Wikipower-Header-conditions-generales

Bijzondere voorwaarden #wikisolidarity

Bijzondere voorwaarden #wikisolidarity

Schenking voor het Belgische Rode Kruis door Wikipower

Wikipower houdt een solidariteitsactie om het Rode Kruis van België te helpen in het kader van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

Daarom verbindt Wikipower zich ertoe tussen 31 maart 2020 om middernacht en 26 april 2020 om middernacht aan het Rode Kruis van België een bedrag van één euro over te maken per geldige inschrijving van iedere volwassen natuurlijke of rechtspersoon voor zijn groepsaankoop voor gas en elektriciteit, en een bedrag van twee euro voor iedere geldige inschrijving via zijn prijzenvergelijker.

Enkel deelnames of inschrijvingen die voldoen aan de algemene verkoopvoorwaarden komen hiervoor in aanmerking. Iedere deelnemer of inschrijver komt slechts één keer in aanmerking en wordt, voor de deelnames aan een groepsaankoop voor gas of elektriciteit, gekoppeld aan een uniek consumentenpunt (EAN) voor elektriciteit en gas waarvoor de deelnemer een leveringscontract ondertekende, en in orde is met zijn betalingen, bij een energieleverancier (uitgezonderd sociaal tarief).

De schenking wordt uitgevoerd door en voor rekening van Wikipower en brengt geen meerkosten mee voor de deelnemers aan de groepsaankoop voor gas of elektriciteit, of voor de personen die inschrijven voor de prijsvergelijking.

De overschrijvingen worden wekelijks verricht op het bankrekeningnummer van het Rode Kruis België: BE72 000-0000016-16.

Het bedrag van de schenking werd gebonden aan een limiet van 30.000 euro. Wikipower behoudt zich echter het recht voor het maximumbedrag van de schenking naar eigen goeddunken te verlagen zonder dit te moeten rechtvaardigen.

Na afloop van de campagne wordt iedere deelnemer of inschrijver op de hoogte gebracht van het totaalbedrag van de schenking van Wikipower aan het Rode Kruis België.

 

Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !