Energiepremies-in-Brussel-2022-header

2022: welke energiepremies bestaan er in Brussel?

2022: welke energiepremies bestaan er in Brussel?

Energiepremies worden in heel België toegekend, maar de voorwaarden om ervan te kunnen genieten, vallen onder de bevoegdheid van elk gewest. Het Brussels Gewest biedt bewoners een reeks energiepremies om hun verwarmings- en warmwaterinstallaties te renoveren en te verbeteren en om isolatiewerken uit te voeren.

Sinds 1 januari 2022 zijn de renovatie- en energiepremies in Brussel één geworden en staan ze bekend als de ‘Renolution-premies’.

De standaardisering van het premiesysteem heeft geleid tot enkele wijzigingen in de wijze waarop de premies worden toegekend. Voortaan wordt de aanvraag steeds ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, en dat binnen een termijn van twaalf maanden na ontvangst van de laatste factuur. Aan het einde van dit artikel leggen we uit hoe je je premieaanvraag kunt opstarten.

Welke 'Renolution'-energiepremies bestaan er in Brussel?

De energiepremies worden toegekend in het kader van renovatie- of bouwwerkzaamheden aan een woning. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de verdeling van de energiepremies tot het daartoe uitgetrokken budget is opgebruikt. Alle bewoners, zowel eigenaars als huurders, komen dus in aanmerking.

Je kunt voortaan een energiepremie aanvragen voor de volgende zaken:

A-premies: audits en studies

De A-premies zijn onderverdeeld in vier subcategorieën:

 1. De A1-premie voor energieaudits;
 2. De A2-premie voor akoestische studies om de geluidsisolatie te verbeteren;
 3. De A3-premie voor ontwerpstudies voor bouwmaterialen (bouwontwerp);
 4. De A4-premie voor de opvolging door een architect en ingenieur in het kader van renovatiewerken.

Het bedrag van de A1-premie is afhankelijk van de uitgevoerde audit.

A1-premie A2-premie A3-premie A4-premie
€ 400 per individuele woning en € 3.000 voor een heel gebouw
2% van het toegekende bedrag
€ 200 per individuele woning
8% voor opvolging door een architect, 2% voor opvolging door een ingenieur, 2% voor gevelverfraaiing

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied? Schrijf je dan nu in voor de Wikipower-nieuwsbrief en volg onze actualiteit op de voet!

B-premies: werfinstallaties

Indien je werkzaamheden uitvoert waarvoor je tijdelijk een steiger of een beschermend zeil moet plaatsen voor een dak- of gevelrenovatie, ontvang je een premie.

Werken voor de geluidsisolatie van muren komen echter niet in aanmerking voor deze premie.

Het bedrag wordt berekend per m² en varieert naargelang je inkomenscategorie:

 • € 20 per m² voor categorie I
 • € 30 per m² voor categorie II
 • € 40 per m² voor categorie III ;

Om te weten te komen tot welke inkomenscategorie je behoort, ga je naar de website van Leefmilieu Brussel.

C-premies: ruwbouw en waterbeheer

C-premies zijn opgesplitst in vier categorieën en dekken werken aan de dragende structuren van je woning, aan de riolering of aan opvangsystemen voor regenwater.

 • C1 – Dragende structuur: funderingen, structuurelementen van metaal, gewapend beton of hout, houten vloeren, dragend metselwerk en voegmetselwerk;
 • C2 – Afvoer van afvalwater: plaatsing of vervanging van rioolleidingen, valbuizen, onderzoekskamers;
 • C3 – Regenwateropvang: ingebruikname en aansluiting van een regenwatertank;
 • C4 – Doorlaatbaarheid van de bodem.
C-PremieInkomenscategorie IInkomenscategorie IIInkomenscategorie III
C1-premie30% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur50% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur70% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
C2-premie
 • € 70 per meter riool
 • € 210 per onderzoekskamer
 • € 70 per rioolput
 • € 440 per scheidingsduiker
 • € 25 per meter riool
 • € 80 per onderzoekskamer
 • € 25 per rioolput
 • € 65 per scheidingsduiker
 • € 25 per meter riool
 • € 80 per onderzoekskamer
 • € 25 per rioolput
 • € 165 per scheidingsduiker
C3-premie

€ 500 per woning

€ 750 per woning

€ 1.100 per woning

C4-premie€ 60 per m²€ 75 per m²€ 90 per m²

D-premies: gezondheid

D-premies zijn van toepassing voor werkzaamheden ter bestrijding van vochtproblemen, schimmels, zwammen en aantasting van materiaal door insecten. Ze zijn opgesplitst in twee categorieën.

 • De D1-premie voor het herstellen en uitdrogen van muren door, bijvoorbeeld, waterafstotende middelen te injecteren of een waterdichtend vlies in het metselwerk te integreren;
 • De D2-premie voor het verwijderen van aangetast pleister- en stukadoorwerk, de vernietiging van dat laatste of de behandeling van hout, het inspuiten van fungiciden of insecticiden.

Voor dat laatste moet een voorlopig rapport, afgegeven door een erkend laboratorium, worden ingediend.

De bedragen van de D1- en D2-premies zijn identiek:

 • Categorie I: 30% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
 • Categorie II: 50% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
 • Categorie III: 80% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur

E-premies: daken

Dakpremies zijn opgesplitst in vijf categorieën:

 1. De dakstructuur, d.w.z. alle werken met betrekking tot het plaatsen of vervangen van elementen zoals het gebinte, de daksparren of het dakbeschot;
 2. De dakbedekking en waterdichting daarvan;
 3. Thermische dakisolatie;
 4. De plaatsing van accessoires zoals kroonlijsten, dakgoten, dakkapellen, afvoerbuizen;
 5. Groene daken of waterbergende daken, mits ze vooraf geïsoleerd worden.

 

Met uitzondering van de E3-premie, die voor alle types van gebouwen geldt, worden deze premies enkel toegekend voor woongebouwen.

In de tabel hieronder vind je alle tarieven voor deze dakbedekkingspremies.

Categorie E1 E2 E3 E4 E5
Categorie I:
30% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 60 per m²
€ 35 per m²
30% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 20 per m²
Categorie II:
40% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 70 per m²
€ 45 per m²
40% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 30 per m²
Categorie III:
50% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 80 per m²
€ 70 per m²
50% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur
€ 40 per m²

F-premies: gevels

Er zijn in het totaal zes verschillende premies voor gevels:

 • F1 – Thermische gevelisolatie;
 • F2 – Het plaatsen of vervangen van een gevelbekleding over de thermische isolatie van het buitenoppervlak Deze premie is enkel mogelijk in combinatie met de F1-premie;
 • F3 – Het plaatsen van cementpleister of gevelpleister op de buitenmuren van een gebouw Deze premie is enkel mogelijk in combinatie met de F1-premie;
 • F4 – Verfraaiing van de voorgevel (reiniging, onderhoud, pleisterwerk, schilderwerk, reparaties);
 • F5 – Verfraaiing van de achter- en zijgevels (reiniging, onderhoud, pleisterwerk, schilderwerk, reparaties);
 • F6 – Akoestische isolatie voor muren die twee woningen van elkaar scheiden.

Alle toegekende premies vind je hieronder.

Categorie F1 F2 F3 F4 F5 F6
Categorie I:
€ 35 per m² voor binnenisolatie | € 50 per m² voor buitenisolatie | € 20 per m² voor spouwmuren
€ 40 per m²
€ 40 per m²
€ 50 per m²
€ 30 per m²
€ 30 per m²
Categorie II:
€ 40 per m² voor binnenisolatie | € 70 per m² voor buitenisolatie | € 25 per m² voor spouwmuren
€ 45 per m²
€ 45 per m²
€ 50 per m²
€ 40 per m²
€ 60 per m²
Categorie III:
€ 45 per m² voor binnenisolatie | € 90 per m² voor buitenisolatie | € 30 per m² voor spouwmuren
€ 50 per m²
€ 50 per m²
€ 50 per m²
€ 50 per m²
€ 90 per m²

G-premies: buitenschrijnwerk

De toekenning van premies voor buitenschrijnwerk dekt de volgende werken:

 • G1: de plaatsing van deuren in hout, aluminium of gerecycleerde materialen of het aanbrengen van nieuw schrijnwerk in hout, PVC of aluminium;
 • G2: het plaatsen of vervangen van ramen, op voorwaarde dat ze dubbel of driedubbel glas hebben;
 • G3: het herstellen van houten of aluminium buitendeuren in gevels en het aanbrengen van een ventilatiesysteem.

Het bedrag van de G1-premie varieert naargelang de deur van hout of aluminium is.

Materiaal Categorie I Categorie II Categorie III
Aluminium of PVC
€ 40 per m²
€ 50 per m²
€ 55 per m²
Hout
€ 100 per m²
€ 120 per m²
€ 140 per m²

De bedragen van de G2- en G3-premies zijn als volgt:

Premie Categorie I Categorie II Categorie III
G2
€ 130 per m²
€ 220 per m²
€ 260 per m²
G3
€ 90 per m²
€ 160 per m²
€ 180 per m²

H-premies: vloeren

Deze premie betreft zowel betrekking op de thermische isolatie van vloeren en verdiepingsvloeren als de akoestische isolatie van vloeren en plafonds die twee woningen van elkaar scheiden. In het laatste geval geldt de premie enkel voor residentiële gebouwen, terwijl de eerste premie voor alle types van gebouwen geldt.

De prijzen van deze premies vind je in de tabel hieronder.

Premie Categorie I Categorie II Categorie III
H1
€ 35 per m²
€ 40 per m²
€ 45 per m²
H2
€ 30 per m²
60 € / m2
90 € / m2

Tot 10% korting op je isolatiewerken!

Schrijf je nu in op onze groepsaankoop voor isolatiewerken

Premies I: binneninrichting

Premie I is verdeeld in vier afzonderlijke categorieën.

Premie I1 heeft betrekking op het plaatsen of vervangen van binnentrappen, met uitzondering van uitklapbare trappen. De prijs ervan hangt ook af van de inkomenscategorie waartoe je behoort:

 • Categorie I: € 30 per trede;
 • Categorie II: € 50 per trede;
 • Categorie III: € 80 per trede;

Premie I2 heeft betrekking op fietsenstallingen binnen een woning. De premie bedraagt maximaal € 80 per staanplaats met een maximum van twee staanplaatsen per woning.

Premie I3 heeft betrekking op de brandveiligheid van gebouwen. De premie bedraagt 20% van het in aanmerking komende bedrag van de factuur.

Premie I4 tot slot heeft betrekking op de huisvesting van gehandicapten of mensen met een beperkte mobiliteit. Of de werkzaamheden nu op privéterrein of aan de gemeenschappelijke delen van een eigendom worden uitgevoerd, de premie bedraagt steeds € 7.500.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied? Schrijf je dan nu in voor de Wikipower-nieuwsbrief en volg onze actualiteit op de voet!

J-premies: verwarming en waterverwarming

Premiecategorie J is waarschijnlijk de meest uitgebreide van allemaal, want ze omvat maar liefst negen premies.

Premie J1 heeft betrekking op collectieve of individuele gasboilers met een vermogen van maximaal 100 kW. Het bedrag varieert naargelang het vermogen.

40 kW Tussen 40 en 100 kW
- € 700 per installatie voor categorie I - € 800 per installatie voor categorie II - € 1.200 per installatie voor categorie III
€ 5 per kW, ongeacht de categorie

Premie J2 heeft betrekking op individuele of collectieve gasboilers met een vermogen van meer dan 100 kW. Het bedrag van de premie komt overeen met een percentage van het totale factuurbedrag:

 • 25% voor categorie I;
 • 27,5% voor categorie II;
 • 30% voor categorie III.

Premie J3 heeft betrekking op de installatie of renovatie van een schoorsteen in een collectieve woning, met het oog op de installatie van een efficiënte individuele verwarmingsketel. In dit geval komt het bedrag van de premie overeen met een percentage van het totale factuurbedrag:

 • 30% voor categorie I; 
 • 35 % voor categorie II;
 • 40% voor categorie III.

De J4-premie is bestemd voor de installatie van een warmtepomp voor verwarming en/of sanitair warm water. Voor woningen varieert de premie van 4.250 tot 4.750 euro per woning. Voor niet-residentiële gebouwen bedraagt ze 25% van het in aanmerking komende bedrag van de rekening, en dat ongeacht de inkomenscategorie waartoe je behoort.

>> Lees ook: Is het binnenkort gedaan met mazoutketels in België?

De J5-premie is bedoeld voor de installatie van lagetemperatuurradiatoren voor residentiële gebouwen. De prijs ervan varieert als volgt:

 • € 75 per stuk voor categorie I;
 • € 125 per stuk voor categorie II; 
 • € 200 per stuk voor categorie III.

De J6-bonus heeft betrekking op de regeling van een verwarmingsinstallatie door middel van een thermostaat, een thermische optimalisator of thermostatische kranen. De tarieven van deze premie vind je in de tabel hieronder.

Installatie Categorie I Categorie II Categorie III
Thermostatische kraan
€ 15 per stuk
€ 25 per stuk
€ 40 per stuk
Thermostaat
€ 40 per stuk
€ 70 per stuk
€ 100 per stuk

De J7-premie kan worden aangevraagd voor de installatie van een gasketel van klasse A zonder waakvlam en zonder voorraadvat voor warm water. Ze is uitsluitend bestemd voor residentiële gebouwen en het bedrag ervan is als volgt:

 • € 500 per installatie voor categorie I;
 • € 550 per installatie voor categorie II;
 • € 600 per installatie voor categorie III.

De J8-premie is voor de installatie van een thermische boiler op zonne-energie. De prijs varieert tussen € 2.500 en € 3.500 per m², naargelang je inkomenscategorie.

De J9-premie tot slot heeft betrekking op de installatie of vervanging van een waterverwarmer met warmtepomp en is bedoeld voor residentiële gebouwen. Het bedrag varieert van € 1.400 tot € 1.600 per woning, naargelang je inkomenscategorie.

>> Energieprijzen: met welke energie verwarm je het best?

K-premies: sanitair

Er bestaat slechts een premie in deze categorie: premie K1 voor de installatie van sanitaire voorzieningen. Ze heeft betrekking op de noodzakelijke werken en de installatie van sanitaire voorzieningen, hun toebehoren en de werken die de toe- en afvoer van water mogelijk maken. Ze is beperkt tot vijf werken per woning.

De prijs is als volgt:

 • € 200 per toestel voor categorie I;
 • € 340 per toestel voor categorie II;
 • € 540 per toestel voor categorie III.

L-Premies: elektriciteit en gas

De L1-premie heeft betrekking op de conformiteit van de elektrische installatie in residentiële gebouwen. Ze omvat de installatie van elektrische borden, stroomonderbrekers, stopcontacten en andere schakelaars.

De L2-premie heeft dan weer betrekking op de conformiteit van de gasinstallatie in residentiële gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met werken voor de installatie van gasleidingen.

Hun prijs is een percentage van het totale factuurbedrag (30% voor categorie I, 50% voor categorie II en 70% voor categorie III).

Energiepremie-Brussel-L-Premie-elektriciteit-gas

M-premies: gecontroleerde mechanische ventilatie

De talrijke M-premies worden opgesplitst in twee categorieën.

De M1-premie die betrekking heeft op de installatie van een gecentraliseerd ventilatiesysteem met eenrichtingsventilatie. De premie is als volgt: 

 • € 1.550 per woning voor categorie I;
 • € 1.950 per woning voor categorie II;
 • € 2.230 per woning voor categorie III.

De M2-premie heeft betrekking op dubbelstroom-ventilatiesystemen. Zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen komen in aanmerking.

Type gebouw Categorie I Categorie II Categorie III
Residentieel
€ 3.000 per woning
€ 3.750 per woning
€ 4.300 per woning
Niet-residentiële gebouwen
25% van de in aanmerking komende factuur
25% van de in aanmerking komende factuur
25% van de in aanmerking komende factuur

Voor meer informatie over de beschikbare premies, bezoek je de pagina van Renolution.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor deze premies?

De Renolution-premies gelden voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij een studie, hetzij aangegeven en gefactureerd werk wil uitvoeren.

Daartoe moet de aanvrager een Belgische bankrekening hebben en moet de aannemer die het werk zal uitvoeren, ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Het gebouw in kwestie moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en moet bij de indiening van de aanvraag minstens tien jaar geleden gebouwd zijn.

Ook moeten de werken verplicht door vakmensen worden uitgevoerd.

>> Lees ook: Energierenovatie: hoeveel kosten de werken?

Procedure om de energiepremies te ontvangen in Brussel: contactformulier en aanmeldingsformulier indienen

Aanvragen voor Renolution-premies worden rechtstreeks ingediend via het elektronische portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, IRISBox.

Dat instrument geeft je een overzicht van alle belangrijke documenten. Ook kun je er premiesimulaties uitvoeren.

Een overgangsregeling voor lopende premieaanvragen

Omdat het systeem van de Renolution-premie pas sinds 1 januari 2022 van kracht is, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overgangsregeling ingesteld voor iedereen die deze energiepremie al eerder had aangevraagd. Dat kan op twee manieren:

 • Je annuleert je aanvraag voor een premie die voor 31 december 2021 is ingediend en dient opnieuw een aanvraag in in het kader van de nieuwe Renolution-regeling, op voorwaarde dat je facturen in 2022 zijn uitgeschreven;
 • Bewaar je premieaanvraag en vul ze aan met een aanvraag voor een Energiepremie van 2021. Dit alternatief is geldig tot maximaal 31 december 2022.

Ben jij van plan om van leverancier te veranderen? Neem deel aan een groepsaankoop om te genieten van exclusieve promoties!

Ontvang als eerste

de beste tips en weetjes om je energiebudget te optimaliseren!
4.5/5

4,5 van de 1265 Googlereviews

Meer artikels over hetzelfde thema

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Votre newsletter

Pour bien recevoir nos e-mails, nous vous invitons à ajouter “info@wikipower.be” à votre carnet d’adresses.

Votre newsletter

Un problème est survenu.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele slimme ideetjes meer: groepsaankopen, voorkeurstarieven, tips & tricks voor een lager energieverbruik, bijstand op maat.

Je nieuwsbrief

Om onze e-mails goed te ontvangen, raden we je aan om “info@wikipower.be” toe te voegen aan uw adressenbestand.

Je nieuwsbrief​

Er was een probleem.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !