afwijken. Vroeger was de situatie omgekeerd. De elektriciteitsfactuur van de Vlaamse huishoudens was duidelijk hoger, terwijl die van de Walen dichter bij het nationale gemiddelde zat.

Hoe dan ook blijven deze bedragen torenhoog voor wie zich wil verwarmen met elektriciteit (zonder zonnepanelen en/of warmtepomp).

Beknopte vergelijking met onze Europese buren

Eind 2020 kenden de Belgische huishoudens een grotere stijging van de energieprijzen dan in de buurlanden. Dat stelde het Prijzenobservatorium vast in zijn kwartaalverslagen. Dat resultaat is te verklaren door de stijging van de aardolieprijzen en de lage taksen op verwarmingsstookolie en aardgas. Het jaarverslag toont zo een verschil van 2,4% in het nadeel van België tussen ons deflatiepercentage en het gemiddelde percentage van de buurlanden.

Ook DuitslandFrankrijk en Nederland ondergingen een inflatie. Voor het tweede kwartaal van 2021 bedroeg ze 2,2% voor Duitsland en 1,8% voor Frankrijk en Nederland.

Ter vergelijking: België registreerde een inflatie van 8,7% in maart en van 18,8% in juni. Die constante stijging kan worden verklaard door de spectaculaire stijging van de aardolieprijs.

facture-energetique-belgique-pays-voisins-2021

Wat moet je onthouden?

Welke energiebron kies je dus het best voor je verwarming?

In de huidige context is gas een dure brandstof, vooral in Wallonië. Maar zijn prijs heeft de reputatie nogal vluchtig te zijn. Hoe die prijs zal evolueren, zal dus afhangen van de economische conjunctuur. Hij zou in de loop van 2022 dus weer kunnen dalen.

In de huidige context is gas een dure brandstof, vooral in Wallonië. Maar zijn prijs heeft de reputatie nogal vluchtig te zijn. Hoe die prijs zal evolueren, zal dus afhangen van de economische conjunctuur. Hij zou in de loop van 2022 dus weer kunnen dalen.

Dus als je centrale verwarming op gas werkt, ga je dus het best na wanneer je gascontract ten einde loopt. Als dat pas na het eerste kwartaal van 2022 is en je een vast tarief hebt, dan wacht je het best nog even. In alle andere gevallen raden we je aan te vergelijken om een zo groot mogelijk voordeel te doen en de verwachte stijging op je factuur (deels) te compenseren.

Voor wie langdurig stabiele prijzen verkiest, is een verwarming op hout of pellets een goed alternatief. Denk er dan wel aan dat je genoeg opslagruimte voor je voorraden moet voorzien.

Wil je graag meer weten over de situatie in Vlaanderen of Wallonië? Raadpleeg onze dossiers over elk Gewest:

Methodologie

Om deze cijfers te berekenen, houden we rekening met het Vlaams standaardverbruik. Dat bedraagt 21 000 kWh. Voor gas, stookolie, pellets en hout gebruikten we de onderwaarde (OW) van de verbrandingswarmte. Die onderwaarde is het aantal kWh dat een eenheid (een liter, een kg, enz.) brandstof kan leveren. Die onderwaarde houdt geen rekening met de energie die tijdens het verbranden ontsnapt van de waterdamp. De hypothese van een condensatieketel beïnvloedt onze berekeningen dus niet. 

 

Aangezien de CREG zijn gegevens voor gas baseert op de bovenwaarde (BW) van de verbrandingswarmte, gebruikten we de verhouding OW/BW voor aardgas (0,9028) om het gemiddelde gebruik volgens de CREG (23 206 kWh) terug te brengen tot 21 000 kWh.

Voor elektriciteit gebruikten we geen enkele coëfficiënt. Sowieso is elektriciteit heel wat duurder dan de andere vier energiebronnen die we analyseerden. Het rendement van een elektrische verwarming ligt bovendien dicht bij 100 procent.

Bronnen

De data m.b.t. elektriciteit en gas haalden we bij de CREG, die elke maand een overzicht publiceert met de gemiddelde jaarlijkse factuurprijs voor elektriciteit en gas. 

De statistieken over Vlaamse huishoudens vonden we op de website van Statistiek Vlaanderen.

Voor de mazoutprijzen zijn we uitgegaan van de maximaal toegelaten prijs voor een bestelling van meer dan 2000 liter (standaard stookolie), die de FOD Economie elke dag publiceert.

U bent van plan om van leverancier te veranderen? Doe mee aan een groepsaankoop en geniet van exclusieve promoties!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!

Meer artikels over hetzelfde thema

kaart-locatie-groepsaankoop-in-je-buurt-wikipower

Vind een groepsaankoop in je buurt!

Wil je besparen dankzij een groepsaankoop? Wikipower helpt je graag! Onze groepsaankopen zijn beschikbaar in heel België, of je nu in
de verste hoeken van West-Vlaanderen of in de heuvels van Luxemburg woont. Er is altijd wel een groepsaankoop in je buurt. Ontdek onze acties in jouw gemeente!

familie - groepsaankoop energie - header

De vier redenen om mee te doen aan een groepsaankoop energie

Hoe kun je je energiefactuur makkelijk verlagen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de groepsaankopen energie. Deze solidaire initiatieven maken het leven van duizenden Belgische huishoudens eenvoudiger en staan hen in staat hun elektriciteis- en gasfacturen fors te verlagen. Ontdek in dit artikel de vier belangrijkste voordelen van groepsaankopen en waarom je eraan zou moeten deelnemen.

consommation-electricite-belgique

Analyse van het elektriciteitsverbruik in België

Tussen 2020 en 2021 is de elektriciteitsfactuur van de Belgische gezinnen met meer dan € 700 gestegen. De oorzaak? De sterke stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkten, als gevolg van het economische herstel na de lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat in 2022? Is België steeds het land waar de elektriciteitsfactuur het duurst is t.o.v. de buurlanden? Kun je iets doen om je facturen te verlagen? Wikipower onderzoekt het voor je!

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

LOGO WIKIPOWER-01

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !